OOZ Maribor

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil od 12. do 18.4.2021

Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji veljajo za:

  1. gospodarske družbe, javne in zasebne izobraževalne zavode in druge pravne osebe zasebnega prava ter samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:

− dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil;

  1. pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:

− programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov,

− programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,

− programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo;

  1. pooblaščene organizacije pri izvajanju:

− začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga,

− usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem prometu,

− rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij,

− preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov,

− osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov, − osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja kandidatov za cestninske nadzornike in obdobnih strokovnih izpopolnjevanj cestninskih nadzornikov;

  1. Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa pri izvajanju:

− izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje,

− usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu,

− osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest,

− edukacijskih in psihosocialnih delavnic,

− preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih ter − vozniških izpitov.

Potrošniki se lahko udeležijo storitev iz prvega odstavka prejšnjega člena le pod pogojem, da predhodno opravijo testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG in osebi, ki izvaja ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prvega odstavka prejšnjega člena, predložijo negativni rezultat testa, ki ni starejši od sedmih dni.

Predložitev negativnega rezultata testa PCR ali testa HAG iz prejšnjega odstavka ni potrebna za potrošnike, če:

  • imajo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
  • imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HCG, ki je starejši od 21 dni, vendar ne starejši od šest mesecev, ali
  • imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Potrdila o testiranju iz prejšnjega odstavka se upoštevajo, če so bila izdana v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja, Združenih državah Amerike, Združenem kraljestvu ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in NLZOH prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.

Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ne veljajo za:

  • pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:

− nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil;

  • pooblaščene organizacije pri izvajanju:

− postopkov in nalog v tahografskih delavnicah,

− rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga.

Veljavnost vozniških dovoljenj, ki so zaradi začasne prepovedi iz 1. člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji potekla v obdobju od 1. aprila 2021 do vključno 11. aprila 2021, se podaljša do 9. maja 2021.

Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil, in certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga, ki so zaradi začasne potekla v obdobju največ 30 dni pred 1. aprilom 2021 do vključno 11. aprila 2021, se podaljša do 9. maja 2021.

Za vozila, za katera je bila veljavnost prometnih dovoljenj v skladu s prejšnjim odstavkom podaljšana, se plača letna dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu od datuma poteka veljavnosti, navedenega v prometnem dovoljenju.

Če letna dajatev iz prejšnjega odstavka ni obračunana v postopku ponovnega podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja, letno dajatev obračuna Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki za ta namen pridobi podatke iz evidence registriranih vozil. Če znesek obračunane letne dajatve ni plačan ali ni plačan v celoti, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo pošlje v elektronski obliki predlog za izvršbo organu, pristojnemu za izterjavo davčnih obveznosti. Davčni organ opravi izterjavo v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.

Odlok začne veljati 12. aprila 2021 in velja do vključno 18. aprila 2021.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

 

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor