OOZ Maribor

Pavšalni prispevki za popoldanski s.p. v letu 2016 nižji za 0,5 %

Pavšalni prispevki za popoldanski s.p. v letu 2016 nižji za 0,5 %
Preglednica pavšalnih prispevkov za leto 2016 – prvo trimesečje
Naziv prispevka januar februar marec april …
Prispevek za PIZ 31,85 31,85 31,85 N.P.
Prispevek za ZZ 32,67
(8,17 + 24,50) 32,67
(8,17 + 24,50) 32,67
(8,17 + 24,50) 32,67
(8,17 + 24,50)
SKUPAJ PIZ in ZZ 64,25 64,25 64,57
Prispevek za PIZ
Pavšalisti morajo biti obvezno zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti (PIZ) in plačujejo prispevke v pavšalnih zneskih.
Prispevek se določi s Sklepom o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja in velja za obdobje od aprila tekočega koledarskega dela do marca naslednjega koledarskega leta.
Znesek je treba nakazati na račun številka SI56011008882000003, sklic SI19 vaša davčna številka-44008.
Če zavezanec v posameznem mesecu opravlja dejavnost manj kot 15 dni (začetek ali prenehanje opravljanja dejavnosti), plača polovičen znesek prispevka.
Prispevek za ZZ
Poleg tega morajo biti osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, zavarovane še za poškodbo pri delu in poklicno bolezen (ZZ).
Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M) se od 1. 2. 2014 plačujejo prispevki po stopnji 0,53 % od osnove. Osnova je povprečna bruto plača v RS za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za oktober 2015 je znašala 1.540,58 EUR1:
• prispevek od vključno januarja 2016 do decembra 2016, izračunan po stopnji 0,53 % je 8,17 EUR.
Poleg tega je bil leta 2014 za te osebe uveden dodaten prispevek za ZZ brez pravice iz tega naslova. Osnova za plačilo tega prispevka je 25 % povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta, stopnja pa 6,36 %. Glede na povprečno plačo za oktober 2015 je ta prispevek od januarja 2016 24,50 EUR.
Zavezanci plačajo prispevek za ZZ ne glede na število dni opravljanja dejavnosti v posameznem mesecu.
Znesek je treba nakazati na račun številka SI56011008883000073, sklic SI19 vaša davčna številka-45004.

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor