Navodila pri delnem subvencioniranju skrajšanega polnega delovnega časa

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV), ki je pričel veljati 11.7.2020, prinaša nekatere pomembne novosti pri subvenciji za skrajšani polni delovni čas, posebej glede rokov in obveznosti za delodajalce.

Predlagamo vam, da pri uveljavljanju delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa dosledno upoštevate vse zakonske roke in obveznosti. Tudi od tega je namreč odvisna vaša upravičenost do subvencije.

Več: ZRSZ

Katere zakonske roke in obveznosti dosledno upoštevate pri uveljavljanju subvencije za skrajšani delovni čas? Obveščanje v 3 delovnih dneh od odreditve dela s krajšim delovnim časom, posredovanje pisnih odredb v 8 delovnih dneh od odreditve dela, oddaja vloge za subvencijo v 15 dneh od odreditve dela, predhodno obveščanje o napotitvi na polni delovni čas, posredovanje novih pisnih odredb v 8 delovnih dneh od odreditve dela s krajšim delovnim časom

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV), ki je pričel veljati 11.7.2020, prinaša nekatere pomembne novosti pri subvenciji za skrajšani polni delovni čas, posebej glede rokov in obveznosti za delodajalce.

Predlagamo vam, da pri uveljavljanju delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa dosledno upoštevate vse zakonske roke in obveznosti. Tudi od tega je namreč odvisna vaša upravičenost do subvencije.

Več: ZRSZ

Katere zakonske roke in obveznosti dosledno upoštevate pri uveljavljanju subvencije za skrajšani delovni čas? Obveščanje v 3 delovnih dneh od odreditve dela s krajšim delovnim časom, posredovanje pisnih odredb v 8 delovnih dneh od odreditve dela, oddaja vloge za subvencijo v 15 dneh od odreditve dela, predhodno obveščanje o napotitvi na polni delovni čas, posredovanje novih pisnih odredb v 8 delovnih dneh od odreditve dela s krajšim delovnim časom