OOZ Maribor

Odprto pismo delodajalskih organizacij

Delodajalske organizacije, med drugim OZS, so danes predsedniku vlade, ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, predsednici državnega zbora, poslankam in poslancem državnega zbora poslale odprto pismo, ki ga v celoti objavljamo v nadaljevanju.

 

Spoštovani,

predstavniki gospodarstva, združeni v štirinajstih gospodarskih, delodajalskih in kmetijskih organizacijah, želimo jasno izraziti naše skupno razočaranje in nezadovoljstvo nad načinom sprejema novele Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D) na Vladi RS dne 19.10.2023, kasneje pa še na vladni dopisni seji dne 20.10.2023.

Na sejah Vlade RS je bila sprejeta novela, ki ni bila usklajena s socialnimi partnerji – petimi delodajalskimi organizacijami. Reprezentativne delodajalske organizacije so v izogib kazni s strani Evropske komisije v preteklem tednu kljub izstopu iz Ekonomsko-socialnega sveta vložile vse napore v uskladitev novele, vendar je vladna stran popustila izsiljevanju sindikalne strani in sprejela neusklajeno novelo. In to klub zavezi o soglasju za spremembe v ZDR-1 zapisanem v Nacionalnem reformnem programu 2023 pri poglavju o trg dela.

Sprejeta novela poleg prenosa dveh direktiv, ki sta bila glavni argument za hitenje na strani vlade, uvaja vrsto drugih sprememb, ki niso bile usklajene, nekatere izmed njih pa niti obravnavane v celotnem procesu usklajevanj (koalicijske zaveze, subsidiarna odgovornost v gradbeništvu, dodatne pravice za žrtve nasilja ….). Delodajalci so bili pripravljeni sprejeti uskladitve z direktivama in usklajene kompromisne predloge med vlado in obema socialnima partnerjema.

Predstavniki gospodarstva zato ne pristajamo, da se v Državni zbor posredujejo predlogi novele, ki predhodno niso bili usklajeni med vlado in obema socialnima partnerjema – tako sindikati kot delodajalci. Le ti namreč predvsem za gospodarstvo prinašajo številne nove finančne in administrativne obremenitve.

Pet delodajalskih organizacij je julija 2023 izstopilo iz Ekonomsko-socialnega sveta zaradi kontinuiranega kršenja Pravil o delovanju ESS in izrazite neenakopravne obravnave delodajalske strani v tripartitnem dialogu z vlado in sindikati. Eden izmed ključnih razlogov za izstop je bila neenaka obravnava delodajalcev oziroma odločujoč monolog vlade, skupaj s sindikati, v pogajanjih za novelo Zakona o delovnih razmerjih.

V zadnjih usklajevanjih v minulem tednu za novelo ZDR-1D se je neenaka obravnava delodajalcev in nespoštovanje njihove vloge v socialnem dialogu znova potrdila. Vseh pet reprezentativnih delodajalskih organizacij je že pred odločanjem na vladi opozorilo, da bo sprejem neusklajene novele pomenil dokončni pokop socialnega dialoga.

Vsled navedenemu vseh 14 gospodarskih, delodajalskih in kmetijskih organizacij pozivamo tako vlado kot poslance in poslanke državnega zbora k ponovnemu razmisleku o sprejemu novele ZDR-1 in uskladitve le-te z obema socialnima partnerjema skladno z zavezo o soglasju.

delodajalske organizacije

 

 

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

20-04-2024

Sodni stolp, Pristan 8, 2000 MARIBOR, Hotel Maribor, Glavni trg 8, 2000 MARIBOR

15-04-2024

OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor