OOZ Maribor

OBRTNO DOVOLJENJE IN IZOBRAZBA DRŽAVLJANOV TRETJIH DRŽAV

Pri  izdaji obrtnega dovoljenja lahko upoštevamo tudi overjeno kopijo spričevala o ustrezni izobrazbi, če je nosilec zaključil izobraževanje na področju tako imenovanih tretjih držav.

Povezave na spletni strani http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/enicnaric_center/), kjer lahko med informacijami javnega značaja (http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/enicnaric_center/informacije_javnega_znacaja/) najdete informacije o izobraževalnih sistemih nekaterih držav ter o primerljivosti določenega tujega izobraževanja oz. zaključne listine o izobraževanju s slovenskim izobraževanjem. V pomoč so vam tudi generalizirana mnenja: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/ENIC-NARIC_center/generalna_mnenja/BiH-generalno_mnenje__srednje_sole_.pdf http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/ENIC-NARIC_center/Makedonija/MAKEDONIJA-generalno_mnenje_ss_os_.pdf http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/ENIC-NARIC_center/generalna_mnenja/srbija-crna_gora-generalno_mnenje_os_ss_.pdf

ENIC-NARIC center meni, glede na poznavanje šolskega sistema zgoraj navedenih držav in glede na izkušnje s priznavanjem srednješolskih spričeval s področja navedenih držav, da je mnenje zanesljivo, in ga lahko kot merodajno pomoč pri razumevanju pridobljene izobrazbe, uporabijo vse tiste osebe, ki se srečujejo pri svojem delu s srednješolskimi spričevali za pridobitev osnovne, nižje, srednje poklicne ali strokovne ter srednje izobrazbe, pridobljenimi v navedenih državah po 25. 6. 1991. Na ta način se lahko večina imetnikov navedenih listin o izobraževanju, iz razloga ne prepoznavanja tuje šolske javne listine, izogne postopku vrednotenja izobraževanja oziroma ugotovitvenim upravnim postopkom priznavanja izobraževanja, saj so v mnenju podane bistvene ugotovitve o stopnji izobrazbe, smer oziroma naziv poklicne ali strokovne izobrazbe pa je razviden iz zaključne listine in ga ENIC-NARIC center v morebitnem individualnem mnenju ali odločbi ne spreminja.

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor