P2 2022 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Predselekcijski postopek: Pred prijavo na razpis bodo imel vsa inovativna podjetja, ki se želijo prijaviti na razpis P2 2022, do  predvidoma 13.4.2022 možnost prijave v pred-selekcijski postopek, kjer lahko v procesu pred-selekcije, ki se zaključi z osebno predstavitvijo idej na DEMO dnevu, pridobijo do 30 točk, ki se bodo upoštevale pri javnem razpisu P2 2022.

Razpis odprt do 10. 5. 2022 do 14:00!

1. Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 29/2022 z dne 4. 3. 2022

2. Priprava vloge

3. Zahtevek za izplačilo subvencije

  • Vsebina zahtevka (vnos preko sistema eMA)
  • Obrazec 4 ( v pripravi)
  • Obrazec 5 ( v pripravi)

4. Več informacij o razpisu P2 2022 vam je na voljo na telefonskih številkah:

logo ESRR

Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Predselekcijski postopek: Pred prijavo na razpis bodo imel vsa inovativna podjetja, ki se želijo prijaviti na razpis P2 2022, do  predvidoma 13.4.2022 možnost prijave v pred-selekcijski postopek, kjer lahko v procesu pred-selekcije, ki se zaključi z osebno predstavitvijo idej na DEMO dnevu, pridobijo do 30 točk, ki se bodo upoštevale pri javnem razpisu P2 2022.

Razpis odprt do 10. 5. 2022 do 14:00!

1. Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 29/2022 z dne 4. 3. 2022

2. Priprava vloge

3. Zahtevek za izplačilo subvencije

  • Vsebina zahtevka (vnos preko sistema eMA)
  • Obrazec 4 ( v pripravi)
  • Obrazec 5 ( v pripravi)

4. Več informacij o razpisu P2 2022 vam je na voljo na telefonskih številkah:

logo ESRR