OOZ Maribor

Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškovSpodaj navajamo pojasnila, s katerimi želi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo dodatno in podrobneje pojasniti ukrep subvencioniranja fiksnih stroškov.

Kdo in v kolikšni višini lahko koristi ukrep subvencije za fiksne stroške?

Najprej pa je pomembno razumeti osnovni princip protikorona ukrepov. Ukrepi ne morejo popolnoma nadomestiti izpada prihodkov ali kritje vseh fiksnih stroškov zaradi epidemije. Ukrepi lahko izpad vsaj delno pokrijejo in glavni cilj pri temu je ohranitev delovnih mest.

Preostali del izpada ostane na plečih lastnikov kapitala.

Ker je glavni cilj ohranitev delovnih mest, je večina ukrepov direktno usmerjena na to vprašanje. Recimo subvencioniranje čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa ter izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za samozaposlene. Zaradi razsežnosti letošnje krize pa je vlada RS v zadnjem paketu dodala nov ukrep, ki bo poleg neposrednega subvencioniranja delovnega mesta dodatno pokril del fiksnih stroškov.

Kdo lahko koristi ta ukrep?

Upravičene so:
* pravne in fizične osebe (samozaposleni in poslovodje enoosebnih d. o. o., ki so vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje),
* ki imajo vsaj enega redno zaposlenega,
* ki poslujejo vsaj od 1. septembra letos,
* ki jim bodo prihodki od prodaje v zadnjem četrtletju 2020 glede na isto lansko obdobje po oceni upadli za vsaj 30 odstotkov in
* na zadnji lanski dan niso bili podjetje v težavah oziroma niso neposredni ali posredni (do 70 odstotkov) proračunski uporabnik ter niso iz zavarovalniške ali finančne dejavnosti, ki ima več kot 10 zaposlenih.

Kako se torej izračuna višina subvencije in kako to izgleda v praksi

Nekriti mesečni fiksni stroški so ocenjeni:
* če je upad prihodkov večji od 70 odstotkov, na dvanajstino od 14,4 odstotka letnih prihodkov od prodaje leta 2019 oziroma prihodkov od prodaje v času od registracije upravičenca do 1. septembra 2020, preračunano na letno obdobje, oziroma
* če je upad prihodkov med 30 in 70 odstotkov, na dvanajstino od 7,2 odstotka prihodkov od prodaje leta 2019 oziroma prihodkov od prodaje v času od registracije upravičenca do 1. septembra 2020, preračunano na letno obdobje.

Glede na zgornjo formulo bo država fiksne stroške krila:
* če je upad prihodkov večji od 70 odstotkov, v višini 1,2 odstotka ocenjenih fiksnih stroškovna mesec,
* če je upad prihodkov med 30 in 70 odstotkov, pa v višini 0,6 odstotka ocenjenih fiksnih stroškov na mesec.
Poenostavljeno to pomeni, da bodo upravičenci do subvencije dobili povrnjenih 3,6 odstotka oziroma 1,8 odstotka letnih prihodkov za celotno zadnje četrtletje.

Višina subvencije je omejena na:
* največ tisoč evrov na zaposlenega na mesec (torej največ tri tisoč evrov na zaposlenega za celotno četrtletje),
* največ 70 odstotkov čiste izgube (AOP 187) upravičenca, ki je srednje ali veliko podjetje, oziroma
* največ 90 odstotkov čiste izgube (AOP 187) upravičenca, ki je mikro ali malo podjetje, in
* na največ 800 tisoč evrov skupaj z drugimi prejetimi pomočmi za upravičence, ki so bili registrirani od 1. oktobra 2019 do 1. septembra 2020.

Kakšen je postopek uveljavljanja fiksnih stroškov?

Upravičenost do pomoči se bo ugotavljala za nazaj.

Vloge za dodelitev pomoči bo treba pri Fursu oddati najpozneje do 31. decembra 2020.

Izplačila bodo v enkratnem znesku za obdobje, ki ga bo uveljavljal upravičenec, najpozneje 20. januarja 2021.

Koristne povezave:

Pojasnila MGRT: tukaj.

Pojasnila FURS: tukaj.

Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP6 na davčnem področju: tukaj.

Zbrala: Urška Živko, SPOT svetovanje Podravje


»Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.«


Click here to add your own text

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

20-04-2024

Sodni stolp, Pristan 8, 2000 MARIBOR, Hotel Maribor, Glavni trg 8, 2000 MARIBOR

15-04-2024

OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor