Poostren nadzor uporabe zaščite dihal pri delavcih v gostinstvu

21.8.2020 so na spletu inšpektorata objavili, da bo inšpektorat za delo izvajal poostren nadzor uporabe zaščite dihal pri delavcih v gostinstvu. Inšpektorjem s področja varnosti in zdravja pri delu se bodo po potrebi priključili tudi inšpektorji s področja nadzora delovnih razmerij.

Celotno informacijo najdete: https://www.gov.si/novice/2020-08-21-inspektorat-za-delo-v-poostren-nadzor-uporabe-zascite-dihal-pri-delavcih-v-gostinstvu/

Člani sekcije so bili obveščeni po e-pošti s strani Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS.

Vir: Vlasta Markoja, sekretarka Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS

21.8.2020 so na spletu inšpektorata objavili, da bo inšpektorat za delo izvajal poostren nadzor uporabe zaščite dihal pri delavcih v gostinstvu. Inšpektorjem s področja varnosti in zdravja pri delu se bodo po potrebi priključili tudi inšpektorji s področja nadzora delovnih razmerij.

Celotno informacijo najdete: https://www.gov.si/novice/2020-08-21-inspektorat-za-delo-v-poostren-nadzor-uporabe-zascite-dihal-pri-delavcih-v-gostinstvu/

Člani sekcije so bili obveščeni po e-pošti s strani Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS.

Vir: Vlasta Markoja, sekretarka Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS