Okrožnica v zvezi s sproščanjem omejitvenih ukrepov in postopnim odpiranjem srednjih in višjih strokovnih šol ter organizacij za izobraževanje odraslih

Spoštovani,

v vednost vam posredujemo okrožnico v zvezi s sproščanjem omejitvenih ukrepov in postopnim odpiranjem srednjih in višjih strokovnih šol ter organizacij za izobraževanje odraslih.

Načrtuje se postopna vrnitev dijakov v šole ob upoštevanju zdravstvenih ukrepov. 18. maja 2020 se vrnejo v šolske klopi dijaki zaključnih letnikov z namenom popravljanja, izboljševanja in zaključevanja ocen ter pripravi na zaključni izpit ter poklicno in splošno maturo. Po presoji vodstva ter strokovnega in učiteljskega kolektiva šole se bodo lahko vrnili tudi dijaki nižjih letnikov, ki potrebujejo dodatno učno pomoč pri utrjevanju snovi in zaključevanju šolskega leta. To velja tudi za odpravljanje manjka na področju praktičnega znanja in veščin,  ki jih po presoji šole ne bi bilo moč nadomestiti v prihodnjih šolskih letih. Dijaki in vajenci lahko praktično znanje in veščine pridobivajo v šoli pri praktičnem pouku, v MICih lahko pa tudi pri delodajalcih, če je to mogoče in če so za to vzpostavljeni vsi potrebni pogoji z vidika varnega delovnega okolja v skladu s smernicami NIJZ.

Delodajalci, ki imajo sklenjene pogodbe o vajeništvu in individualne učne pogodbe so o tem, po e-pošti, že obveščeni.

Povezava do:  Okrožnice v zvezi s sproščanjem omejitvenih ukrepov in postopnim odpiranjem srednjih in višjih strokovnih šol ter organizacij za izobraževanje odraslih

Če boste imeli kakšne koli vprašanja v povezavi z izobraževanjem in praktičnim usposabljanjem z delom se lahko obrnete na spodaj navedeno kontaktno osebo pri OZS.

Vir: Mitja Korunovski, Javna pooblastila OZS, Višji strokovni sodelavec, T: 01 58 30 818, E: mitja.korunovski@ozs.si

Spoštovani,

v vednost vam posredujemo okrožnico v zvezi s sproščanjem omejitvenih ukrepov in postopnim odpiranjem srednjih in višjih strokovnih šol ter organizacij za izobraževanje odraslih.

Načrtuje se postopna vrnitev dijakov v šole ob upoštevanju zdravstvenih ukrepov. 18. maja 2020 se vrnejo v šolske klopi dijaki zaključnih letnikov z namenom popravljanja, izboljševanja in zaključevanja ocen ter pripravi na zaključni izpit ter poklicno in splošno maturo. Po presoji vodstva ter strokovnega in učiteljskega kolektiva šole se bodo lahko vrnili tudi dijaki nižjih letnikov, ki potrebujejo dodatno učno pomoč pri utrjevanju snovi in zaključevanju šolskega leta. To velja tudi za odpravljanje manjka na področju praktičnega znanja in veščin,  ki jih po presoji šole ne bi bilo moč nadomestiti v prihodnjih šolskih letih. Dijaki in vajenci lahko praktično znanje in veščine pridobivajo v šoli pri praktičnem pouku, v MICih lahko pa tudi pri delodajalcih, če je to mogoče in če so za to vzpostavljeni vsi potrebni pogoji z vidika varnega delovnega okolja v skladu s smernicami NIJZ.

Delodajalci, ki imajo sklenjene pogodbe o vajeništvu in individualne učne pogodbe so o tem, po e-pošti, že obveščeni.

Povezava do:  Okrožnice v zvezi s sproščanjem omejitvenih ukrepov in postopnim odpiranjem srednjih in višjih strokovnih šol ter organizacij za izobraževanje odraslih

Če boste imeli kakšne koli vprašanja v povezavi z izobraževanjem in praktičnim usposabljanjem z delom se lahko obrnete na spodaj navedeno kontaktno osebo pri OZS.

Vir: Mitja Korunovski, Javna pooblastila OZS, Višji strokovni sodelavec, T: 01 58 30 818, E: mitja.korunovski@ozs.si