Poročanje podatkov na obračunu REK-1 po ZIUOOPE in ZZUOOP

FURS pojasnjuje poročanje na REK-1 za čakanje na delo, skrajšan delovni čas, kratkotrajno odsotnost zaradi bolezni, karanteno in višjo silo.

Pojasnilo FURS.

Vir: OZS

FURS pojasnjuje poročanje na REK-1 za čakanje na delo, skrajšan delovni čas, kratkotrajno odsotnost zaradi bolezni, karanteno in višjo silo.

Pojasnilo FURS.

Vir: OZS