Postopek ustanovitve s.p.-ja

Ustanavljanje s.p.-ja  je lahko zelo preprosto, v kolikor se tega lotite sistematično in premišljeno! Naj vas ne zavede misel, da za izdajanje računov potrebujete s.p. v čim krajšem času, temveč pristopite k ustanovitvi le tega s pravilnimi razlogi in premišljenimi pristopi.

V nadaljevanju podajamo nekaj korakov, ki vam lahko nadvse olajšajo ustanovitev  in vas prikrajšajo nepotrebnih kasnejših zapletov.

 

 1. Ne prehitevajte dogodkov!

Kot prvo sestavite načrt poslovanja in zapišite svoje pomisleke in vprašanja. Nato se udeležite izobraževanj, posvetujte se s svetovalcem/računovodjo, ki bo kasneje tudi vodil vaše poslovne knjige in prebrskajte splet, vendar pazite na časovno veljavnost informacij in seveda kredibilnost virov. Priporoča se tudi, da se seznanite z zakonodajo s področja delovanja vaše dejavnosti, da boste ob registraciji pripravljeni na morebitno pridobivanje obrtnega dovoljenja, potrdil, omejitve, višine in roke plačil prispevkov, itd.

 1. Poučite se o razlikah!

Samostojni podjetnik je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Za ustanovitev s.p.-ja osnovni kapital ni potreben. Poznamo dve osnovni vrsti s.p.-ja, ki se glede na vrsto obdavčitve delita še na dve podvrsti.

 1. Popoldanski s.p. katerega lahko ustanovite, v kolikor ste v obvezno zavarovanje že vključeni npr. z redno zaposlitvijo in opravljate dejavnost kot postranski poklic.
 2. Redni s.p. za osebe, ki bodo vključene v vsa obvezna socialna zavarovanja in s tem dolžna plačevati vse prispevke prav preko ustanovljenega s.p.-ja.
 3. Normirani s.p. kjer je davčna osnova odvisna od višine prihodkov in normiranih odhodkov, vendar pod točno določenimi pogoji.
 4. Obdavčljiv po dejanskih prihodkih in odhodkih, kjer davčno osnovo predstavlja razlika med prihodki in odhodki ob upoštevanju povečanja ali zmanjšanja davčne osnove.

 

 1. Preprosta in pravilna ustanovitev s.p. – ja!

Odprtje s.p. poteka v treh korakih:

Da bo vpis potekal čim lažje in hitreje, priporočamo, da izkoristite dano možnost in vse korake opravite na enem mestu (portal SPOT (bivši e-VEM) z uporabo kvalificiranega potrdila za elektronski podpis), izbrani točki SPOT ali preko pošte.

Če podjetnik pošlje prijavo po pošti, mora biti njegov podpis na prijavi overjen. Zahtevani dokumenti so dostopni na spletni strani AJPES-a – VPIS PODJETNIKA.

        Korak 1: Vpis v poslovni register Slovenije

 • Predlagan datum vpisa: Samostojni podjetnik lahko začne opravljati dejavnost z vpisom v Poslovni register Slovenije. Prijavo za vpis je potrebno vložiti najmanj 1 dan pred želenim datumom vpisa.
 • Firma in podatki o sedežu: Naziv firme je sestavljen iz dejavnosti, ki mora biti povezana z glavno dejavnostjo s.p.-ja, imena in priimka podjetnika ter označbe s.p.

Sedež je kraj, kjer boste kot s.p. opravljali dejavnost. V primeru, da niste lastnik nepremičnine, potrebujete overjeno izjavo lastnika objekta, s katero ta dovoljuje poslovanje na navedenem naslovu.

 • Podatki o skrajšani firmi: Skrajšan naziv s.p.-ja, kjer navedete ime in priimek ter označbo s.p..
 • Podatki o zastopniku: Ime in priimek, EMŠO, prebivališče, davčna številka zastopnika.
 • Dejavnost : Zraven šifre glavne dejavnosti lahko podjetnik izbere tudi druge šifre dejavnosti, ki jih namerava opravljati. Šifre so na voljo na spletni strani evem.go.si – SKD SEZNAMI (točka 4).

POMEMBNO: Ob izbiri dejavnosti bodite pozorni na te, kjer je potrebno obrtno dovoljenje. Obrtno dovoljenje mora pridobiti vsak samostojni podjetnik, ki ima registrirano obrtno dejavnost, določeno v Uredbi o obrtnih dejavnostih, jo namerava opravljati in izpolnjuje pogoje, določene v Obrtnem zakonu. Vlogo za pridobitev obrtnega dovoljenja lahko zastopnik družbe vloži na pristojni območni obrtno-podjetniški zbornici.

https://www.ozs.si/javna-pooblastila/dovoljenja/obrtna-dovoljenja

       Korak 2: Prijava na FURS

V 8 dneh od vpisa je potrebno izpolniti obrazec s podatki o:

 • Številu in lokaciji poslovnih prostorov,
 • poslovne enote v Sloveniji in tujini,
 • kapitalske naložbe doma in v tujini,
 • številke TRR računov v tujini,
 • povezane osebe,
 • osebo, ki bo vodila poslovne knjige,
 • način vodenja knjig in priglasitev ugotavljanja davčne osnove (ali boste normirani s.p. ali po dejanskih stroških. V primeru normiranega načina je potrebno vnesti predvidene prihodke do zaključka tekočega koledarskega leta.),

in te sporočiti na FURS.

       Korak 3: Prijava v obvezna socialna zavarovanja

 • Za redni s.p. poteka prijava na podlagi obrazca M1 ter šifre razloga za zavarovanje 05 (samostojni podjetniki posamezniki, ki na območju RS samostojno opravljajo pridobitno ali gospodarsko dejavnost).
 • Za popoldanski s.p. prijava v zavarovanje poteka na podlagi obrazca M12 ter šifre razloga za zavarovanje 10 (osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic).

Prijavo za vpis s.p.-ja v Poslovni register Slovenije lahko namesto vas poda tudi pooblaščenec, na podlagi overjenega pooblastila. Sklep o vpisu nato prejmete po pošti, po elektronski pošti (v varni poštni predal) ali osebno na izpostavi AJPES.

Pred samim odprtjem s.p.-ja, torej uradite postopkom vpisa in registracije, vsem bodočim podjetnikom priporočamo, da ne prehitevajo dogodkov in prehitro ter nepremišljeno odpirajo s.p.. Vzemite si čas. Zberite informacije in se posvetujte s strokovno usposobljeno osebo iz področja financ, davščin, računovodenja, … Le tako boste lahko prejeli realen vpogled v vaše prihodnje delovanje in se s tem izognili kasnejšim zapletom in dodatnim stroškom.

Vir: Natalija Oprešnik, Bonal, računovodske storitve

Članek sem pripravila: Urška Živko, svetovalka SPOT svetovanje Podravje.

Objavljeno dne, 28.12.2022

»Članek je pripravljen v sklopu aktivnosti SPOT svetovanje Podravje. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.«

Članki, ki jih najdete na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT svetovanje Podravje ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Ustanavljanje s.p.-ja  je lahko zelo preprosto, v kolikor se tega lotite sistematično in premišljeno! Naj vas ne zavede misel, da za izdajanje računov potrebujete s.p. v čim krajšem času, temveč pristopite k ustanovitvi le tega s pravilnimi razlogi in premišljenimi pristopi.

V nadaljevanju podajamo nekaj korakov, ki vam lahko nadvse olajšajo ustanovitev  in vas prikrajšajo nepotrebnih kasnejših zapletov.

 

 1. Ne prehitevajte dogodkov!

Kot prvo sestavite načrt poslovanja in zapišite svoje pomisleke in vprašanja. Nato se udeležite izobraževanj, posvetujte se s svetovalcem/računovodjo, ki bo kasneje tudi vodil vaše poslovne knjige in prebrskajte splet, vendar pazite na časovno veljavnost informacij in seveda kredibilnost virov. Priporoča se tudi, da se seznanite z zakonodajo s področja delovanja vaše dejavnosti, da boste ob registraciji pripravljeni na morebitno pridobivanje obrtnega dovoljenja, potrdil, omejitve, višine in roke plačil prispevkov, itd.

 1. Poučite se o razlikah!

Samostojni podjetnik je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Za ustanovitev s.p.-ja osnovni kapital ni potreben. Poznamo dve osnovni vrsti s.p.-ja, ki se glede na vrsto obdavčitve delita še na dve podvrsti.

 1. Popoldanski s.p. katerega lahko ustanovite, v kolikor ste v obvezno zavarovanje že vključeni npr. z redno zaposlitvijo in opravljate dejavnost kot postranski poklic.
 2. Redni s.p. za osebe, ki bodo vključene v vsa obvezna socialna zavarovanja in s tem dolžna plačevati vse prispevke prav preko ustanovljenega s.p.-ja.
 3. Normirani s.p. kjer je davčna osnova odvisna od višine prihodkov in normiranih odhodkov, vendar pod točno določenimi pogoji.
 4. Obdavčljiv po dejanskih prihodkih in odhodkih, kjer davčno osnovo predstavlja razlika med prihodki in odhodki ob upoštevanju povečanja ali zmanjšanja davčne osnove.

 

 1. Preprosta in pravilna ustanovitev s.p. – ja!

Odprtje s.p. poteka v treh korakih:

Da bo vpis potekal čim lažje in hitreje, priporočamo, da izkoristite dano možnost in vse korake opravite na enem mestu (portal SPOT (bivši e-VEM) z uporabo kvalificiranega potrdila za elektronski podpis), izbrani točki SPOT ali preko pošte.

Če podjetnik pošlje prijavo po pošti, mora biti njegov podpis na prijavi overjen. Zahtevani dokumenti so dostopni na spletni strani AJPES-a – VPIS PODJETNIKA.

        Korak 1: Vpis v poslovni register Slovenije

 • Predlagan datum vpisa: Samostojni podjetnik lahko začne opravljati dejavnost z vpisom v Poslovni register Slovenije. Prijavo za vpis je potrebno vložiti najmanj 1 dan pred želenim datumom vpisa.
 • Firma in podatki o sedežu: Naziv firme je sestavljen iz dejavnosti, ki mora biti povezana z glavno dejavnostjo s.p.-ja, imena in priimka podjetnika ter označbe s.p.

Sedež je kraj, kjer boste kot s.p. opravljali dejavnost. V primeru, da niste lastnik nepremičnine, potrebujete overjeno izjavo lastnika objekta, s katero ta dovoljuje poslovanje na navedenem naslovu.

 • Podatki o skrajšani firmi: Skrajšan naziv s.p.-ja, kjer navedete ime in priimek ter označbo s.p..
 • Podatki o zastopniku: Ime in priimek, EMŠO, prebivališče, davčna številka zastopnika.
 • Dejavnost : Zraven šifre glavne dejavnosti lahko podjetnik izbere tudi druge šifre dejavnosti, ki jih namerava opravljati. Šifre so na voljo na spletni strani evem.go.si – SKD SEZNAMI (točka 4).

POMEMBNO: Ob izbiri dejavnosti bodite pozorni na te, kjer je potrebno obrtno dovoljenje. Obrtno dovoljenje mora pridobiti vsak samostojni podjetnik, ki ima registrirano obrtno dejavnost, določeno v Uredbi o obrtnih dejavnostih, jo namerava opravljati in izpolnjuje pogoje, določene v Obrtnem zakonu. Vlogo za pridobitev obrtnega dovoljenja lahko zastopnik družbe vloži na pristojni območni obrtno-podjetniški zbornici.

https://www.ozs.si/javna-pooblastila/dovoljenja/obrtna-dovoljenja

       Korak 2: Prijava na FURS

V 8 dneh od vpisa je potrebno izpolniti obrazec s podatki o:

 • Številu in lokaciji poslovnih prostorov,
 • poslovne enote v Sloveniji in tujini,
 • kapitalske naložbe doma in v tujini,
 • številke TRR računov v tujini,
 • povezane osebe,
 • osebo, ki bo vodila poslovne knjige,
 • način vodenja knjig in priglasitev ugotavljanja davčne osnove (ali boste normirani s.p. ali po dejanskih stroških. V primeru normiranega načina je potrebno vnesti predvidene prihodke do zaključka tekočega koledarskega leta.),

in te sporočiti na FURS.

       Korak 3: Prijava v obvezna socialna zavarovanja

 • Za redni s.p. poteka prijava na podlagi obrazca M1 ter šifre razloga za zavarovanje 05 (samostojni podjetniki posamezniki, ki na območju RS samostojno opravljajo pridobitno ali gospodarsko dejavnost).
 • Za popoldanski s.p. prijava v zavarovanje poteka na podlagi obrazca M12 ter šifre razloga za zavarovanje 10 (osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic).

Prijavo za vpis s.p.-ja v Poslovni register Slovenije lahko namesto vas poda tudi pooblaščenec, na podlagi overjenega pooblastila. Sklep o vpisu nato prejmete po pošti, po elektronski pošti (v varni poštni predal) ali osebno na izpostavi AJPES.

Pred samim odprtjem s.p.-ja, torej uradite postopkom vpisa in registracije, vsem bodočim podjetnikom priporočamo, da ne prehitevajo dogodkov in prehitro ter nepremišljeno odpirajo s.p.. Vzemite si čas. Zberite informacije in se posvetujte s strokovno usposobljeno osebo iz področja financ, davščin, računovodenja, … Le tako boste lahko prejeli realen vpogled v vaše prihodnje delovanje in se s tem izognili kasnejšim zapletom in dodatnim stroškom.

Vir: Natalija Oprešnik, Bonal, računovodske storitve

Članek sem pripravila: Urška Živko, svetovalka SPOT svetovanje Podravje.

Objavljeno dne, 28.12.2022

»Članek je pripravljen v sklopu aktivnosti SPOT svetovanje Podravje. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.«

Članki, ki jih najdete na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT svetovanje Podravje ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.