OOZ Maribor

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju RS od 23.1. – 29.1.2021

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije omogoča izvajanje javnega prevoza potnikov v omejenem obsegu in določa obveznosti potnikov in izvajalcev javnega prevoza. S sprejetimi spremembami se zagotavlja dosledno izvajanje higienskih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Vlada Republike Slovenije je z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju RS (Uradni list RS, št. 2/21), z dnem 8. 1. 2021, prepovedala obratovanja vseh žičniških naprav za prevoz oseb. Navedeni odlok določa izjeme za opravljanje prevozov:

  • v primerih nujne oskrbe, medicinske pomoči, zaščite in reševanja,
  • kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov, ki niso prepovedani z drugimi odloki, za katere je Ministrstvo, pristojno za infrastrukturo, odobri prevoze.

Pri presoji epidemioloških razmer, ki jih je po odločbi in sklepu Ustavnega sodišča RS treba presojati vsak teden, vlada ugotavlja, da se na dnevni ravni število okužb zmanjšuje, zato predlaga sproščanje prepovedi obratovanja žičniških naprav, na način da se dovoli obratovanje žičniških naprav ob hkratnem upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v NIJZ) in da upravljavec žičniških naprav zagotovi hitro testiranje (HAGT) v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče.

Uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih prog bo dovoljena osebam, ki predložijo negativni test na COVID-19, opravljen v Sloveniji in ki ni starejši od 24 ur, ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev. Predložitev negativnega testa COVID-19 ne bo potrebna za profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov.

NIJZ je pripravil priporočila, da je v manjših zaprtih žičniških napravah (krožne kabinske žičnice, do 6 potnikov) dovoljen prevoz enega potnika, izjema bodo osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu ali so sicer v tesnih stikih. Na nihalni žičnici in vzpenjači bo potrebna medosebna razdalja najmanj 1,5 m, prav tako bodo izjema osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu ali so sicer v tesnih stikih.

Javni linijski prevoz potnikov v medkrajevnem cestnem in železniškem prometu se izvaja v skladu z modeli osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Javni linijski prevoz potnikov se izvaja v počitniškem režimu dokler poteka izobraževanje na daljavo. Javni linijski prevoz potnikov se izvaja v registriranem obsegu, ko se v šolah izvaja pouk za učence  katerekoli starostne skupine. Vse oblike prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem cestnem in železniškem prometu in prevoz oseb z vsemi vrstami žičniških naprav se izvajajo v skladu z določili tega odloka in priporočili NIJZ.

Vir: OZS

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor