OOZ Maribor

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo prenehala veljati

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (KPOP) je z dnem 31. 12. 2018 zaradi poteka časa, za katerega je bila sklenjena, prenehala veljati. Veljala je od 16. 11. 2013, uporabljala pa se je od 1. 1. 2014 dalje.

Po prenehanju veljavnosti KPOP se določbe normativnega dela (od člena 19 do 81) uporabljajo še 12 mesecev, torej do 31. 12. 2019. To pomeni, da vse bistvene določbe, ki so zavezovale delavce in delodajalce, veljajo še do konca leta, tudi tarifni del.

Ker je imela KPOP razširjeno veljavnost, velja do 31. 12. 2019 za vse tiste delodajalce, ki je veljala do sedaj.

Obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi je tudi navedba, po kateri kolektivni pogodbi se bosta delavec in delodajalec ravnala. Zaradi prenehanja veljavnosti KPOP, sprememba pogodbe o zaposlitvi ni potrebna, razen, če se boste dogovorili za uporabo druge kolektivne pogodbe.

Če ste v pogodbo o zaposlitvi prepisovali konkretne določbe KPOP (dodatek za nadurno delo, delovno dobo ipd.), stranki te določbe zavezujejo tudi od leta 2020 dalje, v kolikor je ne boste spremenili.

Delodajalcem, ki jih zaradi prenehanja veljavnosti KPOP od leta 2020 dalje ne bo zavezovala nobena kolektivna pogodba svetujem, da določena področja (na katera napotuje ZDR-1) uredijo v internih aktih (dodatek za nadurno, nočno, izmensko delo, dodatek za delovno dobo, jubilejna nagrada, kriteriji za letni dopust ipd.).

Informacijo je posredovala mag. Nina Scortegagna Kavčnik, Vodja službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve, Vodja svetovalnega in izobraževalnega centra, T: +386 (0)1 58 30 521

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

12-06-2024

SPOT svetovanje Podravje, Pobreška 20

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor