OOZ Maribor

Povzetek dogodka: Delavnica AlpCafe – PRENOS LASTNIŠTVA PODJETIJVsak podjetnik in obrtnik se srečuje z vprašanjem kako naprej, kako in komu prepustiti lastništvo svojega podjetja ali obrti, ko se zaključuje njihova poslovna pot. Kakšna je realna vrednost njihovega podjetja ali obrti, na katere pravno formalne, davčne, kadrovske, premoženjske, poslovne posledice bodo pri tem naleteli. Ali naj podjetje oziroma obrt prodajo, oddajo v najem ali za rento in komu.

Pri reševanju teh in podobnih vprašanj želi OOZ Maribor s sodelovanjem v Projektu C-Tem, kontinuiteta tradicionalnih podjetij v hribovitih območjih alpskega prostora, svojim članom svetovati in pomagati, kako najti pameten izhod iz podjetja, ko pride za to čas.


Prvi koraki projekta so za nami. Vzpostavili  smo sodelovanje z zainteresiranimi institucijami, ki se ukvarjajo s posameznimi vprašanji prenosa lastništva podjetij ali pa jih navedena tematika zanima. V ta namen smo povabili na delavnico – AlpCafe, ki se je odvijala 25. maja 2016 na sedežu OOZ Maribor.

Sestanka so se udeležili predstavniki OZS, ki se bodo vključili v projekt, Štajerskega tehnološkega parka, Zavoda za zaposlovanje, Območne enote Maribor, podjetje Fininvest, ZDOPS, MRA – Toti Las, Agencije za trženje in podjetja Elektro Vena.


Uvod sestanka je naredil predsednik OOZ Maribor Aleš Pulko, pozdravil predstavnike institucij in poudaril pomen projekta, ki bo v obrtniške storitve prinesel novo tržno storitev, svetovanje in pomoč pri prenosu lastništva podjetij in obrti. Povedal je, da se je tudi sam nedavno srečal s prenosom lastništva v podjetju, ki8 ga je prevzel od očeta in s tem povezanimi vprašanji in problemi.

Projekt C-TEM Alp je v nadaljevanju predstavila direktorica OOZ Maribor Leonida Polajnar.

Vladimir Rudl je predstavil izkušnje držav EU s tega področja in spletne baze transferja podjetij v Evropi. Prav tako je pokazal dva primera borz v evropskih državah: Avstrija – http://www.nachfolgeboerse.at/  in Nemčija – https://www.nexxt-change.org. Po njegovi predstavitvi so se postavila vprašanja, na katera je odgovoril.

Svoje izkušnje in dileme, ki so jih s tega področja pri svojem delu zaznali, so nato predstavili predstavniki inštitucij, ki so se udeležili sestanka. Med predstavitvijo institucij ter njihovih interesov je potekala razprava o storitvah za podjetja, potrebnih orodjih, ključnih sektorjih in oblikah medsebojnega sodelovanja.

 • Tanja Senekovič, Štajerski tehnološki park, d.o.o.: Štajerski tehnološki park se ukvarja z mladimi podjetji. Informiranje o možnostih prenosa podjetij bi lahko bil del njihovih širših podpornih storitev. Tako bi bili bolj zanimivi za storitve za nova podjetja, ki bi lahko kupila že obstoječe podjetje ter udejanjila že utečeno idejo. Bolje je bazirati na konkretnih primerih, ne glede na sektor.
 • Mateja Kreže, Zavod RS za zaposlovanje, OS MB: Na Zavodu deluje pisarna za delodajalce, kjer bi lahko informirali, usmerjali, obveščali stranke – delodajalce o storitvah, ki na področju prenosa podjetij obstajajo. Ideja je zanimiva tudi za področje zaposlovanja, saj svetovalke pri iskalcih zaposlitve izvajajo promocijo podjetništva in bi lahko tudi njih obveščali o storitvah na področju prenosa podjetij. Drugih možnosti ne vidi, saj pokrivajo samo področje nezaposlenih.
 • Stanka Devjak, OOZ Lenart: V praksi se srečujejo s primeri preoblikovanja iz s.p. v d.o.o., večinoma so to sorodstveni primeri. Tu nastanejo potrebe po svetovanju. OOZ Lenart se pri tem obrne po pomoč na OZS. Potrebno je vključevanje OZS saj sodeluje  pri pogajanjih z državo.
 • Romana Mernik, Fininvest d.o.o.: Podjetje izvaja davčna, računovodska, finančna svetovanja pri OOZ Maribor. V zadnjih treh letih imajo ogromno primerov prenosa podjetij, pri tem pa opozarjajo na davčni, finančni in pravni vidik prenosa. Ugotavljajo, da je veliko podjetij brez naslednika. Aktualna tematika so tudi upokojenci in novi predpisi. Srečujejo se s primeri, da prenos podjetij poteka brez posrednika ali je ponudnika iz tujine, in to predstavlja velik psihološki / sentimentalni problem. Obstaja tudi veliko primerov prenosa na zaposlenega ali prehod na naslednika brez davčnih obveznosti. Meni, da bi morali bolj ozaveščati, da obstaja možnost prodaje podjetja. V praksi taki prenosi stanejo do 5.000 EUR, v okviru OOZ Maribor to poteka v okviru svetovanj. Pomembno je ozaveščati o tem, kaj čaka prenosnika / prevzemnika v primeru prenosa iz  pravnega, davčnega, računovodskega vidika ter o nevtralnem prenosu.
 • Majda Horvat, OOZ Maribor: Na svojem delovnem mestu na OOZ Maribor se sooča s tovrstnimi primeri in pomaga podjetnikom / obrtnikom pri osnovnih zadevah in iskanju primernih svetovalcev.
 • Aleš Pulko, OOZ Maribor, PULKO VENTILI RUŠE d.o.o.: Sam se je srečal s prenosom podjetja, šlo je za družinski prenos. Celotni ali delni postopek traja 4-16 mesecev. Pomembno je komunicirati. Veliko informacij bomo pridobili na panelu s podjetji, ki ga nameravamo izvesti v drugi polovici leta.
 • Doris Pavuna Stanko, Toti LAS: Lokalna akcija skupina TOTI LAS zaznavajo, da obstajajo kmetije, ki bi potrebovale naslednike in iščejo nekoga, ki bi prevzel, zato bi bilo smiselno v platformo vključiti tudi kmetije. Naredili bi analizo med kmetijami in ugotovili potrebe po prenosu.
 • Tomaž Bernik, ZDOPS: Zaprtje podjetij je velik problem, ker se za odpuščanje delavcev porabi ustvarjena sredstva. Prav tako je velik problem kako ovrednotiti, da je podjetje nekaj vredno. Pomoč pri tem, kako pametno izstopiti iz podjetja ter kako ovrednotiti podjetje je lahko tudi knjiga Wise Exit. Podpira razvoj platforme ter potrjuje sodelovanje, sami vidijo prednost sodelovanja na področju delovnega
 • Tadeja Bučar, OZS: 13 let je delala na davčnih svetovanjih, sedaj je 2 meseca zaposlena na OZS. OZS bo sodelovala pri projektu, to je potrdil tudi njihov direktor. Potreba po borzi se lahko zazna že preko delovanja e-VEM točke. Ugotavljajo, da s.p. pričakuje, da bodo dobil več možnih rešitev, na osnovi katerih se bo odločil, kako naj izvede prenos podjetja. Po izkušnjah postopek odločanja traja dalj časa. Trenutno ima v teku dva preoblikovanja, je pa to zelo aktualna, pereča problematika. Za izvajanje prenosa lastništva imajo zunanjega pravnika, ki pripravi postopke in pogodbe do notarja; davčna, računovodska, delovno-pravna vprašanja rešujejo interno. Cena odvetniške družbe je do 3.500 EUR za tehnično izvedbo kompleksnih preoblikovanj, brez iskanja kupca.
 • Zoran Hedžet, ATM: Izpostavi, da je pri prenosu podjetij pomembna mednarodna komponenta. Je specializiran za privabljanje tujih investitorjev, za MRA/MOM je izvajal aktivnosti animacije investitorjev.
 • Dušan Knehtl, El.Vena, član OOZ MB: Pove, da je v postopku predaje podjetja in nakupa podjetja in je pripravljen deliti izkušnje.

Dogodek se je zaključil ob 16.00 uri.

Skupna ugotovitev je bila, da obstajajo potencialne možnosti sodelovanja, da lahko inštitucije, vsaka s svojega področja delovanja pripeva košček v mozaik svetovanj in pomoči podjetnikom in obrtnikom pri prenosu lastništva podjetij in obrti. Obstaja namreč veliko aspektov pri prenosu lastništva od delovno pravnega, davčnega, kadrovskega, premoženjskega. Prisotni so se strinjali, da je prenos lastništva podjetij kompleksna problematika in opozorili, da je treba podjetnike in obrtnike osveščati glede pravočasnega razmišljanja o prenosu lastništva svojega podjetja ali obrti že mnogo prej, preden do tega pride.

Pri tem kako najti pameten izhod iz podjetja, ko pride čas, bo pri prenosu lastništva podjetij in obrti, obrtnikom in podjetnikom svetovala in pomagala OOZ Maribor s partnerji v projektu in inštitucijami, s katerimi sodeluje, da kot so poudarili v zaključku dogodka takrat, ko nehaš delati za svoje podjetje, začne podjetje delati zate.ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor