OOZ Maribor

Pomoč za opravljene nakupe HAG testov pred 8. 11. 2021


DUPŠOP (PKP 10) je uredil pomoč za nakup hitrih antigenskih testov za samotestiranje. Delodajalci so upravičeni do pomoči za obdobje od 8. 11. 2021 do 31. 1. 2022, pri čemer morajo za prejem pomoči vložiti izjavo preko e-davkov najpozneje do 15. 2. 2022. Več o ukrepu preberite tu.

Mnogi delodajalci so se na nas obrnili z vprašanjem ali se pomoč dodeli tudi v primeru, da so bili hitri testi za samotestiranje kupljeni pred 8. 11. 2021. Davčni organ je namreč v pojasnilu Pogosta vprašanja, interventni ukrepi – PKP10 zapisal, da se pomoč lahko dodeli le za teste kupljene od 8. 11. 2021 do oddaje izjave.

Z dobro argumentacijo nam je davčni organ uspelo prepričati, da so do pomoči upravičeni tudi tisti zavezanci, ki so HAG teste za samotestiranje kupili pred 8. 11. 2021 in so jih uporabili oziroma jih uporabljajo v obdobju veljavnosti ukrepa.

V prihodnjih dneh lahko pričakujemo popravek pojasnila FURS z naslednjo vsebino:

13. Ali se mora subvencija za nakup hitrih testov porabiti za hitre teste, ki bodo nabavljeni  v prihodnosti ali tudi za hitre teste nabavljene od uveljavitve zakona do oddaje izjave ter kakšen je rok za porabo prejetih subvencij?

Upravičenec odda izjavo (v njej se izjavi o dejstvu, da je upravičenec do pomoči za hitre teste, o številu delavcev, za katere uveljavlja pomoč za nakup hitrih testov in o znesku pomoči, za katero zaproša) do 15. 2. 2022 in pomoč se mu izplača v enkratnem znesku najpozneje do 31. 3. 2022. Zakon ne določa časa porabe sredstev za nakup hitrih testov za samotestiranje. Hitri testi za samotestiranje so lahko kupljeni do 31. 1. 2022, samotestiranje pa se lahko izvaja tudi kasneje.

Vir: OZS

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor