Podaljšanje turističnih bonov do 31.12.2021

Vlada je sprejela sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, in sicer do 31. decembra 2021.

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 določa bon za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma z namenom odprave posledic epidemije v turizmu. Sredstva za izplačilo bona zagotavlja Republika Slovenija iz državnega proračuna. V zakonu je določeno, da lahko vlada s sklepom omenjeni ukrep podaljša največ za obdobje dvanajstih mesecev.

Zaradi dejstva, da je turizem v Sloveniji med najbolj ogroženimi gospodarskimi panogami, ki so na udaru že vse od pojava pandemije COVID-19, se predlaga podaljšanje veljavnosti bona do 31. decembra 2021, in sicer za upravičence, ki bonov do uveljavitve sklepa še niso koristili.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Povezava na sklep

Vlada je sprejela sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, in sicer do 31. decembra 2021.

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 določa bon za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma z namenom odprave posledic epidemije v turizmu. Sredstva za izplačilo bona zagotavlja Republika Slovenija iz državnega proračuna. V zakonu je določeno, da lahko vlada s sklepom omenjeni ukrep podaljša največ za obdobje dvanajstih mesecev.

Zaradi dejstva, da je turizem v Sloveniji med najbolj ogroženimi gospodarskimi panogami, ki so na udaru že vse od pojava pandemije COVID-19, se predlaga podaljšanje veljavnosti bona do 31. decembra 2021, in sicer za upravičence, ki bonov do uveljavitve sklepa še niso koristili.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Povezava na sklep