OOZ Maribor

Ponovno zapiranje – Kaj lahko vseeno delamo?

S ciljem preprečevanja širjenja okužbe z novim korona virusom je vlada v odnosu do končnih potrošnikov s ponedeljkom, 16. novembra 2020 ponovno zaprla veliko večino dejavnosti naših obrtnikov in podjetnikov. Tudi tokrat vseeno velja nekaj izjem, te dovoljujejo opravljanje dejavnosti, ki so nujne za delovanje družbe, zagotavljajo varnost ljudi in premoženja ter preprečujejo nastajanje škode. Interpretacije izjem, ki so jih pripravile naše strokovne sekcije, najdete drugem delu prispevka. Pri poslovanju v odnosu do podjetij na t.i. B2B nivoju pa ni sprememb, to je dovoljeno v celoti, omejitve torej veljajo le v odnosu do končnih potrošnikov, torej kupcev, fizičnih oseb.

Novi odlok vlade o zapiranju dejavnosti

Podlaga za tokratno popolno zapiranje je Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki ga je Vlada RS sprejela 12. novembra 2020 in je bil takoj objavljen tudi v Uradnem listu RS. Predlagamo vam, da si ga na povezavi tudi ogledate in preberete.

Izjeme, ki jih odlok predvideva v svojem 2. členu

Tudi tokrat torej velja nekaj izjem, te dovoljujejo opravljanje dejavnosti, ki so nujne za delovanje družbe, zagotavljajo varnost ljudi in premoženja ter preprečujejo nastajanje škode.

Med našimi dejavnostmi, za katere veljajo izjeme, tako lahko najdemo prodajalne z živili, prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki, servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles, dimnikarske storitve in gradbena dela na nenaseljenih gradbiščih.

Generalno je dovoljeno ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot to ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.

Dovoljeno je tudi opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave ter opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance.

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, je omejeno na 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko.

Po pojasnilih vlade v primeru napake na blagu potrošnik pri podjetju v garancijskem roku uveljavlja svoje zahtevke iz naslova stvarne napake ali garancije. Podjetje je v primeru nujnih storitev (popravil) dolžno ravnati v skladu z določbami Zakona o varstvu potrošnikov, v primeru nenujnih popravil pa mora podjetje blago pregledati in se opredeliti do zahtevka potrošnika takoj, ko bo to mogoče / po prenehanju začasne prepovedi iz Odloka. Podjetjem svetujemo, da v primeru nenujnih popravil obvestijo potrošnika, da jim trenutne razmere ne omogočajo pregleda blaga, zato se bo do njegovega zahtevka opredelilo takoj, ko bo to mogoče/po prenehanju začasne prepovedi iz odloka.

Izvajanje izjem v praksi

Ker so definicije izjem v odlokih večinoma formalne, se pri njihovem izvajanju v praksi kaj hitro pokaže vrsta nedorečenosti o tem, kaj se res sme in česa ne.

Strokovne sekcije naše stanovske organizacije so zato tudi tokrat takoj pristopile k reševanju številnih odprtih vprašanj ter v sodelovanju s pristojnimi organi svojim članom sproti pošiljajo odgovore, pojasnila in tolmačenja, hkrati pa raziskujejo tudi zelo podrobne dileme delovanja posameznih dejavnosti, ki jih zakonodaja seveda ne more predvideti, v praksi na terenu pa kaj hitro pridejo v ospredje.

Tolmačenja strokovnih sekcij za posamezne dejavnosti

V nadaljevanju vam zato predstavljamo tolmačenja, ki so za posamezne dejavnosti nastala po uveljavitvi odloka, torej do sedaj, skozi čas in glede na izzive s terena. Ob tem velja poudariti, da delo sekcij in svetovalcev intenzivno poteka naprej, zato bodite pozorni tudi na sporočila sekcij, ki jih boste člani prejemali tudi v prihodnje. Izjeme po dejavnostih pa v nadaljevanju:

GRADBINCI

in sorodne ter povezane dejavnosti z gradnjo (kleparji krovci, instalaterji-energetiki, elektro instalaterji, stavbni mizarji, steklarji, kamnoseki, teracerji, cementninarji, slikopleskarji, fasaderji…):

Neposredno za potrošnike se lahko izvajajo samo dela na nenaseljenih gradbiščih (objektih).

Izjema, ki izhaja iz odloka je izvajanje nujnih storitev, za zagotavljanje varnosti in zdravja. Ker to ni podrobno razloženo, je stvar vsakega posameznika, da presodi, ali je izvajanje res nujno, npr. intervencijska popravila vodovodnih, ogrevalnih in elektro inštalacij. Pri tem je v vsakem posameznem primeru priporočljivo pripraviti dokazila, da res gre za nujna dela (fotodokumentacija dejanskega stanja (zamakanje, luknja v strehi,…), pisna izjava uporabnika, da stanovanja ne more uporabljati in da bo upošteval preprečitev vsakega stika med stanovalci in izvajalci del, nesorazmernost stroškov popravila v primerjavi z zamenjavo naprave, druga dokazila, ki dokazujejo nujnost izvedbe,…).

Podobno je glede dokončanja že pričetih del, npr. del na strehi ipd, saj bi brez dokončanje te strehe lahko prišlo do povzročanja večje škode na objektu. Dokončanje fasade (na že vseljenem objektu) žal ni takšen primer, razen če so kakšne specifične okoliščine.

Prav tako v dovoljeno kategorijo ne spadajo posamezna stanovanja v večstanovanjskem objektu, tudi če so prazna, saj gre za naseljen objekt.

Priporočamo , da se v izogib nevšečnostim, ne izvajajo razna zunanja dela v okolici že vseljenih hiš ali stanovanjskih objektov, saj ne gre za nenaseljena gradbišča.

Dela za naročnike, ki so pravne osebe (podjetja, inštitucije,…), se lahko izvajajo brez omejitev.

PROMET:

Začasna prepoved ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ne velja za: – izvajanje nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil, – rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga ter – postopkov in nalog v tahografskih delavnicah.

Vlada Republike Slovenije je z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 sprejela odlok, s katerim začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.

Na podlagi odloka je od 16. novembra 2020 dalje začasno prepovedano izvajanje vseh usposabljanj kandidatov za voznike motornih vozil in voznikov, edukacijskih in psihosocialnih delavnic, teoretičnih in praktičnih delov vozniških izpitov in drugih storitev, določenih v odloku.

Začasna prepoved ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ne velja za: – izvajanje nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil, – rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga ter – postopkov in nalog v tahografskih delavnicah.

Zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom se z odlokom določa tudi, da se veljavnost vozniških dovoljenj, izkaznic o vozniških kvalifikacijah in veljavnost teoretičnega dela vozniškega izpita, ki zaradi začasne prepovedi potečejo od 16. novembra  2020 do 30. novembra 2020, podaljša do 31. januarja 2021.

Povezava na odlok

PREVOZ POTNIKOV:

Po Odloku o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju RS (Uradni list RS, št. 165 z dne 13.11.2020) ki velja od 16.11.2020, je na ozemlju Republike Slovenije dovoljeno izvajati posebne linijske prevoze potnikov in avtotaksi prevoze. Posebni linijski prevozi potnikov se izvajajo v skladu s priporočili NIJZ.

Avtotaksi prevozi so dovoljeni, če voznik avtotaksi vozila pred vstopom novega potnika poskrbi za ustrezno dezinfekcijo delov vozila, ki so redno v fizičnem stiku s potnikom. Ves čas prevoza je za voznika in potnike obvezna uporaba obrazne zaščitne maske.

V času prepovedi izvajanja javnega potniškega prometa je skupini sodelavcev do največ šest oseb v času prepovedi javnega prevoza potnikov dovoljena uporaba osebnega vozila za prevoz na ali z dela.

Povezava na odlok

GOSTINSTVO:

Skladno z novim Odlokom je od 16.11.2020 še vedno možen osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro; pri čemer konzumiranje hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno.

Določba o prepovedi konzumiranja hrane in pijače na javnih površinah se veže na izjemo osebni prevzem blaga in hrane na prevzemnih mestih. To pomeni, da se hrana in pijača prevzeta na prevzemnih mestih, ne sme použiti na območju prevzemnega mesta (npr. ob McDonaldsu, ob kioskih s hitro prehrano, bifejih – coffee to go, prevzem malic v gostiščih, …). Ta prepoved tako ne velja za generalno prepoved konzumiranja hrane in pijače na javnih mestih, kar urejajo drugi odloki, ki opredeljujejo omejitve ravnanj prebivalstva na javnih mestih. Pri tem pozivamo ponudnike, da opozorijo potrošnike o prepovedi konzumacije prevzete hrane in pijače na območju prevzemnega mesta in da jih dodatno opomnijo, da ne smejo omogočati konzumiranja hrane in pijače na območju objekta, kjer izvajajo storitev (ne sme biti miz, stolov ali stojnic).

Ne glede na ukrepe, navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, je brez časovne omejitve dovoljeno opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave ter opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance.

NASTANITVE:

Ponujanje nastanitvenih storitev potrošnikom je prepovedano!

Nastanitvene storitve lahko nudite le še za podjetja, torej na t.i. B2B nivoju. Vsi deležniki morajo pri opravljanju svoje dejavnosti upoštevati vse trenutno veljavne odloke, kot je na primer odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi.

AVTOSERVISERJI:

Avtopralnice, avtosaloni ter prodajalne s tehničnim blagom, tudi rezervnimi deli in gumami za končne potrošnike ne smejo delovati.

Še naprej pa lahko za končne potrošnike brez omejitev poslujejo tehnični pregledi in vse servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske in avtoelektričarske delavnice ter delavnice za popravilo koles). To tudi pomeni, da se gume lahko kupujejo pri vulkanizerjih in avtoserviserjih, kjer se gume tudi montirajo.

Izjema velja tudi za avtovleko, pomoč na cesti in vlečna služba je torej dovoljena tako za končne potrošnike kot za gospodarske subjekte.

Avtosaloni, ki za potrošnike sicer ne smejo delovati, pa lahko izdajo vozilo, ki je bilo že naročeno in je prispelo sedaj. To morajo izvesti po pravilih spletne prodaje, na prevzemnem mestu, ki je ločen od prodajalne in ustreza pogojem.

Dovoljeno je tudi ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo (spletna prodaja), kot to ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.

Bodite pozorni tudi na omejitev števila oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, omejena je na 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov. Prepovedano je zbiranje ljudi, razen ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva. Spremljajte tudi www.avtoserviser.si

FOTOGRAFI:

Fotografi neposredno s potrošniki ne smete poslovati, izjema je le fotografiranje za osebne dokumente, lahko pa z njimi poslujete preko prevzemnega mesta, spletne trgovine in seveda lahko poslujte s podjetji.

FOTOKOPIRNICE IN TISKARJI:

Fotokopirnice neposredno s potrošniki ne smete poslovati, lahko pa z njimi poslujete preko prevzemnega mesta, spletne trgovine in seveda za podjetja.

ČEVLJARJI:

Čevljarji neposredno s potrošniki ne smete poslovati, izjema je le ortopedska obutev, lahko poslujete preko spletne trgovine in preko prevzemnega mesta.

TEKSTILCI:

Tekstilci neposredno s potrošniki ne smete poslovati, lahko poslujete preko spletne trgovine in prevzemnega mesta.

KEMIČNE ČISTILNICE IN PRALNICE:

Čistilci in pralci neposredno s potrošniki ne smete poslovati, lahko pa poslujete s podjetij.

DIMNIKARJI:

Dimnikarske storitve se lahko opravljajo pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitev ni mogoče prezračiti.

ŽIVILCI:

Pekarne in mesnice (prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila) so v celoti izjema, obratujejo po svojem urniku, seveda smiselno v okvirih 6. do 21. ure, tudi ob nedeljah, če so izjema v skladu z novelo Zakona o trgovini.

Je pa Vlada RS z dnem 6.11.2020 omejila število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom na 30m2 na stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši.

Trgovski centri morajo zagotavljati 30 m2 na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru, hkrati pa je potrebno upoštevati tudi omejitev 30 m2 na posamezno trgovino v sklopu trgovskega centra in imeti ločen vhod in izhod za stranke. Upoštevanje teh pogojev zagotovi upravljavec trgovskega centra oziroma odgovorna oseba posamezne trgovine.

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi; minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, in razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom.

Konzumiranje hrane in pijače na javnih mestih ni dovoljeno.

SLAŠČIČARJI:

Možna je le dostava in osebni prevzem, lokali morajo biti zaprti. Osebni prevzem blaga ali hrane mora potekati na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki med 6.00 in 21.00, medtem, ko dostava jedi ni časovno omejena (tudi med 21. in 6. uro), če imajo za to registrirano dejavnost. Konzumiranje hrane in pijače na javnih mestih ni dovoljeno.

OPTIKI:

Optiki so delna izjema kot prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, na primer korekcijska očala in leče se lahko prodajajo, sončna očala kot redna prodaja v trgovini pa ne. Možna je seveda spletna prodaja.

Je pa Vlada RS z dnem 6.11.2020 omejila število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom  na 30m2 na stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši.

Trgovski centri morajo zagotavljati 30 m2 na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru, hkrati pa je potrebno upoštevati tudi omejitev 30 m2 na posamezno trgovino v sklopu trgovskega centra in imeti ločen vhod in izhod za stranke. Upoštevanje teh pogojev zagotovi upravljavec trgovskega centra oziroma odgovorna oseba posamezne trgovine.

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi; minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili NIJZ,  redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, in razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom.

STEKLARJI:

Steklarji lahko kot izjemo izvajate (gradbena) dela na nenaseljenih gradbiščih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki (na primer montaža oken….).

Kot izjema so še vedno dovoljene ”druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja”. Tu je potrebno poudariti, da gre za izvajanje le zares nujnih storitev, kjer bi bila sicer ogrožena varnost, zdravje oz. življenje potrošnika oz. bi lahko nastopila velika materialna škoda (na primer zamenjava razbitih okenskih stekel, vhodnih vrat in podobno).

Kot izjema je dovoljen tudi osebni prevzem blaga na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro.

ZLATARJI:

Zlatarji neposredno s potrošniki ne smete poslovati, lahko pa z njimi poslujete preko prevzemnega mesta, spletne trgovine in seveda za podjetja.

URARJI:

Urarji neposredno s potrošniki ne smete poslovati, lahko pa z njimi poslujete preko prevzemnega mesta, spletne trgovine in seveda za podjetja.

ELEKTRO DEJAVNOST:

Ponujanja in prodajanja blaga in storitev med podjetji ta odlok ne prepoveduje in relacija med podjetji lahko nemoteno poteka. Lahko torej poslujete tudi z vašimi dobavitelji.  Seveda vse to velja ob obveznem upoštevanju vseh ukrepov in navodil NIJZ – varnostna razdalja, razkuževanje oz. umivanje rok z milom, uporabljate rokavice, zaščitne maske, redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija izogibanje se dela v skupinah, maske obvezne tudi zunaj,.…

Odlok velja za ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom: Od ponedeljka 16.11.2020 so kot izjema dovoljena gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki (na primer električne inštalacije v nenaseljenih gradbiščih). Kot izjema so še vedno dovoljene ”druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja”. Tu je potrebno poudariti, da gre za izvajanje le zares nujnih storitev, kjer bi bila sicer ogrožena varnost, zdravje oz. življenje potrošnika oz. bi lahko nastopila velika materialna škoda, po vsakokratni res temeljiti presoji vas, kot strokovnjaka (odgovorne osebe), ki bi v primeru inšpekcijskega nadzora to lahko tudi ustrezno utemeljila.

Kot izjema je dovoljen tudi osebni prevzem blaga na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro.

Od ponedeljka, 16.11.2020 pa morajo biti za potrošnike ponovno zaprte npr. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo tehnično blago, ravno tako tudi servisne delavnice (tudi tiste, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga). Zaprte morajo ponovno biti tudi npr. prodajalne, kjer v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalaterski material.

KOVINARJI:

Ponujanja in prodajanja blaga in storitev med podjetji ta odlok ne prepoveduje in relacija med podjetji lahko nemoteno poteka. Odlok tudi ne prepoveduje proizvodnje, predelave ipd. ter ne posega v ureditev razmerij med delavcem in delodajalcem, kar pomeni, da delo v proizvodnjah oz. delavnicah lahko poteka. Lahko torej poslujete tudi z vašimi dobavitelji.  Seveda vse to velja ob obveznem upoštevanju vseh ukrepov in navodil NIJZ – varnostna razdalja, razkuževanje oz. umivanje rok z milom, uporabljate rokavice, zaščitne maske, redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija izogibanje se dela v skupinah, maske obvezne tudi zunaj,.…

Odlok velja za ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom: Od ponedeljka 16.11.2020 je kot izjema npr. dovoljen osebni prevzem blaga na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, odprte so še vedno lahko tudi servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja koles. Kot izjema so dovoljena samo tista gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki .

Od ponedeljka, 16.11.2020 pa morajo biti za potrošnike ponovno zaprte npr. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo tehnično blago, ravno tako tudi servisne delavnice v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga.

ELEKTRONIKI IN MEHATRONIKI:

Ponujanja in prodajanja blaga in storitev med podjetji ta odlok ne prepoveduje in relacija med podjetji lahko nemoteno poteka. Lahko torej poslujete tudi z vašimi dobavitelji.  Seveda vse to velja ob obveznem upoštevanju vseh ukrepov in navodil NIJZ – varnostna razdalja, razkuževanje oz. umivanje rok z milom, uporabljate rokavice, zaščitne maske, redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija izogibanje se dela v skupinah, maske obvezne tudi zunaj,.…

Odlok velja za ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom: Od ponedeljka 16.11.2020 je kot izjema še vedno dovoljen osebni prevzem blaga na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, morajo pa biti za potrošnike ponovno zaprte servisne delavnice (tudi tiste, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga npr. s proizvodi za informacijske tehnologije, proizvodi s področja radio-komunikacij, avdio-video tehnike.. ). Zaprte morajo ponovno biti npr. prodajalne, kjer v pretežni meri prodajajo tehnično blago. Prepoved pa od 16.11. ponovno velja tudi za opravljanje vzdrževalnih del pri potrošnikih.

Vir: OZS

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor