OOZ Maribor

Pravni vidik PRENOS DRUŽINSKEGA PODJETJA
Podjetja pri prenosu lastništva na naslednike premalo pozornosti namenjajo pravnemu vidiku prenosa. Predvsem pravnim možnostim glede delitve podjetja, kot tudi davčno in dedno pravnemu vidiku prenosa.

Glede te vsebine smo se pogovorili s g. Petrom Finguštom, odvetnikom iz Odvetniške pisarne Vindiš & Fingušt d.o.o., ki je izkušnje pridobil pri neposrednem izvajanju storitev prenosa lastništva podjetja na naslednike.


Njegove izkušnje so pokazale, da podjetniki premalo oz. velikokrat sploh ne poznajo možnosti delitve podjetja. Poenostavljeno povedano je mogoče tako družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), kot tudi samostojnega podjetnika posameznika (s.p.) razdeliti. Delitev je mogoča v kolikor se prenaša t.i. obrat. V kolikor se recimo s.p. (ali d.o.o.) ukvarja z oddajanem sob in gostinsko dejavnostjo (gostilna) vsaka dejavnost predstavlja samostojen obrat, ki ju je mogoče deliti. Delitev se izvede po načelu t.i. univerzalnega pravnega nasledstva. Ob izpolnjevanju pogojev pa tudi t.i. davčno nevtralen prenos.

Razlogi za delitev podjetja so lahko različni – ključni so običajno: prenos vrednejšega premoženja na samostojno podjetje ter s tem razbremenitev tveganja, možnost prodaje »dela podjetja« tretjim osebam, možnost prenosa različnih »delov podjetja« na več naslednikov, itd. S.p. se običajno deli v kolikor se želi dejavnost nosilca podjetja prenesti na več naslednikov. V primeru iz prejšnjega odstavka bi en naslednik nadaljeval kot (samostojen) s.p. dejavnost oddajanja sob, drugi naslednik pa bi kot samostojen s.p. nadaljeval dejavnost gostilne.

Tudi v kolikor podjetje deluje v obliki d.o.o., je poenostavljeno povedano mogoče d.o.o. deliti na način, da se določena dejavnost(-i) prenesejo na novoustanovljeni ali obstoječi d.o.o. S tem se zagotovijo pogoji, da se določen del dejavnosti podjetja proda in/ali prenese na naslednike. Delitev podjetja se torej praviloma izvede v kolikor se podjetje ukvarja z različnimi dejavnostmi ter se želijo dejavnosti prenesti na naslednike in/ali določen del prodati. Pri izvedbi transakcij prenosa podjetij je potrebno zasledovati cilj, da se prenos izvedbe na podlagi t.i. univerzalnega pravnega nasledstva ter na t.i. davčno nevtralen način (oz. davčno optimalen način).

Pri prenosih podjetij se velikokrat povsem spregleda družinsko-pravni vidik prenosa. Družinsko pravni vidik je zelo pomemben, saj se nanaša na osebna – družinska razmerja. Pri njem je potrebno na eni strani varovati interese podjetnikov, predvsem z vidika, da bomo imeli v jeseni svojega življenja zadostne vire sredstev za dostojno življenje. Drugi vidik je varstvo interesov naslednikov, da bodo s prevzemom podjetja (in morebitnih zavez) prosto razpolagali s prevzetim premoženjem ter drugi nasledniki ne bodo imeli zahtevkov do prevzemnika. Tudi s prenosom s.p. in d.o.o. je namreč mogoče razmerja urediti na podlagi izročilne pogodbe, preužitkarske pogodbe, itd.

Pred prenosom podjetja na naslednike je potrebno pravočasno  »obdelati« vse segmente prenosa. Zraven emocionalnega vidika tudi različne možnosti prenosa, kot tudi morebitne delitve podjetja. Davčni in dednopravni vidik sta še posebej pomembna ter jima je potrebno nameniti potrebno skrbnost.

Podpora podjetjem pri prenosu lastništva

https://www.podjetniski-portal.si/programi/druzinsko-podjetnistvo

Evidenca izvajalcev za prenos lastništva

https://www.spiritslovenia.si/evidence/prenos-lastnistva


Članek sem pripravila: Urška Živko, svetovalka SPOT svetovanje Podravje.

Objavljeno dne, 28.12.2022


»Članek je pripravljen v sklopu aktivnosti SPOT svetovanje Podravje. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.«


Članki, ki jih najdete na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT svetovanje Podravje ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor