OOZ Maribor

Podaljšanje ukrepov na področju postopkov zaradi insolventnosti, in sicer do 30.9.2021

Vlada je 24.6.2021 sprejela Sklep o spremembi Sklepa o podaljšanju ukrepov na področju postopkov zaradi insolventnosti, in sicer do 30. septembra 2021.

Za ublažitev negativnih posledic epidemije so bili tako v obdobju prvega kot tudi v obdobju drugega vala epidemije sprejeti številni zakonski blažilni ukrepi. Z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (v nadaljevanju ZIUPOPDVE) so bili s tako imenovanim sedmim protikoronskim zakonom sprejeti tudi ukrepi na področju postopkov zaradi insolventnosti; urejata jih 56. in 57. člen ZIUPOPDVE.

Na podlagi prvega odstavka 56. člena ZIUPOPDVE je poslovodstvo družbe, ponovno kot je bilo v obdobju prvega vala epidemije, začasno razbremenjeno obveznosti vložiti predlog za začetek stečajnega postopka ali postopka prisilne poravnave, če je dolgoročna plačilna nesposobnost družbe posledica razglasitve epidemije in če obstajajo izgledi, da bo družba lahko položaj dolgoročne plačilne nesposobnosti odpravila.

Po prvem odstavku 57. člena ZIUPOPDVE pa je kot začasen ukrep podaljšano obdobje, za katerega lahko sodišče odloži odločanje o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka, ter podaljšan rok, v katerem lahko dolžnik tak odlog opraviči. Z odstopom od splošnih pravil tako imenovanega stečajnega zakona lahko sodišče obdobje odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečaja odloži za daljše obdobje, in sicer ne le za dva meseca, ampak za štiri mesece, če je insolventnost dolžnika posledica razglasitve epidemije. S tem ukrepom se je dolžnikom (za enako obdobje kot v prvem valu epidemije) dalo na razpolago dva dodatna meseca za izvedbo potrebnih ukrepov finančnega prestrukturiranja za odpravo insolventnosti oziroma za predložitev predloga za prisilno poravnavo.

Oba navedena zakonska ukrepa sta le začasne narave. Opisani izredni pravni režim je veljal najpozneje do 31. marca 2021, Vlada pa je oba navedena ukrepa s sklepom podaljšala do 30. junija 2021, saj so glede na takratne razmere in dejansko stanje obstajali vsi razlogi, zaradi katerih so bili določeni ukrepi na področju tako imenovanih insolvenčnih zadev sprejeti.

V mesecu juniju 2021 je Ministrstvo za pravosodje ponovno izvedlo posvetovanje z zainteresirano strokovno javnostjo. Na podlagi izvedenega posvetovanja Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da glede na razmere in dejansko stanje še vedno obstojijo razlogi, zaradi katerih sta bila ukrepa uzakonjena in prvotno že podaljšana, zato ju s spremembo sklepa podaljšuje še do 30. septembra 2021.

Vir: Ministrstvo za pravosodje, Uradni list RS  (Povezava na sklep)

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor