OOZ Maribor

Podaljšanje ukrepa odloga izvršbe in ukrepa na področju davčne izvršbe do 17. 3. 2021

Vlada Republike Slovenije je na seji 27. 1. 2021 sprejela sklep o podaljšanju ukrepa odloga izvršbe, hkrati pa je podaljšala tudi ukrep na področju davčne izvršbe. Oba ukrepa sta podaljšana do 17. 3. 2021 z objavo v Uradnem listu.

Ukrep odloga izvršbe je v drugem valu epidemije vpeljal Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE). Ta v 121. členu določa, da se z dnem uveljavitve interventnega zakona izvršbe, ki tečejo po Zakonu o izvršbi in zavarovanju, odložijo, če je dolžnik fizična oseba. To velja za vse izvršbe po ZIZ, kjer je dolžnik fizična oseba, razen če gre za nujne zadeve, o katerih sodišče odloča tudi v času epidemije, ali če gre za izvršbo zaradi terjatev iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal. To pomeni, da se v vseh postopkih izvršbe zoper fizično osebo, razen v primeru že omenjenih izjem, začasno, tj. do 17. 3. 2021, prekine izvršilni postopek.

Hkrati z odlogom izvršbe je ZIUPOPDVE vnesel ukrep na področju davčne izvršbe, s katerim je določil, da davčni organ začne davčno izvršbo le v nujnih zadevah, pri čemer se kot nujna šteje zadeva, če davčni organ na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, utemeljeno pričakuje, da bo plačilo obveznih dajatev ali drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih izterjuje davčni organ, po prenehanju ukrepa po tem členu, onemogočeno ali precej oteženo. Primer takšne nujne zadeve je, ko dolžnik odtujuje svoje premoženje, prenaša opravljanje svoje dejavnosti na drug poslovni subjekt, ko v zadevi grozi zastaranje itd.

Vir: OZS

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor