OOZ Maribor

Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, veljavi od 15.9.2021

V Ur. l. RS št. 146/2021, ki je bil objavljen danes, je objavljen Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (»Odlok«). Odlok začne veljati 15. septembra 2021 in je dostopen tu.

Odlok, ki s 15. septembrom 2021 nadomešča Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 142/21; »prejšnji odlok«), določa:

– na kakšen način se dokazuje izpolnjevanje pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (»pogoj PCT«);

– kateri testi veljajo za izkazovanje dela T iz pogoja PCT;

– kdo mora izpolnjevati pogoj PCT pri opravljanju dela oz. v drugih primerih in izjeme;

– kdaj se lahko uporabijo testi HAG za samotestiranje;

– kdo nosi stroške testiranj;

– kdo preverja izpolnjevanje pogoja PCT;

– uporabo zaščitne maske in medosebno razdaljo ter

– razkuževanje rok in prezračevanje prostorov.

Pogoj PCT skladno z Odlokom osebe dokazujejo i. z dokazilom o negativnem testu (HAG ali PCR), ii. z dokazilom o prebolelosti ali iii. z dokazilom o cepljenju. V primerjavi s prejšnjim odlokom, se obdobje prebolevnosti ponovno znižuje na 180 dni od pozitivnega PCR testa, ki je starejši od 10 dni, razen če zdravnik presodi drugače. Še vedno velja, da se šteje, da oseba izpolnjuje del T pogoja PCT, če ima dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa.

Pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati:

i. vsi delavci (ne glede na dejavnost) in

ii. osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu (ne glede na dejavnost), ali

iii. osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost (ne glede na dejavnost).

Za opravljanje dela se šteje, da oseba izpolnjuje pogoj PCT tudi s presejalnim testiranjem s testom HAG za samotestiranje, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih, vendar samo na delovnem mestu. V tem primeru sredstva za testiranje zagotavlja delodajalec oziroma oseba, ki samostojno opravlja dejavnost.

Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi vse osebe, ki so:

i. uporabniki storitev ali

ii. udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji.

Stroške testiranja v tem primeru posamezniki krijejo sami.

V primeru neizpolnjevanje pogoja PCT, delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.

Pogoja PCT ni treba izpolnjevati:

· osebam, ki so mlajše od 12 let,

· osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,

· osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase, in

· učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom,

· v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja.

Za nujno oskrbo z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami se štejejo:

  • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo, vključno s prodajo živil in pijače zunaj prodajaln, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra,
  • specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra.

Odlok določa, da preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela in sicer z dokazili iz 2. člena (EU COVID potrdilo, potrdilo zdravnika, SMS z rezultatom testa) in 6. člena Odloka (evidenčni list).

Še vedno velja obveznost odgovornih oseb, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, da morajo na vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT za osebe, ki opravljajo delo ali so udeležene v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji, in na vstopnih točkah preverjati njegovo izpolnjevanje.

Osebam, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji in ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, se ne dovoli uporabe storitve oziroma udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji.

Obveznosti glede uporabe zaščitne maske ostajajo enake, razen v primeru gostov v določenih dejavnostih, kjer je po novem določeno, da so izjema od obveznosti nošenja mask samo gosti, ki sedijo za mizo v gostinski dejavnosti (in ne več vsi gosti v igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvenih obratih, v gostinskih obratih, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program ter v prostorih v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač).

V zvezi z medosebno razdaljo ter razkuževanje rok in prezračevanje prostorov vsebinskih sprememb ni.

Pri začasni omejitvi zbiranja ljudi prav tako ni vsebinskih sprememb, razen usklajevanja besedila Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 z Odlokom.

Vir:  OZS

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor