OOZ Maribor

OBVESTILO ZAVODA ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS, št. 102/2015 z dne 24.12.2015 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – v nadaljevanju ZPIZ-2B. Med drugim ta zakon ureja tudi status uživalcev pokojnin, ki so hkrati opravljali samostojno ali drugo dovoljeno dejavnost in se jim ni bilo potrebno vključiti v obvezno zavarovanje, ker jim je bil na podlagi dosedanjih predpisov podaljšan rok za uskladitev statusa do 31.12.2015.

Zakon zajema tudi uživalce pokojnin, ki so po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00, 109/01, 108/02, 135/03, 72/05, 69/06 in 10/08, v nadaljevanju ZPIZ-1, veljavnem do 31.12.2012) izpolnjevali pogoje pod katerimi zavarovanje iz opravljanja dejavnosti ni bilo obvezno (izvzem iz zavarovanja). Za samozaposlene osebe vključitev v obvezno zavarovanje ni bila obvezna v naslednjih primerih:

– če v obdobju zadnjih treh let dobiček iz dejavnosti samozaposlenega ni presegal zneska minimalne plače ali
– če je zavarovanec izpolnil pogoje za pridobitev pokojnine in starost 63 let (moški) oziroma 61 let (ženska) in ni opravljal dejavnosti z osebnim delom, ker je imel zaposlenega vsaj enega delavca za opravljanje te dejavnosti ali
– če je zavarovanec izpolnil pogoje za pridobitev pokojnine in starost 63 let (moški) oziroma 61 let (ženska) in je do uveljavitve pravice do pokojnine opravljal isto dejavnost v enakem obsegu, vendar je bil zavarovan na podlagi delovnega razmerja.
Zgoraj navedene osebe morajo svoj status uskladiti do 31.01.2016. To lahko storijo na način:

1. da ponovno vstopijo v obvezno zavarovanje vsaj za 2 uri dnevno oziroma 10 ur tedensko, ali
2. se kot samostojni podjetnik izbrišejo iz Poslovnega registra Republike Slovenije.

Iz Poslovnega registra RS izhaja, da ste od «DATUM_VSTOPA__USTANOVITELJA» vpisani kot «NAZIV». Hkrati iz evidenc Zavoda izhaja, da ste od «DATUM_PRIZNANJA_PRAVICE» uživalec/ka «UŽIVALEC_naziv_dajatve».

V kolikor se boste odločili, da ponovno vstopite v zavarovanje vsaj za 2 uri dnevno oziroma 10 ur tedensko, morate prijavo v zavarovanje preko Državnega portala za poslovne subjekte in samostojne podjetnike e-VEM oziroma preko vstopne točke VEM posredovati najkasneje do 31.01.2016, pri čemer pa mora biti datum začetka zavarovanja na obrazcu M-1 za prijavo v zavarovanje 01.01.2016, ne glede na to, kdaj je bila prijava poslana preko Državnega portala za poslovne subjekte in samostojne podjetnike e-VEM oziroma kdaj se boste dejansko zglasili na vstopni točki VEM.

Ob tem pojasnjujemo, da zavarovanje za 2 uri dnevno oziroma 10 ur tedensko predstavlja zgolj zavarovalni čas, ki v skladu z zakonom vpliva na odmero sorazmernega dela pokojnine, in to ne predstavlja omejitve obsega opravljanja dejavnosti.

V kolikor pa se boste odločili za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vsaj za 2 uri dnevno, ste dolžni zavodu sporočiti podatke o okoliščinah in spremembah okoliščin, ki vplivajo na pravice po tem zakonu, na njihov obseg ali izplačevanje, v roku osem dni od nastanka okoliščin ali njihovih sprememb. Hkrati z obvestilom o spremembi statusa pa morate podati tudi zahtevo za odmero sorazmernega dela pokojnine. Ta bo v primeru vključitve v zavarovanje za 2 uri dnevno oziroma 10 ur tedensko odmerjena v višini 75% že priznane in odmerjene pokojnine.

V primeru, da se boste v zavarovanje prijavili na vstopni točki VEM, prinesete s seboj to obvestilo, saj bo s tem zagotovljena prijava v zavarovanje z dnem 01.01.2016, ne glede na to, kdaj se boste v obdobju do 31.01.2016 dejansko zglasili na vstopni točki VEM.

Vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pomeni tudi obveznost plačevanja prispevkov za vsa socialna zavarovanja v sorazmernem delu glede na zavarovalni čas.

V kolikor pa se boste odločili za izbris statusa samostojnega podjetnika iz Poslovnega registra Republike Slovenije, morate to storiti najkasneje do 31.01.2016.
Osebam, ki same ne bodo uskladile lastnosti zavarovanca na zgoraj naveden način, bo Zavod po uradni dolžnosti ugotovil lastnost zavarovanca oziroma obveznost vključitev v pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 01.01.2016 dalje in sicer v trajanju 2 uri dnevno oziroma 10 ur tedensko, hkrati pa tudi po uradni dolžnosti odmeril ustrezen sorazmerni del pokojnine od 01.01.2016 dalje.
V kolikor ste svoj status v skladu s tem obvestilom že uredili, štejte to obvestilo za brezpredmetno.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor