OOZ Maribor

Kovinarji: TŠC vabi k sodelovanju pri usposabljanju vaših zaposlenih – “MUNETA 3”

V A B I L O

Tehniški šolski center Maribor vabi k sodelovanju pri naboru udeležencev (vključitev vaših zaposlenih)  v programe usposabljanja, ki jih izvajamo v okviru vseslovenskega projekta »MUNERA 3«.

Program je brezplačen; financira ga Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.

Termini izvajanja bodo v obdobju september – december 2020.

Rok za prijavo je 31. 8. 2020, oz. do dopolnitve skupin!

Seznam programov:

 1. 3D izris

Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali kompetence na področju 3D prostorskega modeliranja, s katerimi bodo lažje sledili razvoju hitro spreminjajoče se tehnologije na področju 3D modeliranja, delo z bazami podatkov ter izboljšali prostorsko predstavo.

Pri tem bodo uporabljali programsko orodje CREO Parametric oz. SolidWorks!

Vsebine programa:

 • Izdelava različnih 3D računalniških modelov z uporabo različnih funkcij programskega peketa,
 • izdelava manjših in večjih (kompleksnejših) sestavov v sklop,
 • izdelava tehnične dokumentacije iz 3D modela oziroma 3D sestava (delavniške risbe, sestavne risbe, kosovnice),
 • upoštevanje predpisov tehničnega risanja,
 • delo z bazami podatkov (knjižnica standardnih elementov),
 • varovanje zdravja pri sedečem delu za računalnikom,
 • samostojno delo udeležencev izobraževanja na praktičnih primerih.

Program obsega 50 ur in sicer:

 • Teoretični del 4 ure
 • Praktični del 46 ur

Program je namenjen za zaposlene:

 • ki delajo v podjetjih, kjer je 3D modeliranje močno povezano in prepleteno z samim delom v podjetju (orodjarne, razvojni oddelki podjetji, itd),
 • osebe brez poklicne oz. strokovne izobrazbe strojništva,
 • osebe z izobrazbo, ki zaradi prestrukturiranja in dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna in je potrebna nadgradnje znanja povezanega z samim delom z računalnikom in deli povezanimi z prostorskim modeliranjem.
 1. CAD CAM PRIPRAVA STRATEGIJ OBDELAV (strojno programiranje)

Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali kompetence na storitvenem področju CNC obdelav, s katerimi bodo lažje sledili razvoju tehnologij, materialov in orodji ter s tem izboljšali učinkovitost in kakovost svojega dela.

Vsebine programa:

 • Pripravi delovno mesto in delovno orodje.
 • Snuje in riše enostavne konture in programira CNC-stroj.
 • Uporablja pregledovalnike CAD podatkov in NC programov.
 • Spozna pomen baze orodji v CAM podatkovnih bazah.
 • Načrtuje 2D obdelave v CAD CAM okolju.
 • Načrtuje 3D obdelave v CAD CAM okolju.
 • Sodeluje v skupini.

Program obsega 50 ur in sicer:

 • Teoretični del 36 ur
 • Praktični del 14 ur

Program je namenjen za zaposlene:

 • ki delajo v dejavnosti CNC obdelav,
 • osebe z izobrazbo, ki zaradi prestrukturiranja in dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna.
 1. Napredno delo na 3-osni ali 5-osni CNC (ročno programiranje)

 

Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali kompetence na storitvenem področju CNC obdelav, s katerimi bodo lažje sledili razvoju tehnologij, materialov in orodji ter s tem izboljšali učinkovitost in kakovost svojega dela.

Vsebine programa:

 • Pregled orodij, ki se uporabljajo,
 • vzdrževanje stroja,
 • spoznavanje krmilnika CNC stroja,
 • vpenjanje in centriranje obdelovanca,
 • umerjanje orodij za obdelavo obdelovanca,
 • vrtanje, rezkanje,
 • tolerančne dimenzije,
 • merjenje toleranc,
 • odstranjevanje obdelovanca s stroja in čiščenje.

Program obsega 70 ur in sicer:

 • Teoretični del 4 ure
 • Praktični del 66 ur

Program je namenjen za zaposlene:

 • ki imajo osnovno znanje iz področja CNC obdelav,
 • osebe z izobrazbo, ki zaradi prestrukturiranja in dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna.

 

 1. MERITVE V TEHNIKI IN TEHNIŠKO RISANJE

Udeleženci programa bodo pridobili in izboljšali kompetence na področju strojništva, predvsem pri uporabi načrtov in tolerancah ter meritvah v strojništvu in s tem izboljšali učinkovitost ter kakovost svojega dela.

Vsebine programa:

 • Osnove tehniškega risanja
 • Kvaliteta površine
 • Meritve in kontrola dimenzij
 • Strojni elementi

Program obsega 50 ur in sicer:

 • Teoretični del 40 ur
 • Praktični del 10 ur

Program je namenjen za zaposlene:

 • ki delajo v orodjarstvu, vzdrževanju, varilstvu, itd.,
 • osebe brez poklicne oz. strokovne izobrazbe,
 • osebe z izobrazbo, ki zaradi prestrukturiranja in dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna.
 1. UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE PNEVMATSKIH SISTEMOV

Udeleženci usposabljanja bodo pridobili kompetence na strokovnem področju avtomatizacije z uporabo pnevmatičnih krmilnih sistemov. Spoznali bodo osnove in delovanje pnevmatičnih in elektropnevmatičnih elementov, uporabo pnevmatskih vezij za izvedbo nalog v proizvodnih procesih, način dimenzioniranja industrijskega pnevmatska omrežja, ugotavljanje izvira pnevmatskih izgub in vrednotenje pnevmatske energije, funkcijske odnose med pnevmatičnimi in električnimi komponentami, značilnosti in delovanje elektropnevmatičnih komponent, znali načrtovati, sestaviti in preizkusiti pnevmatična, elektro – pnevmatična in programirljiva vezja, s katerimi si bodo izboljšali učinkovitost in kakovost svojega dela.

Vsebine programa:

 • Osnove pnevmatskih krmilnih sistemov.
 • Zgradba pnevmatskih krmilnih sistemov.
 • Pridobivanje in priprava stisnjenega zraka.
 • Naprave za pridobivanje, shranjevanje in sušenje stisnjenega zraka,
 • Preprečevanje izgub pri pripravi stisnjenega zraka.
 • Vzdrževanje mreže oz. sistema stisnjenega zraka.
 • Osnovni delovni gradniki pnevmatičnih krmilj.
 • Osnovni krmilni gradniki v pnevmatiki.
 • Delovne in krmilne pnevmatične komponente za enostavna krmilja.
 • Elektro pnevmatika – osnove,
 • Električne veličine (tok, napetost in upornost).
 • Stikalna tehnika (kontakti, tipke, stikala, releji).
 • Električni in pnevmatični simboli in standardi.
 • Delovanja elektropnevmatičnih krmilnih sistemov.
 • Električni senzorji (magnetični, induktivni, kapacitivni, optični, ultrazvočni, pnevmatični).
 • Načrtovanje in izdelava elektropnevmatičnih vezij.
 • Prosto programirljiva krmilja – osnovna struktura PLK.
 • Simboli in osnovne funkcije digitalne tehnike.
 • Logični krmilniki v pnevmatskih sistemih.
 • Programsko orodje FBD,
 • Načrtovanje in izdelava krmilne sheme ter enostavnih krmilj PLK.
 • Varnostni predpisi in veljavni standardi.
 • Sistematično odkrivanje napak.

Program obsega 50 ur in sicer:

 • Teoretični del 23 ur
 • Praktični del 27 ur

Program je namenjen za zaposlene:

 • ki želijo izboljšati kompetence na področju avtomatizacije in izboljšati učinkovitost in kakovost dela s poznavanjem kompleksnih pnevmatičnih sistemov.
 • ki delajo pri načrtovanju, upravljanju oz. vzdrževanju pnevmatičnih sistemov,
 • osebe z izobrazbo, ki zaradi prestrukturiranja in dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna.
 1. NEMŠČINA ZA STROJNIKE IN POSLOVNEŽE

Udeleženci programa osvojijo avtentičen jezik in strokovno besedišče. S tem pridobijo kompetenco prodajanja in predstavljanja produktov ali storitev v nemščini.

Vsebine programa:

 • Utrjevanje osnovnih slovničnih kompetenc, predvsem preko
 • Strokovno besedišče.
 • Osnove pravilne izgovorjave.
 • Poslovna komunikacija v nemščini.
 • Osnove strategij prodajanja na nemškem
 • Pridobivanje samozavesti pri komunikaciji z naravnim govorcem

Program obsega 50 ur in sicer:

 • Teoretični del 10 ur
 • Praktični del 40 ur

Program je namenjen za zaposlene:

 • osebe v kovinarski stroki, ki morajo zaradi narave dela poznati strokovno terminologijo v nemškem jeziku in razviti suverene komunikacijske veščine.

Dodatne informacije:

Srečko Vidovič, 040 304 868 ali srecko.vidovic@tscmb.si.

Vabilo: MUNERA 3_dopis_za_delodajalce_JESEN_2020. doc.

Vljudno vabljeni.

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor