OOZ Maribor

Konec marca ne pozabite poročati o odpadkih!

Vsi, ki opravljate dejavnosti pri katerih nastajajo odpadki, ste na Agencijo RS za okolje že vrsto let navajeni pošiljati letna poročila o ravnanju z nastalimi odpadki. Tudi letos ta obveznost ostaja, za preteklo koledarsko leto pa je potrebno poročati do 31. marca. Vseeno pa nova uredba o odpadkih, ki je bila sprejeta v lanskem letu, prinaša nekaj pomembnih novosti, ki jih morate upoštevati že letos.

Uredba o odpadkih, ki je bila v Uradnem listu RS 77/22 objavljena 31. maja 2022, prinaša torej nekaj pomembnih novosti. O njih smo zato povprašali našo zunanjo svetovalko mag. Katarino Železnik Logar iz IVD Maribor, ki nam je pojasnila ključne novosti in izpostavila, na kaj moramo biti pri letošnjem poročanju o odpadkih še posebej pozorni.

Kdo in kaj poročati

Poročilo o odpadkih mora pripraviti in oddati izvirni povzročitelj odpadkov, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri katerem je v preteklem koledarskem letu zaradi njegove dejavnosti nastalo 10 ton nenevarnih odpadkov ali več ali najmanj 5 kg nevarnih odpadkov. Poročilo je potrebno oddati najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

V količine nastalih odpadkov se ne štejejo količine tistih odpadkov, ki ste jih v preteklem koledarskem letu prepustili zbiralcu (npr. mešani komunalni odpadki). Poročilo mora ne glede na količino nastalih odpadkov predložiti tudi izvirni povzročitelj odpadkov, ki je v preteklem koledarskem letu zaposloval 10 oseb ali več, ne glede na vrsto zaposlitve, in je vsaj eno pošiljko nastalih odpadkov oddal z evidenčnim listom. Če so se vsi nastali odpadki prepustili (brez evidenčnega lista), poročanje ni potrebno. Če ste odpadke pošiljali izven Slovenije, preverite podatke v transportnih listinah.

Odpadna olja

Opozarjamo še na en kriterij iz Uredbe o odpadnih oljih, ki določa, da je povzročitelj teh olj, dolžan poročilo oddati ne glede na nastale količine olj. Med temi povzročitelji se boste poleg avtoserviserjev lahko našli tudi kovinarji in drugi.

Še zadnjič tudi po starem

Če začnemo najprej s tehniko poročanja, nova uredba zahteva, da se o odpadkih poroča preko aplikacije IS odpadki. Vseeno pa obstaja prehodno obdobje in letos z ARSO sporočajo, da je še zadnjič možno, da poročate tudi na dosedanji način, torej preko e-pošte s priponko v kateri v .xls tabeli pripravite in oddate poročilo, kot je bila praksa v preteklih letih. Poročilo ODP-nastajanje najprej obvezno shranite na osebnem računalniku, šele nato ga izpolnite ter kot priponko pošljite na e-naslov odpadki.arso@gov.si. Letošnji obrazec je na ARSO že objavljen, najdete ga na (https://www.gov.si/zbirke/storitve/porocilo-o-nastalih-odpadkih-in-ravnanju-z-njimi-odp-nastajanje/)

Po novem z aplikacijo IS-odpadki

Poročilo pa lahko pripravite in oddate tudi preko informacijskega sistema o ravnanju z odpadki s pomočjo aplikacije IS- odpadki, kar bo v letu 2024 postalo obvezno. Za registrirane uporabnike IS-Odpadki je pripravljen delno predizpolnjen obrazec poročila ODP-nastajanje z vpisanimi podatki iz evidenčnih listov.

Registrirajte se pri ARSO

Da boste lahko poročali preko IS sistema, morate biti predhodno registrirani pri ARSO, imeti pa morate eno od veljavnih digitalnih potrdil. Postopek aktivacije predstavnika uporabnika IS-odpadki poteka v treh korakih: 1. korak je elektronska registracija predstavnika uporabnika IS-odpadki, 2. korak je prijava predstavnika uporabnika IS-odpadki s prijavnim obrazcem, tega koraka ni treba izvesti podjetjem, ki bodo aplikacijo IS-odpadki uporabljali izključno kot izvirni povzročitelj odpadkov in obenem niso zbiralci, oz. obdelovalci odpadkov, morajo pa ta korak opraviti fizične osebe-posamezniki, ki bodo aplikacijo IS-odpadki uporabljali kot izvirni povzročitelj odpadkov in 3. korak, ki je aktivacija predstavnika uporabnika IS-odpadki, ki ga izvede ARSO. Podrobnejša navodila in telefonske številke za morebitno pomoč pri vpisu so na voljo na spletnih straneh ARSO, najdete pa jih na naslovu (https://www.gov.si/zbirke/storitve/registracija-uporabnika-is-odpadki/).

Za konec še odgovor

Eno pogostih vprašanj naših članic in članov je, kje lahko zavezanci najdejo podatke o količinah odpadkov, ki se vpisujejo v poročila. Poleg preverjanja podatkov v evidenčnih listih morajo biti količine odpadkov razvidne iz mesečnega popisa stanja začasno skladiščenih odpadkov, in ne pozabite, da je tudi to nova zahteva uredbe, ki se mora v praksi že izvajati.

Vir: Revija Obrtnik podjetnik, februar 2023, Ne pozabite poročati o odpadkih, Anton Šijanec

Preberite tudi: Analiza uvoza-izvoza odpadkov za leto 2022 >>>

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor