MOM: Odlog plačil NUSZ

Mestna občina Maribor

Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor

Štajerska gospodarska zbornica

ODLOG PLAČILA NUSZ

MOM je sprejela ukrepe, s katerimi bo razbremenila podjetja in s tem pripomogla k izboljšanju likvidnostne situacije podjetij in s tem ohranjanju delovnih mest.

Podatkov za odmero NUSZ ne bo posredovala do 31.3.2020, ampak bodo podatki posredovani šele 30.6.2020.

Dokument: Odlogi plačil NUSZ.

Mestna občina Maribor

Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor

Štajerska gospodarska zbornica

ODLOG PLAČILA NUSZ

MOM je sprejela ukrepe, s katerimi bo razbremenila podjetja in s tem pripomogla k izboljšanju likvidnostne situacije podjetij in s tem ohranjanju delovnih mest.

Podatkov za odmero NUSZ ne bo posredovala do 31.3.2020, ampak bodo podatki posredovani šele 30.6.2020.

Dokument: Odlogi plačil NUSZ.