OOZ Maribor

Nove izjeme od odrejanja karantene, veljavi od 4.2.2022

Vlada RS je sprejela nov Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-1, ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 14/2022 dne 3. februarja 2022.

Z navedeno spremembo se uvajajo nove izjeme od odrejanja ukrepa karantene na domu v primeru visoko rizičnega stika z osebo obolelo s covid-19. Oseba, ki je bila v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19, se ne napoti oziroma se ji ne odredi ukrep karantene na domu, če (podčrtano besedilo je bilo na novo dodano oz. je zamenjalo obstoječe besedilo):

– je prebolela COVID-19, kar dokazuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 z metodo PCR ali z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 s HAG metodo in je od pozitivnega rezultata testa minilo manj kot 45 dni (prej je veljal še dodaten pogoj, da je rezultat testa starejši od 10 dni, kar ne velja več),

– je prebolela COVID-19, kar dokazuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR ali z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa HAG in je bila cepljena z dvema odmerkoma cepiv,

– je zaposlena ali delo opravlja na drugi pravni podlagi v sektorjih kritične infrastrukture, v Policiji, dejavnosti obrambe, socialnega varstva ali vzgoje in izobraževanja, pod pogojem, da v obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika s povzročiteljem COVID-19 vsakodnevno opravi presejalno testiranje s HAG testom ali testom HAG za samotestiranje na SARS-CoV-na delovnem mestu in uporablja zaščitno masko tipa FFP2. Oseba iz prejšnjega stavka mora o visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19 nemudoma obvestiti delodajalca.

V zvezi z vprašanjem, katere dejavnosti sodijo v sektorje kritične infrastrukture, smo prejeli pojasnilo, da so sektorji kritične infrastrukture določeni v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17) in mednje sodijo sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo, sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja ter sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov.

Na podlagi kriterijev za ugotavljanje kritične infrastrukture in predlogov pristojnih ministrstev, kot nosilcev sektorjev kritične infrastrukture, je Vlada Republike Slovenije določila kritično infrastrukturo Republike Slovenije in njene upravljavce. Sklep vlade RS, sprejet v letu 2019, je označen s stopnjo tajnosti INTERNO in zato ni dostopen širši javnosti. Vsak upravljavec kritične infrastrukture Republike Slovenije je seznanjen s svojim statusom, ki mu ga je dodelila Vlada Republike Slovenije z omenjenim sklepom.

Glede na konkretna vprašanja zaposlenih na pristojnem ministrstvu predlagajo, da se o morebitnem statusu delodajalca kot “upravljavca kritične infrastrukture RS” po sklepu Vlade RS, zaposleni najprej obrnejo na svoje delodajalce in jih povprašajo, ali delodajalec sodi v kategorijo kritične infrastrukture. Prav tako delodajalec, ki skladno z 2. členom prej omenjenega odloka izda potrdilo,  razpolaga s podatkom/določi, ali je konkretno delovno mesto zaposlenega ključno za zagotavljanje neprekinjenega delovanja kritične infrastrukture, ki jo upravlja.

Vsa delovna mesta niso ključna z vidika zagotavljanja neprekinjenega delovanja in zaščite kritične infrastrukture. O tem so seznanjene odgovorne in kontaktne osebe delodajalcev, ki so določeni kot kritična infrastruktura Republike Slovenije  in tudi pristojna ministrstva v vlogi nosilcev sektorjev kritične infrastrukture.

Ostale izjeme (prejem poživitvenega odmerka cepiva, predšolski otroci ter učenci, dijaki, študenti ali udeleženci izobraževanja odraslih) ostajajo nespremenjene.

Spremembe začnejo veljati 4. februarja 2022.

Vir: OZS

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

2024-02-27

OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR (kletni prostori)

2024-03-14

OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR (kletni prostori)

2024-02-03

Sodni stolp, Pristan 8, 2000 MARIBOR

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor