OOZ Maribor

Na voljo posnetek dogodka podjetja Tiko Pro d.o.o.: Podjetniški zajtrk 2023


Spoštovani,

posredujemo vam povezavo do posnetka celotnega spletnega dogodka podjetja Tiko Pro d.o.o.: Podjetniški zajtrk 2023, ki je bil v četrtek, 26.1.2023.

Vse skupaj so zbrali 1200 prijav na dogodek, od tega jih je več kot 650 aktivno poslušalo v živo.

Povezava: https://event.tiko-pro.si/tiko-pro-podjetniski-zajtrk-2023-posnetek-dogodka

Ob registraciji vpišite svoj email, na katerega boste prejeli posnetek.

Vir: Tiko Pro d.o.oSporočilo za javnost

02.02.2023

Kje so nepovratna sredstva v letu 2023 in kako jih pridobiti?

Evropska kohezijska politika v začetku leta 2023 za nepovratna sredstva še nima pripravljenih konkretnih razpisov. Ključne usmeritve in načrte za prihodnje razpise Kohezije 2021 – 2027 ter korake za uspešno prijavo nanje, so na Tiko pro podjetniškem zajtrku predstavili strokovnjaki, med drugimi: Sibil Klančar, vršilka dolžnosti direktorice Direktorata za razvojna sredstva iz Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Kristina Kočet Hudrap, direktorica svetovalnega podjetja Tiko Pro in mag. Žiga Čebulj, svetovalec na področju inovacij, digitalizacije in zelenih tehnologij iz CER Partnerstva za trajnostno gospodarstvo Slovenije.

V letu 2022 smo podjetja podprli z zelo močnim investicijskim ciklom, pod ingerenco MGRT je bilo na voljo več kot 700 milijonov sredstev. Tudi v tem letu bomo zagotovili nove spodbude za rast in razvoj podjetij. Poleg interventnih ukrepov za omilitev posledic energetske krize, bomo spodbujali gospodarsko prestrukturiranje premogovnih regij, raziskave in razvoj, podjetništvo in internacionalizacijo, krožno gospodarstvo, les, turizem in šport, je načrte predstavila Sibil Klančar, vršilka dolžnosti direktorice Direktorata za razvojna sredstva iz Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Naše spodbude bodo letos še bolj usmerjene v krepitev dodane vrednosti, zelo pa si želimo vzpostaviti tudi vsebinske korake za spremljanje projektov, predvsem za večje projekte. Tako bomo lahko sproti spremljali napredek konkretnega razvojnega projekta pri podjetju, je še pojasnila in med drugim najavila poenostavitve pri izplačevanju stroškov za lajšanje administrativnega bremena pri pridobivanju in izplačevanju sredstev. Ob pregledu javnih razpisov, na katere je še možna prijava, je opozorila: Za že razpisane naslednje roke za oddajo vlog, bodo sredstva na voljo le v primeru neporabljenih sredstev iz 1. roka za oddajo prijav, saj je ponekod obravnava projektnih vlog iz 1. roka še v teku. Pri izvajanju ukrepov iz Načrta za okrevanje in odpornost je treba upoštevati tudi vplive nižje alokacije nepovratnih finančnih virov iz Bruslja. Makroekonomski podatki za Slovenijo so danes namreč ugodnejši, kot takrat, ko se je slovenski načrt programiral, zato bo Slovenija prejela za 286 milijonov evrov nepovratnih sredstev manj, kot je bilo načrtovano.”

Prvič se soočamo s situacijo, da v sklopu Kohezije še niso na voljo konkretni razpisi za črpanje evropskih sredstev. Imamo pa konkretne informacije, s katerimi se podjetja na pridobitev nepovratnih evropskih sredstev lahko odlično pripravijo, je povedala Kristina Kočet Hudrap, direktorica svetovalnega podjetja Tiko Pro in predstavila odprte nacionalne razpise: razpis za sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov od TRL 6 do TRL 8, razpis za prenovo turističnih objektov, Eko sklad za podjetja, razpis za sončne elektrarne z baterijskimi hranilniki, razpis za krožno gospodarstvo, vavčerji za LCA analizo, vavčer za dvig digitalnih kompetenc, Ukrep 4.2 in krediti SID banke. Ob tem je podjetja spodbudila, da se na razpise prijavijo z namenom strateške rasti in razvoja podjetja, ne le zaradi pridobitve nepovratnih sredstev in izpostavila:

 

Vsak projekt, ki želi pridobiti nepovratna sredstva, mora imeti zeleni vpliv! Če tega vpliva ne morete dokazati, ne boste uspešni ne s pripravo, ne s prijavo na razpis. Denarna sredstva iz Kohezije bodo namenjena raziskavam in razvoju, ne pričakujmo več sredstev za nakup strojev in opreme. Podprti bodo projekti inovacij, krožnega gospodarstva. Aktualni razpis za krožno gospodarstvo je razpis v dveh delih, prvi del obsega izobraževanje za dvig kompetenc, v drugem delu pa podjetje dobi konkretna nepovratna sredstva za nakup osnovnih sredstev, ali za druge namene. Izobraževanje o zelenem prehodu in krožnem gospodarstvu ter uresničevanje zelenega prehoda je bistveno za prihodnje prijave na razpise. Kar ena tretjina vsebine razpisov je namreč namenjena zelenemu prehodu!

V nadaljevanju je Kočet Hudrapova predstavila nekaj značilnosti Kohezije 2021 – 2027, med drugim različne stopnje financiranja za različne kohezijske regije. Vzhodna regija bo na razpisih lahko prejela do 85 odstotkov subvencije, zahodna do 40 odstotkov. Kohezijski denar se bo lahko porabil za strateške cilje Evropske unije, ki so: Pametna Evropa, Zelena Evropa, Povezana Evropa, Družbena Evropa, Evropa bližje državljanom, Evropa za pravičen prehod. V Sloveniji med drugim konkretno za: financiranje področja RRI v javnem ter zasebnem sektorju na TRL 6 – 9 ter spodbujanje povezovanja med njimi, raziskovalce na začetku kariere ter sofinanciranje raziskovalcev v gospodarstvu, digitalizacijo MSP, kjer bo možno pridobiti 30 odstotkov subvencije in 70 odstotkov kreditov, za energetsko prenovo stavb v gospodarstvu, kjer bo 20 odstotkov namenjenih subvenciji in 80 odstotkov kreditom, uvajanje krožnih poslovnih modelov, specifične cilje – mobilnost v mestih, krepitev digitalnih kompetenc, trajnostni turizem, naložbe v gospodarstvu v kombinaciji z aktivnostmi za razogličenje in drugimi.

Na voljo niso samo nepovratna sredstva. Vedno več sredstev se ponuja v obliki povratnih, je Kočet Hudrapova podjetja pozvala k razmisleku, kako lahko za razvoj in rast koristijo tudi drugačno obliko financiranja.

Kako se lotiti zelene preobrazbe za uspešno črpanje evropskih sredstev, je predstavil Žiga Čebulj, svetovalec na področju inovacij, digitalizacije in zelenih tehnologij iz CER Partnerstva za trajnostno gospodarstvo Slovenije: Podjetja, ki želijo dokazati trajnostno usmerjenost naj se najprej vprašajo, kje na poti zelenega prehoda se nahajajo, kakšen je njihov ogljični in trajnostni odtis ter kaj odtise povzroča? Zelo pomembno je tudi, da ocenijo kakšne so priložnosti in tveganja zelenega prehoda. Pri tem jim je lahko v pomoč digitalno strateško orodje na poti do zelene preobrazbe, Green Star. V CER-u smo ga razvili skupaj z mednarodnimi partnerji, da podjetja opolnomočimo za sistematično zeleno preobrazbo.

Da bodo z evropskim financiranjem slovenska podjetja lažje uresničila svoje projektne ideje, je konkretne priložnosti razpisov znotraj ekosistema evropskih programov, predstavil strokovnjak za evropske razpise iz podjetja Tiko Pro, Uroš Malbašić: “Tipe programov, ki se financirajo, lahko razdelimo v razvojno raziskovalne, z razpisi Eureka, Horizon in drugimi, investicijske z razpisom CEF, IPA in drugimi, specialne programe, ki imajo točno določen namen, misijo, na primer izbrane panoge in tehnologije, sem med drugimi spadata razpisa COSME, ki je namenjen izključno malim in srednje velikim podjetjem in IHI. In programi, ki spodbujajo projekte mehkih aktivnosti, na primer usposabljanja, ozaveščanja, med razpisi so med drugim aktualni Interreg, Eureka+ in Creative Europe.Malbašić je pojasnil še, da evropski programi spodbujajo sodelovalne projekte in prijave v konzorciju in predstavil prednosti ter slabosti evropskih prijav: “Zlato pravilo, predvsem za večje evropske programe, je, da konzorcij tvorijo trije partnerji iz treh različnih držav. Na določene razpise se boste lahko prijavili samostojno, za druge boste potrebovali tudi več partnerjev. Priprava na prijavni postopek je za prijave na evropske razpise organizacijsko bolj zahtevna in s tem daljša, saj morajo projekti poleg konzorcija in odlične ideje imeti tudi vsaj regionalni učinek, še bolje pa je, če je vpliv projekta globalen. Hkrati vam evropski razpisi omogočajo, da kandidirate za bistveno večja sredstva kot na nacionalnih programih. In da se jih dobiti! Prijave na razpis se lotite sistematično, že v fazi napovedi razpisov. Za pomoč se lahko obrnete tudi na obstoječe nacionalne točke za evropske programe, kjer vam nudijo koristne in uporabne nasvete.”

Tiko Pro Podjetniški zajtrk je dogodek, ki ga vsako leto organizira mariborsko podjetje Tiko Pro. Dogodek je potekal preko spletne platforme, 26. januarja, od 9. do 11. ure. Gostujočim strokovnjakom je na temo Kje bodo nepovratna sredstva? prisluhnilo več kot 700 udeležencev. Na dogodku je s predstavitvijo konkretnega primera dobre in uspešne prakse črpanja nepovratnih sredstev za razvojno raziskovalni projekt, sodelovalo podjetje SIJ Ravne Systems. Projekt je predstavil Tilen Ravlan, vodja tehničnega sektorja v SIJ Ravne Systems. Več informacij o dogodku in sodelujočih strokovnjakih: Tiko Pro Podjetniški zajtrk 2023 – Kje bodo nepovratna sredstva? (tiko-pro.si)

Tiko Pro je svetovalno podjetje za pridobivanje sredstev Evropske unije. Po več kot desetih letih poslovanja, v Tiko Pro danes deluje 20 strokovnjakov za pridobivanje nepovratnih in povratnih sredstev, ki projekte prijavljajo v Sloveniji, na Hrvaškem in v Bruslju. Podjetje Tiko Pro odlikuje nadpovprečna uspešnost prijav, ki so oddane v Sloveniji in na Hrvaškem. Tiko Pro kar 90 odstotkov vseh prijav na razpise pripelje do uspešnega črpanja sredstev. Pri prijavi projektov direktno v Bruselj pa dosega 8-krat višjo uspešnost od evropskega povprečja. Do danes je podjetje za več kot 750 naročnikov iz vse Evrope doseglo že več kot 950 odobrenih projektov, v vrednosti 140 milijonov evrov. V letu 2020 je podjetje po oceni Labs Explorer uvrščeno med 10 najbolj uspešnih podjetij, specializiranih za svetovanje in podporo pri pridobivanju povratnih ter nepovratnih sredstev iz Evropske unije in pri izvedbi projektov.

Vir: Tiko Pro d.o.o

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor