OOZ Maribor

Pedagoško-andragoški seminarji v letu 2018


Vabljeni

  • kandidati, ki se pripravljajo na IV. pedagoško-andragoški del mojstrskega izpita,
  • kandidati za mentorje dijakom,
  • vsi posamezniki, ki želijo pridobiti čim več znanj za uspešno komuniciranje, motiviranje in usposabljanje tako zaposlenih, dijakov, kot bodočih kadrov.

Obveznosti udeležencev za mentorje dijakom

Za mentorje dijakom je udeležba na seminarju obvezna, prav tako tudi izdelava seminarske naloge (navodila za izdelavo naloge udeleženec  prejme na seminarju).

Za kandidate, ki so v postopku pridobitve mojstrskega naziva, je opravljanje izpita obvezno. Izpit pa lahko opravljajo tudi osebe, ki sicer niso v postopku pridobitve mojstrskega naziva. Takšnim osebam se v primeru, da se kasneje prijavijo k mojstrskemu izpitu (ob izpolnjevanju pogojev za pristop k mojstrskemu izpitu), prizna ta del kot že uspešno opravljeni del mojstrskega izpita. Osebe, ki na tej podlagi uspešno opravijo izpit, prejmejo potrdilo OZS o opravljenem izpitu. Pedagoško-andragoški izpit se izvaja v prostorih Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, Ljubljana. Pisni izpit se izvaja v trajanju 135 minut, pedagoški nastop pa v trajanju do 45 minut.

Novost pri izvedbi seminarja je možnost, ki jo imajo vsi udeleženci, da na koncu preverijo osvojeno znanje pred nacionalno imenovano izpitno komisijo.


Vaše prijave posredujte na OZS, Celovška cesta 71, 1000 LJUBLJANA, naslovljeno na strokovno sodelavko Mojco Poje ali na njen e-naslov: mojca.poje@ozs.si , tel: 01 58 30 520.

Vabljeni k udeležbi!


Trajanje seminarja: 32 pedagoških ur; 16 ur v obliki delavnic pod vodstvom predavateljev

16 ur individualno delo na daljavo ob uporabi e-gradiv

Kraj in termin izvedbe seminarja

Pedagoško-andragoški seminar je organiziran v prostorih Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, Ljubljana. Glede na povpraševanje se izvaja tudi regijsko.

PEDAG.-ANDRAG. seminar
08. in 11. januar 2018 – OZS Ljubljana
12., 13. in 19. marec 2018 /  OOZ Ajdovščina, brezplačni
07. in 10. maj 2018 – OZS Ljubljana
03.,04. in 10. september 2018/OZS  brezplačni
05. in 08. november 2018 – OZS Ljubljana


Vaše prijave posredujte na OZS, Celovška cesta 71, 1000 LJUBLJANA, naslovljeno na strokovno sodelavko Mojco Poje ali na njen e-naslov: mojca.poje@ozs.si , tel: 01 58 30 520.

Vabljeni k udeležbi!


Vsebinska področja

Vsebinsko je seminar pripravljen na podlagi izpitnega kataloga za IV. pedagoško-andragoški del mojstrskih, delovodskih in poslovodskih izpitov, ki obsegajo ciljno opredeljene vsebine in ga je sprejel Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje. Seminar obsega vsebinska področja, ki so pomembna za razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na razvoj osebnosti, motivacijo in ustvarjalnost. Nadalje seminar obsega področja poznavanja osnovnih učnih metod, oblik in učnih delovnih sredstev, za zavedanje pomena in poznavanje načrtovanja, organiziranja in spremljanja izobraževanja.

Vsebinska področja so:

  • psihološke osnove učenja,
  • načrtovanje in izvajanje učnega procesa,
  • metodika praktičnega izobraževanja,
  • spremljanje in preverjanje učnih rezultatov.

PROGRAM

 

1. dan

(ponedeljek)

4 pedagoške ure

4 pedagoške ure

od 11.00 do 14.00

od 14.30 do 17.30

·        Psihološke osnove učenja

 

·        Osnove pedagogike, didaktike, zakonodaja in izobraževalni sistem

 

·        Izvajanje praktičnega usposabljanja

SKUPAJ:      8 pedagoških ur

 

2. in 3. dan 16 pedagoških ur ·        Individualno delo na daljavo

Izdelava učne priprave za praktično usposabljanje;

Reševanje nalog razpisanih v e-gradivu;

Komunikacija z mentorjem preko e-pošte, sodelovanje na forumih

 

4. dan

(četrtek)

8 pedagoških ur od 11.00 do 17.30

 

·        Predstavitev učnih priprav

·        Demonstracija praktičnega nastopa po izbrani metodi

·        Vrednotenje praktičnega usposabljanja

·        Ponavljanje in utrjevanje predelane snovi po preglednih testih

* Odmor po dogovoru s predavateljemKOTIZACIJA ZA UDELEŽBO NA SEMINARJU IN CENA IZPITA

  • Za člane OZS in njihove zaposlene, če jih napoti delodajalec, znaša kotizacija za udeležbo na seminarju 216 € (z DDV)
  • za vse ostale kandidate velja redna cena 246 € (z DDV)

Kotizacijo za udeležbo na seminarju predhodno nakažete na račun št.: 02013-0253606416, sklic 00 200 031.

SPLOŠNI POGOJI PRIJAVE IN ODJAVE

Povezava do PROGRAMA, TERMINOV, PRIJAVNICE_PA seminar 2018 (kliknite na pasico)

Prijavo na seminar nam lahko najhitreje pošljete po e-pošti: suzana.kljun@ozs.si ali na naslov: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana. Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest. Na podlagi prejete prijavnice in kopije potrdila o plačilu vam bomo posredovali urnik seminarja.

Skrajni rok za morebitno odjavo je 3 dni pred pričetkom seminarja. Če se odjavite 2 dni pred seminarjem, vam zaračunamo administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije, pri kasnejši odjavi kotizacije ne vračamo.

Veljajo le pisne odjave!

Informacije in dodatna pojasnila

Za vsa dodatna pojasnila oziroma informacije pokličite na OZS: Suzana Kljun, telefon: 01 583 05 74 ter e-naslov suzana.kljun@ozs.si .

Vabljeni k udeležbi!


ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor