OOZ Maribor

Predavanje »NALOGE GOSPODARSKIH DRUŽB NA PODROČJU VARSTVA PRED POŽAROM«- sprememba ura pričetka! Začnemo ob 12 uri!

NE PREZRITE: Spremenjena je ura predavanja, iz prej dogovorjene ure 16.00 je zdaj predavanje prestavljeno na 12.00 uro, ker ima predavatelj neodložljive aktivnosti v okviru Ministrstva!!!

Spoštovani,

Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor na pobudo Sekcije za gostinstvo in turizem OOZ Maribor organizira predavanje pod naslovom

»Naloge gospodarskih družb na področju varstva pred požarom«.

Gospod Milivoj DOLŠČAK, glavni inšpektor  Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami bo udeležencem skozi vsebinske sklope predstavil najbolj pereče probleme.

Predavanje bo v TOREK, 28.11.2017 ob 12.00 uri  v izobraževalni dvorani OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR.


Vsebinski sklopi predavanja so sledeči:

PRVI DEL:  12:00-12:45 uro

  • Normativna ureditev na področju varstva pred požarom
  • Ukrepi varstva pred požarom
  • Požarni red, požarni načrt in načrt evakuacije
  • Naloge oseb določenih za začetno gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije

ODMOR: 12:45-13:00 uro

DRUGI DEL: 13:00-13:45 uro

  • Organiziranje požarne straže
  • Evakuacija iz objektov
  • Usposabljanje zaposlenih na področju varstva pred požarom
  • Inšpekcijski nadzor na področju varstva pred požarom

Diskusija v okviru posameznih tematskih sklopov bo vodena na osnovi predhodno podanih vprašanj s strani članov zbornice. Namen predavanja je, da boste seznanjeni s čim več informacij, ki jih potrebujete, da bo tudi v nadaljnje lahko vaš obrat deloval nemoteno in kako ravnati v primeru nadzora (Dobro je vedeti, da predavanje ne nadomesti usposabljanja, ki ga morajo na področju VPP imeti vsi zaposleni v posameznih gospodarskih družbah. Usposabljanje le-teh pa lahko izvajajo le pooblaščene organizacije za izvajanje ukrepov VPP, ki jih pooblasti Uprava RS za zaščito in reševanje, oziroma pooblaščene osebe v posameznih gospodarskih družbah, ki imajo opravljen predpisan strokovni izpit).

Povezava do VABILA:28.11.2017_Vabilo-na-predavanje-INŠPEKTORATA-RS-ZA-VARSTVO-PRED-NARAVNIMI-IN-DRUGIMI-NESREČAMI

Vljudno vabljeni!

Kontakt za oddajo prijav in posredovanje vprašanj: OOZ Maribor, Sekcija za gostinstvo in turizem OOZ Maribor: Marjana Savić Krajnc, Tel: + 386 2/ 330 35 04, Gsm: 041 666 642, e-naslov: marjana.savic-krajnc@ozs.si

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor