OOZ Maribor

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, v veljavi od 12.11.2021

V Uradnem listu RS, št. 177/2021 je bil dne 11. novembra 2021 objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Spremembe in dopolnitve začnejo veljati danes. Bistvene spremembe, ki zadevajo podjetnike in obrtnike, so povzete v nadaljevanju.

– V zvezi s preverjanjem pogoja PCT v trgovskih centrih se v prvem odstavku 5. člena odloka doda novi stavek, ki določa, da je  v trgovskih centrih odgovorna oseba za preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT upravnik oziroma lastniki, solastniki in najemniki poslovnih prostorov, ki poslujejo v sklopu trgovskega centra.

– Po novem je v 6. členu odloka izrecno zapisano, da izvajalec HAG testiranja mora pacientu zagotoviti izpis EU DCP potrdila o rezultatu testiranja v pisni obliki najkasneje v eni uri po izvedbi testa. Izpis potrdila v pisni obliki se za teste, financirane iz javnih sredstev, zagotavlja v okviru cene izvedbe testa (oz. se ga ne sme zaračunavati posebej).

– Prezračevanje zaprtih poslovnih prostorov, v katerih se izvaja dejavnost, se mora zagotavljati skladno s priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje (peti odstavek 13. člena odloka).

– V 14. členu odloka se poleg omejitev izvajanja gostinske dejavnosti opredelijo tudi omejitve glede izvajanja kongresne in sejemske dejavnosti. Izvajanje kongresne in sejemske dejavnosti je tako dovoljeno na odprtih površinah in v zaprtih prostorih pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT, ob uporabi zaščitne maske in je med udeleženci zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra. Pri sejemski dejavnosti se zagotovi enosmerno gibanje obiskovalcev.

– Javne kulturne prireditve so po novem dovoljene izključno s sedišči, in sicer v zaprtih javnih prostorih oziroma na odprtih površinah, če udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT ob uporabi zaščitnih mask, pri čemer mora biti med udeleženci v primeru fiksnih sedišč eno sedišče prosto, v primeru postavljenih sedišč pa najmanj 1,5 metra razdalje med postavljenimi sedišči. Strežba in uživanje hrane in pijače udeležencev na javnih kulturnih prireditvah še vedno nista dovoljena. Za nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah omejitve glede sedežev in uživanja hrane in pijače niso predvidene, morajo pa izpolnjevati pogoj PCT (17. člen odloka).

Spremembe in dopolnitve odloka so dostopne tu.

Vir: OZS

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor