OOZ Maribor

MO Maribor vabi občanke in občane k oddaji pripomb in predlogov na planirane spremembe linij javnega potniškega prometa

Sporočilo za javnost MO Maribor

 

MESTNA OBČINA MARIBOR VABI OBČANKE IN OBČANE K ODDAJI PRIPOMB IN PREDLOGOV NA PLANIRANE SPREMEMBE LINIJ JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA

 

Mestna občina Maribor (MO Maribor) skladno s sprejeto Celostno prometno strategijo sledi viziji mesta kratkih razdalj, kjer je več poudarka na pešačenju, kolesarjenju in rabi javnega potniškega prometa.  V letošnjem letu sledi prenova linij javnega potniškega prometa, saj želimo razviti in izboljšati storitve javnega prevoza ter tako prispevati k razvoju Maribora kot mesta, kjer ljudje za večino poti ne potrebujejo avtomobila, s tem pa tudi učinkovitejše izkoristiti prostor, namenjen ljudem, ne cestnem prometu. Javni potniški promet v MO Maribor že zdaj omogoča zelo dobro dostopnost, saj ima preko 90 % prebivalcev najbližjo postajo javnega prevoza oddaljeno največ 400 m. Obstoječe omrežje je sestavljeno iz 21 avtobusnih linij, od tega sta dve nočni.

Z javno razgrnitvijo predlaganih sprememb linij javnega potniškega prevoz v mestnem prometu lahko vpogledate v planirane spremembe poteka linij avtobusnega prevoza v Mariboru ter podate predloge za izboljšave.

Gradivo bo javno razgrnjeno od 12. januarja 2024 do vključno 12. februarja 2024:

– na https://prostor.maribor.si/javne-razgrnitve/gjs-jpp in dostopno tudi preko spletne strani Mestne občine Maribor  na https://maribor.si/javni_razpisi/javna-razgrnitev-sprememb-nacina-izvajanja-gospodarske-javne-sluzbe-linijski-prevoz-v-mestnem-prometu/,

– v prostorih MOM, Urad za komunalo, promet in prostor (soba 015) v času uradnih ur  in

– na sedežih mestnih četrti in krajevnih skupnosti v času uradnih ur.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se bodo v času javne razgrnitve zbirali na različne načine, in sicer so možnosti oddaje pripomb in predlogov naslednje:

– na spletnem portalu za oddajo pripomb in predlogov v sklopu spletnega pregledovalnika razgrnjenega gradiva: https://prostor.maribor.si/javne-razgrnitve/gjs-jpp,

– po pošti z uporabo predpisanega obrazca (Pripombe in predlogi – OBRAZEC ZA ODDAJO), dostopnega na spletni strani https://maribor.si/javni_razpisi/javna-razgrnitev-sprememb-nacina-izvajanja-gospodarske-javne-sluzbe-linijski-prevoz-v-mestnem-prometu/, s pripisom »oddaja pripomb in predlogov na spremembo linij – št. 3712-333/2022« na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,

– v prostorih MOM, Urad za komunalo, promet in prostor (soba 015) in na sedežih mestnih četrti in krajevnih skupnosti v času uradnih ur preko predpisanega obrazca,

– po elektronski pošti z uporabo predpisanega obrazca za oddajo pripomb in predlogov ob možnosti digitalnega podpisa in s pripisom »oddaja pripomb in predlogov na spremembo linij« na naslov gp.mom@maribor.si.

Mestna občina Maribor bo prejete pripombe in predloge javnosti preučila in do njih, skupaj s strokovnim mnenjem načrtovalca, zavzela stališča. Vsa stališča bodo javno objavljena na spletni strani občine.

 Napovedujemo okroglo mizo o prenovi sistema javnega potniškega prometa v Mariboru

Pridružite se nam in aktivno sodelujte pri oblikovanju prihodnosti javnega prevoza v našem mestu! Okrogla miza, ki bo potekala dne 1. februarja 2024, ob 16. uri, v Vetrinjskem dvoru (Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor), bo namenjena predstavitvi načrtovane prenove sistema javnega potniškega prometa, hkrati pa odpira prostor za vaše mnenje, vprašanja ter konstruktivne predloge.

Govorci:

– dr. Marjan Lep, Univerza v Mariboru
– Uroš Rozman, Društvo za ceste Maribor
– Marjan Holc, Svet Starejših Mestne občine Maribor
– Mitja Klemenčič, Mestna občina Maribor

Moderator: Josip Rotar

Vaša prisotnost in mnenje sta ključna za oblikovanje boljšega sistema javnega prevoza, zato vas vabimo, da se nam pridružite in soustvarjate prihodnost mobilnosti v Mariboru.

         

Vir: Odnosi z javnostmi MO Maribor

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor