Podaljšanje ukrepov karantene in višje sile do konca marca 2022

Državni zbor RS je 27. decembra sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19. Veljati bo pričel naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

Z omenjenim zakonom se spreminja tudi Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva, ki obdobje upravičenosti za karanteno in višjo silo podaljšuje do 31. marca 2022.

Vse delodajlce, ki bodo oddali vloge za povračilo nadomestila plače za obdobje do 31. decembra 2021, bo Zavod RS za zaposlovanje pozval k dopolnitvi in uskladitvi z datumi po 31. decembru 2021.

Več na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Vir: OZS

Državni zbor RS je 27. decembra sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19. Veljati bo pričel naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

Z omenjenim zakonom se spreminja tudi Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva, ki obdobje upravičenosti za karanteno in višjo silo podaljšuje do 31. marca 2022.

Vse delodajlce, ki bodo oddali vloge za povračilo nadomestila plače za obdobje do 31. decembra 2021, bo Zavod RS za zaposlovanje pozval k dopolnitvi in uskladitvi z datumi po 31. decembru 2021.

Več na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Vir: OZS