OOZ Maribor

Povzetek dogodka: Panel C-TEMAlp – PRENOS LASTNIŠTVA PODJETIJObmočna obrtno-podjetniška zbornica Maribor je v sklopu projekta C-TEMAlp dne 30.8.2016 uspešno izvedla panel s področja prenosa lastništva podjetij. Na dogodku je poleg podjetij in obrtnikov sodelovalo devet strokovnjakov iz javnega in zasebnega sektorja, ki se vsakodnevno ukvarjajo s prenosom lastništva podjetij. Predstavili so svoje izkušnje in primere dobre prakse. Dogodek je bil organiziran v sklopu treh okroglih miz, kjer so strokovnjaki razpravljali in odgovarjali na zastavljena vprašanja udeležencev.


Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor je v sodelovanju z vodilnim partnerjem Združenjem zbornic iz regije Veneto (Italija) in sedmimi zbornicami iz Avstrije, Nemčije, Švice, Francije in Italije lani uspešno kandidirala na razpisu evropskega programa Alpski prostor s projektom CTEMAlp. Z udeležbo v tem mednarodnem projektu bo OOZ Maribor pomagala svojim članom pri prenosu lastništva podjetij. Projekt predstavlja priložnost za nove storitve zbornice, za katere obstaja povpraševanje in jih bo zbornica lahko izvajala v sodelovanju z drugimi regijskimi partnerji tudi po zaključku projekta.

Aktivnosti s projekta so se pričele v mesecu januarju  in se bodo zaključile decembra 2018. V tem času bo OOZ Maribor organizirala delavnice za zainteresirane podjetnike/obrtnike, pomagala pri promociji storitev prenosa podjetij, vzpostavitvi skupne spletne platforme za transfer podjetij na mednarodnem nivoju, organizaciji info točk za pomoč podjetjem (kupci / prodajalci),  izvedbi praktičnih primerov prenosa podjetij in pripravi skupnega dokumenta – stališč za oblikovalce politik na EU in nacionalnem nivoju. Kot opazovalec v projektu bo sodelovalo tudi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Dogodek je povezovala direktorica OOZ Maribor Leonida Polajnar, ki je uvodno besedo predala predsedniku OOZ Maribor Alešu Pulku. Uvodoma je vse prisotne pozdravil tudi direktor občinske uprave Mestne občine Maribor Simon Štrancar, ter izrazil podporo projektu in zbornici. Med udeleženci so bili obrtniki, podjetniki, predstavniki Štajerske gospodarske zbornice ter drugih območnih obrtno-podjetniških zbornic.

Projekt in terminske plane z cilji je predstavila Leonida Polajnar. Vladimir Rudl iz Mariborske razvojne agencije je predstavil aktivnosti transferja podjetij na nivoju držav Evropske unije zbornic iz primer spletne platforme transfera podjetij na avstrijskem Štajerskem.

Podpora prenosu družinskih podjetij na nacionalnem nivoju

Ida Praček, vodja programa za spodbujanje družinskega podjetništva SPIRIT, je predstavila aktivnosti javne agencije na področju družinskih podjetij. Z aktivnostmi so pričeli v letošnjem letu, v teku pa so informativni dnevi, ki bodo organizirani po celi Sloveniji. Nudijo podporo pri načrtovanju in nasledstvu družinskih podjetij in v ta namen želijo oblikovat celovit sistem, ki bo zajemal tudi vavčerje.

Obrtna zbornica Slovenije v procesu prenosa lastništva podjetij

Predstavnica Obrtne podjetniške zbornice Slovenije Tadeja Bučar je povedala, da je še veliko potenciala na področju podpornih storitev za obrtnike in podjetnike. Predstavila je potek svetovanj pri prenosu podjetij, ki jih nudi zbornica v sodelovanju z zunanjimi eksperti pomoč in so plačljiva. Cena svetovanj, ki jih potrebuje podjetnik pri prenosu družinskega podjetja se giblje med 800 in 3000 evrih, odvisno od obsega potrebne pomoči. Aktivnosti na tem področju bodo v prihodnosti tržno orientirane, poskrbeli pa bodo za osveščanje in informiranje članov zbornice. Ker potekajo tovrstne aktivnosti tudi pri posameznih območnih obrtnih zbornicah bo sodelovanje lahko zelo koristno.

Pravni postopek prenosa lastništva podjetja

Pravni vidik v postopku prenosa podjetja je predstavil odvetnik Slavko Štepec. Predstavil je postopek priprave na prenos lastništva, pregled stanja podjetja, pogodbene aktivnosti in osnovne dokumente vezane na prenos. Izpostavil je pogodbo o varovanju podatkov, s katero se zunanji strokovnjak zavezuje, da bo vse podatke varoval kot poslovno skrivnost. Predstavil je tudi pogodbe o prodaji deležev v družbi in njene elemente.

V okviru razprave s prisotnimi strokovnjaki je bilo poudarjeno, da je podpora mikro in malim podjetjem z nižjim letnim prometom zelo slabo pokrita. Obrtniki v večini še ne zaupajo spletnim portalom in je poudarek na osebnem svetovanju. Strokovnjaki se srečujejo s težavo zaračunavanja svojih storitev, saj je realna verjetnost resnične prodaje podjetja, če kupec ni znan, sorazmerno majhna. Za profesionalno vrednotenje podjetja se mikro podjetje v postopku prenosa ne odločajo. Srečujejo se tudi nihanjem odločnosti o sami prodaji. Garancije, da bo prišlo do prodaje, pa ni.

Obrtnike in podjetnike je z ozaveščanjem potrebno spodbuditi, da o prenosu in nasledstvu začnejo razmišljati čim prej. V tujini se tovrsten postopek izvaja približno 3 leta, v primeru družinskega prenosa pa je potrebno z aktivnostmi pričeti še prej in poskrbeti tudi za prenos znanj in izkušenj ter morebitno usposabljanje naslednikov.

Pri prenosu je pomembno zagotoviti redno in nemoteno nadaljevanje vsakodnevnih aktivnosti podjetja, saj lahko v nasprotnem primeru v času prenosa lastništva kvaliteta podjetja in hkrati tudi vrednost podjetja pade. Podjetja mora preživeti tudi če do dejanske predaje v tistem trenutku ne pride. Zelo pomembno je vključiti strokovnjaka, ki mu obrtnik zaupa in ki ga spremlja in varno pelje skozi proces prenosa. V nekaterih primerih je treba poudariti, da je nujno ločiti lastništvo in vodenje podjetja.

Možnost prenosa lastništva podjetja je potrebno gledati tudi iz zornega kota iskanja zaposlitve. Z nakupom podjetja si lahko posameznik kupi službo. Hkrati si lahko obrtnik ob predaji in hkratni upokojitvi zagotovi tudi rento.

Upoštevati je potrebno veliko: davki, računovodski servis obrtnika, pogodbe ipd.

Romana Mernik, direktorica Fininvest d.o.o., je predstavila računovodske in finančne vidike v procesu transferja podjetja. Kot zunanja svetovalka je za OOZ Maribor v preteklosti spremljala že kar nekaj obrtnikov v tem procesu. Iz svojih izkušenj je predstavila nekaj pomembnih računovodskih vidikov, ki jih morajo upoštevati obrtniki in podjetniki ter primere napak, ki se lahko zgodijo. Svojim članom je zbornica te storitve svetovanja nudila brezplačno.

Podpora bank v procesu ter po zaključku prenosa podjetja

OOZ Maribor sodeluje z Novo KBM na več področjih. Mihael Feher, direktor PC vzhod Slovenija je predstavil banko in primere ko se vključijo kot svetovalci v samem procesu prenosa. Igor Muhič, direktor Sektorja investicijskega bančništva pa je poudaril pomembnost obdobja po predaji podjetja novemu lastniku. Svojim komitentom osebno svetujejo kako ravnati s sredstvi, ki jih pridobijo s prodajo podjetja ali njenega deleža.

V drugi razpravi s strokovnjaki in obrtniki je bilo ugotovljeno, da lahko mikro in malim podjetjem ponudimo pregled bilanc podjetja in podporo na finančnem področju. Ni pa še vzpostavljena naveza slovenskih in tujih (na primer avstrijskih) strokovnjakov na področju prenosa nakupa ali prodaje podjetij. Tovrstno mednarodno sodelovanje je predvideno v okviru projekta in s pomočjo spletne platforme.

V prvi vrsti se je potrebno osredotočiti na človeški vidik

Uroš Kavs, strokovnjak na področju prenosa družinskih podjetij, inštitut M.O.S.T., je v svojem prispevku podal smernice človeškega dejavnika v procesu prenosa lastništva. Psihološki faktorji, ki vplivajo na poslovne odločitve v procesu prenosa, so ključnega pomena saj prehod v drugo generacijo preživi le tretjina podjetje. S tega področja je predstavil najpogostejše napake, na katere obrtniki veliko krat niso pozorni. O prenosu dejavnosti začnejo razmišljati tik pred upokojitvijo in se s svojimi nasledniki o njihovih pogledih in željah premalo pogovarjajo. Marsikdo razmišlja zgolj o formalnem prenosu, dejansko pa želi obdržati kontrolo v podjetju.

Ob koncu dogodka so se prisotni strinjali, da je potrebno prenos lastništva gledati kot možnost rasti, razvoja in inovativnosti. Prenosa podjetja predstavlja tudi možnost za nove ideje, izboljšave in rast podjetja. S svojimi nasledniki morajo lastniki družinski podjetij sodelovati skozi vse obdobje delovanja, zbornica pa jim bo poskušala ponuditi kvalitetno pomoč in svetovanje.

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor