OZS uspela z uveljavljanjem vseh predloženih izjav FURS-u za dodelitev mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov po ZIUZEOP (dopolnjeno 15.7.2020)

Povezava do bloga dopolnjenega z dne 15.7.2020, objavljenega na spletni strani OZS.

Vir:  Tadeja Bučar, svetovalka v Svetovalnem centru pri OZS

Povezava do bloga dopolnjenega z dne 15.7.2020, objavljenega na spletni strani OZS.

Vir:  Tadeja Bučar, svetovalka v Svetovalnem centru pri OZS