Predlog manjših popravkov Gradbenega zakonaMinistrstvo za naravne vire in prostor je na portalu e-demokracija objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona. S tem hkrati poziva vse, ki jih vsebina zanima, da predlog sprememb preberejo in nanj do 26. maja 2023 podajo tudi predloge in pripombe.

Le manjši popravki gradbene zakonodaje

Zakon o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona vsebuje minimalne spremembe, ki se dotikajo le dveh vsebin. Gre za veljavnost gradbenega dovoljenja, ki ga ureja tako, da se izrecno veže samo na začetek izvajanja gradnje in ne več tudi na prijavo gradnje. Druga sprememba pa se nanaša na dodatno možnost imenovanja oseb za gradbene inšpektorje, in sicer tudi za osebe s prvo stopnjo izobrazbe v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, pri čemer je zanje posebej dodan še pogoj pet let delovnih izkušenj s področja gradbeništva.

Podajte morebitne pripombe

Ministrstvo prosi vse, ki jih vsebina predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona zanima, da predlog preberejo in preko e-naslova gp.mnvp@gov.si podajo svoje morebitne pripombe.

Vsebina predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona >>>

Vir:  OZS

Ministrstvo za naravne vire in prostor je na portalu e-demokracija objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona. S tem hkrati poziva vse, ki jih vsebina zanima, da predlog sprememb preberejo in nanj do 26. maja 2023 podajo tudi predloge in pripombe.

Le manjši popravki gradbene zakonodaje

Zakon o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona vsebuje minimalne spremembe, ki se dotikajo le dveh vsebin. Gre za veljavnost gradbenega dovoljenja, ki ga ureja tako, da se izrecno veže samo na začetek izvajanja gradnje in ne več tudi na prijavo gradnje. Druga sprememba pa se nanaša na dodatno možnost imenovanja oseb za gradbene inšpektorje, in sicer tudi za osebe s prvo stopnjo izobrazbe v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, pri čemer je zanje posebej dodan še pogoj pet let delovnih izkušenj s področja gradbeništva.

Podajte morebitne pripombe

Ministrstvo prosi vse, ki jih vsebina predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona zanima, da predlog preberejo in preko e-naslova gp.mnvp@gov.si podajo svoje morebitne pripombe.

Vsebina predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona >>>

Vir:  OZS