OOZ Maribor

Podaljšanje prehodnega obdobja za izvajalce del v gradbeništvu do 31.5.2022 / sprememba Gradbenega zakona

Spoštovani,

Državni zbor RS je 29.4.2020 na izredni seji sprejel spremembo Gradbenega zakona, s katero se podaljšuje prehodno obdobje za izvajalce del (120. člen).

Prehodno obdobje se podaljša za dve leti, to je do 31. maja 2022.

Sprejeto pomeni, da imajo vsi tisti izvajalci, ki so svoje poslovanje pričeli že pred 1.6.2018 (takrat se je pričel uporabljati novi Gradbeni zakon), in ki delajo na novogradnjah, ter še niso uredili zakonske zahteve (14. člen Gradbenega zakona), da morajo v imenik vodij del vpisati vsaj eno redno zaposleno osebo z ustrezno strokovno izobrazbo in izpiti (mojstrski ali delovodski ali strokovni izpit), za izpolnitev tega pogoja še dve leti časa.  Vsi kasneje registrirani izvajalci ugodnosti prehodnega obdobja nimajo, pogoje morajo izpolnjevati takoj ob začetku opravljanja dejavnosti.

Ker večje število, predvsem manjših gradbenih obrtnikov in podjetij, tega pogoja še ne izpolnjuje, kar je delno posledica trenutnih okoliščin epidemije, delno pa tudi zaradi slabega odziva izvajalcev samih, je to pomemben dosežek, ki ga je Obrtno-podjetniška zbornica s svojimi strokovnimi sekcijami dosegla s pomočjo Državnega sveta RS in razumevanjem vseh poslanskih skupin v Državnem zboru.

V razpravi v Državnem zboru je bilo večkrat in jasno poudarjeno, da je to podaljšanje zadnja priložnost za vse, ki želijo poslovati v gradbeništvu, predvsem na novogradnjah, in predvidenih izpitov še niso opravili. Dve leti se sicer sliši kot dolgo obdobje, vendar je potrebno upoštevati, da pridobitev ustreznega izpita, na primer mojstrskega izpita, zahteva čas, ki ob optimalnem poteku aktivnosti traja približno eno leto do leto in pol.  Podoben čas je potreben za pridobitev delovodskega izpita. Za strokovni izpit pa je potrebno nekoliko manj časa, vendar je prijava nanj možna samo dvakrat letno (spomladi in jeseni).

V imenik se ni potrebno vpisati izvajalcem zaključnih gradbenih del, ki pomembno ne vplivajo na bistvene zahteve za objekte (15. člen Gradbenega zakona). Iz nabora zaključnih gradbenih del (glejte SKD 43.3 zaključna gradbena dela) so bila že v obrazložitvi k gradbenemu zakonu izvzeta fasaderska dela – toplotno izolacijske fasade.

Za vse izvajalce del, ki imajo dokončano vsaj srednjo poklicno izobrazbo in tri leta delovnih izkušenj je najprimernejša rešitev opravljanje mojstrskega izpita, za področje del, ki jih posamezen izvajalec izvaja.  Na OZS se v imenik lahko vpiše kot MOJSTER (4. odstavek 14. člena GZ), lahko vodi tudi posamezna dela (s svojega področja) pri novogradnjah (tudi na zahtevnih objektih). Vpis je trajen. Na OZS se lahko vpiše kot NOSILEC OBRTNE (gradbene) DEJAVNOSTI (5. odstavek 14. člena GZ), samo na podlagi tega, da je nosilec na obrtnem dovoljenju, vodi lahko vzdrževalna dela (tudi na zahtevnih objektih), seveda je lahko podizvajalec, saj v takem primeru pogoje zakona izpolnjuje glavni izvajalec – mora jih izpolnjevati. Vpisan je samo, dokler je nosilec dejavnosti.  OZS priporoča, da naj člani naredijo mojstrski izpit in se vpišejo kot mojstri! Seveda to ne velja za tehnike in inženirje, ti delajo strokovni izpit pri IZS in se v imenik vodij del vpišejo tam. Povezava do vpogleda v Imenik vodij del pri OZS. Več informacij in potrebni prijavni obrazci so dosegljivi na povezavi mojstrski izpiti. Po opravljenem mojstrskem izpitu, se predstavnik izvajalca lahko vpiše v imenik vodij del pri OZS. Za tiste, ki opravijo delovodski izpit, je vpis v imenik vodij del na GZS, kjer se tudi opravljajo ti izpiti.

Za tehnike in inženirje, ki imajo ustrezne delovne izkušnje na področju vodenja del (gradbene, strojne in elektro stroke), pa je najprimernejša rešitev opravljanje strokovnega izpita za vodenje del na Inženirski zbornici Slovenije. Pomembna je čimprejšnja prijava, ki jo je zaradi povečanega povpraševanja zaenkrat potrebno oddati vsaj 70 dni pred posameznim izpitnim rokom.

Ni več časa za razmišljanje, zato se vsem izvajalcem del, ki še nimajo opravljenih zahtevanih izpitov (mojstrski, delovodski, strokovni) oziroma ustrezne strokovne izobrazbe na svojem delovnem področju, priporoča, da takoj pristopijo k opravljanju teh izpitov in še pravočasno ujamejo zakonsko podaljšani rok.

Ni pa se spremenilo določilo (spodaj rdeče), ki vsem obstoječim odgovornim vodjem del in odgovornim vodjem posameznih del (ki so v tej vlogi lahko nastopali že ob uveljavitvi Gradbenega zakona, torej pred 1.6.2018), nalaga, da se v imenik vodij del vpišejo v roku 2 let, to je do 31.5.2020, sicer izgubijo že pridobljene pravice.

Verjamemo, da se je velika večina dotakratnih odgovornih vodij del in odgovornih vodij posameznih del v imenik vodij del že vpisala (gre predvsem za tehnike in inženirje, pa tudi mojstre in delovodje),  pa vendar dodatno opozorilo ne bo odveč – da ne bo kdo prepozno ugotovil, da je zamudil skrajni rok in ostal brez po stari zakonodaji pridobljenih pravic.

Gradbeni zakon, 120 člen:

(2) Osebe, ki lahko ob začetku uporabe tega zakona na podlagi ZGO-1 nastopajo kot odgovorni vodje del ali odgovorni vodje posameznih del, morajo podati vlogo za vpis v imenik vodij del za tisto stroko, s področja katere imajo opravljen strokovni izpit po ZGO-1 in za objekte iste stopnje zahtevnosti kot po ZGO-1, pri čemer morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v imenik vodij del v skladu z določili tega zakona. Če posamezniki ne vložijo vloge za vpis v roku dveh let po začetku uporabe tega zakona, izgubijo že pridobljene pravice.

Pojasnilo: Zakon loči in posebej obravnava podjetja (izvajalce del) in odgovorne osebe (posameznike). Vsi posamezniki, ki so oz. bodo pristojnosti za vodenje del pridobili kasneje, po uveljavitvi Gradbenega zakona, se v imenike vodij del vpisujejo nemoteno, sproti, po izpolnitvi zahtevanih pogojev. Ostaja ugotovitev, da morajo izvajalci del svojo obveznost, po dopolnitvi zakona, izpolniti najkasneje do 31.5.2022 (od takrat naprej morajo imeti redno in za polni delovni čas zaposlenega vsaj enega vodjo del).

Povezava do Vloge za vpis v Imenik vodij del pri OZS.

Kontaktni podatki:

Za splošne informacije o vpisu v Imenik vodij del se lahko obrnete na:

a) Za nosilce obrtne dejavnosti v podjetju:

  • Alma Ćeman – 01/ 58 30 829
  • Ana Dragičević – 01/ 58 30 828
  • Sergeja Šega Dolenc – 01/ 58 30 556

b) Za mojstrske izpite za opravljanje dejavnosti s področja gradbeništva:

  • Suzana Kljun – 01/58 30 574
  • Romana Bitenc – 01/ 58 30 530

Za dodatne informacije o vpisu v Imenik vodij del se lahko obrnete na sekretarja sekcije gradbincev:

  • Janko Rozman (dodatne strokovne informacije) – 01/ 58 30 540

Informacije so povzete iz dopisov  Janka Rozmana, Sekretarja sekcij pri OZS.

NE PREZRITE!

Pred vpisom v imenik vodij del je nujna uskladitev dejavnosti v OBRTNEM REGISTRU Skladno z zakonodajo, to je Uredba o obrtnih dejavnostih, ki je začela veljati 05.08.2013 (Ur. list RS, št. 63/13) in z določili Obrtnega zakona, ki je začela veljati 27.04.2013 (Ur. list RS, št. 40/04 ObrZ-UPB1, 102/07, 30/13, 36/13-popr) VSE TO LAHKO UREDITE PRI NAS, NA OOZ MARIBOR.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 Maribor ali tel: 02/33 03 500 ali info@ooz-maribor.si.

Vir: Janko Rozman, Sekretar sekcij pri OZS: Sekcija gradbincev,  Sekcija kleparjev krovcev,  Sekcija instalaterjev-energetikov

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

2024-02-27

OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR (kletni prostori)

2024-03-14

OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR (kletni prostori)

2024-02-03

Sodni stolp, Pristan 8, 2000 MARIBOR

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor