OOZ Maribor

Pobuda za pospešitev postopkov umeščanja logistične infrastrukture ob avtocestnem križu v prostor

Državni svetnik Aleš Pulko, ki v Državnem svetu RS zastopa interese slovenskih obrtnikov, je predstavil pobudo reševanja problematike naših prevoznikov, ki že dlje časa izpostavljajo nujno izgradnjo logistične infrastrukture ob avtocestnem križu in zanjo dobil tudi visoko podporo državnega sveta.

Nujno potrebna logistična infrastruktura ne le, da bi zelo koristila razvoju domače prevozniške dejavnosti, nujno potrebna je tudi zaradi podpore tranzitnemu prometu, hkrati pa je zaradi naše ugodne geografske lege velika poslovna priložnost celotnega logističnega sektorja.

Poslovna, strateška in infrastrukturna nuja

Pobuda naslavlja Vlado RS, da čim prej pristopi k pripravi in sprejemu sistemske rešitve za pospešitev postopkov umeščanja gospodarske in logistične infrastrukture, torej malih logističnih centrov, intermodalnih logističnih centrov ter varnih in varovanih parkirišč za tovorna vozila, ob avtocestnem križu v prostor.

Podora celotni oskrbovalni verigi

Cestni promet in logistika sta ključna v celotni oskrbovalni verigi, zagotavljata povezavo med različnimi gospodarskimi dejavnostmi. Velik pomen prometa in skladiščenja pri nas potrjuje kar 9.400 aktivnih podjetij, 8,5 mrd EUR prihodki od prodaje, 2,9 mrd EUR dodane vrednosti in neverjetnih 49.500 zaposlenih v panogi, govorimo torej o dobri desetini narodovega gospodarstva, zato je za optimalen izkoristek vseh zmogljivosti in prednosti, ki jih prinaša transport v povezavi z logistiko, v to dejavnost nujno usmeriti še več pozornosti.

Velik razvojni potencial

Panoga ima zaradi geostrateške lokacije še vedno tudi velik razvojni potencial, za ustvarjanje številnih novih delovnih mesta z višjo dodano vrednostjo, hkrati pa bi z ustrezno umeščeno infrastrukturo lahko izkoristili možnost učinkovitejše izrabe različnih načinov prevoza do pomembnih trgov in globalnih evropskih trgovskih poti, saj smo najmanj kar že geografsko ključna povezovalna točka za tovorni promet. Žal pa ugodne lege naše države ne znamo izkoristiti, niti ne znamo izkoristiti vse bolj naraščajočega tranzitnega prometa.

Ključno je umeščanje v prostor

Za razvoj logističnih dejavnosti je v zasebnem sektorju velik interes, vendar je problematično prostorsko umeščanje logistične infrastrukture, kjer številnim tudi po petnajstletnem prizadevanju še vedno ni uspelo pridobiti potrebne dokumentacije. Infrastrukture posledično ne morejo zgraditi, ne morejo izkoristiti tudi evropskih sredstev, poslovno zato zaostajamo za okoliškimi državami, vse to pa ima velik negativni učinek na razvoj slovenskega gospodarstva.

Logistika mora postati strateška panoga

Logistično dejavnost kot pomembno gospodarsko panogo moramo zato nujno in takoj umestiti v tak zakonodajni okvir in strateške razvojne dokumente, ki ji bodo brez zavlačevanja omogočili hiter in učinkovit nadaljnji razvoj, saj nas sosednje države že sedaj več kot uspešno prehitevajo.

Slovenski prevozniki se ob tej priložnosti državnemu svetniku Alešu Pulku zahvaljujejo za razumevanje in podporo svojim prizadevanjem pri razvoju panoge logistike in transporta.

Povezava na svetniško pobudo >>>

V DS RS posredovano tudi vprašanje glede kratkoročnih ukrepov za ohranitev konkurenčnega položaja slovenskih prevoznikov v obdobju zelenega prehoda

Državni svetnik Aleš Pulko pa je ob tej priložnosti ob podpori DS RS naslovil tudi širše utemeljeno vprašanje Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo s katerimi kratkoročnimi ukrepi bo zaščitilo slovenska prevozna podjetja, da bodo v obdobju zelenega prehoda ostala konkurenčna v domačem in mednarodnem okolju? Ko bo odgovor znan, vas bomo z njim seveda seznanili.

Povezava na svetniško vprašanje >>>

 

Vir: Anton Šijanec, OZS

 

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor