OOZ Maribor

Obveznosti podjetja, kot so požarna varnost…


OBVEZNOSTI

Obveznost Nosilec obveznosti Roki
VARNOST PRI DELU
Izjava o varnosti z oceno tveganja Delodajalec

Samozaposlena oseba (kadar pri opravljanju dela obstajajo nevarnosti za nastanek poškodb, poklicnih bolezni, …)

Ob pričetku opravljanja dejavnosti
Revizija izjave o varnosti z oceno tveganja Delodajalec

Samozaposlena oseba

Ko obstoječa ocena tveganja ni več aktualna, …
Usposabljanje delavcev Delodajalec Ob zaposlitvi, spremembah v delovnem procesu, ki lahko vplivajo na varnost pri delu, …
Preverjanje znanja delavcev Delodajalec V rokih, ki se predpišejo v oceni tveganja, običajno na dve leti
Zdravniški pregledi delavcev Delodajalec Pred pričetkom opravljanja dela se opravi predhodni preventivni pregled, nato pa v rokih, ki so predpisani v oceni tveganja
Meritve škodljivosti v delovnem okolju Delodajalec Vsake tri leta
Pregled delovne opreme Delodajalec

Samozaposlena oseba

Vsake tri leta, če ni drugače predpisano
Pregled električnih instalacij Delodajalec

Samozaposlena oseba

Vsakih osem let
Prijava poškodbe pri delu na delovno inšpekcijo Delodajalec

Samozaposlena oseba

Ob nastanku poškodbe
Usposabljanje delavcev za izvajanje prve pomoči na delovnem mestu Delodajalec Ob pričetku opravljanja dejavnosti pri delodajalcu, nato vsakih pet let preverjanje znanja
Podpis skupnega sporazuma na skupnih deloviščih Delodajalec

Samozaposlena oseba

Ob pričetku izvajanja del na skupnem delovišču
Uporaba osebne varovalne opreme Delodajalec

Samozaposlena oseba

O uporabi osebne varovalne opreme je potrebno izdelati interni akt, v katerem se predpiše roke za pregledovanje osebne varovalne opreme
POŽARNA VARNOST
Požarni red z izvlečkom Delodajalec

Samozaposlena oseba

Ob pričetku opravljanja dejavnosti, ob spremembah se naredi revizija
Usposabljanje za varstvo pred požarom Delodajalec

Samozaposlena oseba

Ob zaposlitvi, ob spremembah, nato vsake dve oziroma vsake tri leta
Usposabljanje za izvajanje evakuacije in izvajanje začetnega gašenja Delodajalec

Samozaposlena oseba

Vsake tri leta
Pregled gasilnih aparatov Delodajalec

Samozaposlena oseba

Vsako leto oziroma po navodilih proizvajalca
RAVNANJE S POTENCIALNO INFEKTIVNIMI ODPADKI
Ravnanje s potencialno infektivnimi odpadki Delodajalec

Samozaposlena oseba

Odpadki s klasifikacijsko številko 18 01 03* – ločeno zbiranje v posebnih namenskih posodah, oddaja pooblaščenemu zbiralcu, kot evidenco hranimo potrjen evidenčni list

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor