OOZ Maribor

Poziv – očitani prekrški sektorskega merjenja hitrosti avtobusov na Madžarskem – dokumentacija do 29. 6. 2017

Poziv – očitani prekrški sektorskega merjenja hitrosti avtobusov na Madžarskem – dokumentacija do 29. 6. 2017

 

Spoštovani;

 

Avtobusni prevozniki ste nas seznanili z naslednjo problematiko, ki se nanaša na uporabo madžarskih avtocest:

Na več odsekih madžarskih avtocest se izvaja sektorsko merjenje hitrosti. Najvišja dovoljena hitrost za avtobuse znaša 100 km/h, vendar le v primeru, da vozilo za to izpolnjuje tehnične pogoje in je to razvidno iz dokumentacije vozila (vpis v prometno dovoljenje; zakonska osnova: Direktiva Sveta 92/6/EGS, ki je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 2002/85/ES).  Čeprav slovenski avtobusni prevozniki dosledno spoštujejo omenjene omejitve, vsakodnevno prihaja do neupravičenih postopkov zaradi domnevnih prekoračitev hitrosti.

Kot primer lahko navedemo; Voznik slovenskega avtobusa vozi po madžarski avtocesti s hitrostjo do 100 km/h (kar mu dovoljuje tudi dokumentacija vozila in seveda prometna signalizacija). Vendar pa imajo madžarski nadzorni organi na odsekih cest, kjer se izvaja sektorsko merjenje hitrosti, nastavitve naprav na dovoljeno  hitrost na 80 km/h. Najvišja dovoljena hitrost 80 km/h je predpisana le za primere, ko avtobus NIMA ustreznega vpisa v prometno dovoljenje oz. tehnično za to ni primeren. Vse izmerjene hitrosti avtobusov nad 80 km/h zato madžarski nadzorni organi evidentirajo kot prekršek zaradi prekoračene hitrosti. Ker madžarski organi NE razpolagajo z evidenco avtobusov tujih registrskih oznak iz katere bi bilo razvidno, ali določen avtobus ustreza pogojem vožnje do 100 km/h, avtomatično pričenjajo postopke zaradi domnevnih kršitev prekoračitev hitrosti (neupravičeno) tudi zoper naše prevoznike.

Problem je še toliko večji, ker vsi (neupravičeni) postopki potekajo in se vodijo v tujem (madžarskem) jeziku. Zato ima prevoznik (neupravičeno) visoke stroške s prevodi dokumentacije prekrškovnih organov in stroške pritožbenega postopka.

Da pa je situacija še toliko bolj nevzdržna in nedopustna se je izkazalo v primeru, ko je bilo v pritožbenem postopku dokazano (s ustrezno dokumentacijo), da je imel avtobus slovenskega prevoznika predpisano in dovoljeno vožnjo do 100 km/h, vendar pa ta podatek kasneje ni bil vnesen in evidentiran v madžarsko evidenco. Zato je bil isti avtobus kasneje ob ponovni vožnji na odseku madžarske avtoceste, kjer se izvaja sektorsko merjenje hitrosti ponovno evidentiran zaradi prekoračitve hitrosti nad 80 km/h in je bil zoper njega ponovno NEUPRAVIČENO voden prekrškovni postopek.

Opisana problematika se rešuje tudi preko našega veleposlaništva v Budimpešti, ki nas je zaprosilo, da čim preje posredujemo zbrane primere neupravičenega kaznovanja.

Pozivamo vas, da nam najkasneje DO vključno 29. 6. 2017 pošljete (na e-naslov: natalija.repansek@ozs.si )odločbo oz. dokument iz katerega je razvidna očitana kršitev. Navedite tudi naziv in kontaktno osebo vašega podjetja.

 

Lep pozdrav!

 

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor