OOZ Maribor

Predlog novele Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev

Glavni cilj predloga novele zakona je uskladitev zakona z evropsko zakonodajo, in sicer direktivo, ki uvaja splošna pravila za izvedbo ocene sorazmernosti pred sprejetjem zakonov ali drugih predpisov, ki urejajo dostop do reguliranih poklicev ali njihovega opravljanja. S prenosom direktive Slovenija sledi ciljem EU, s katerimi želi zagotoviti večjo jasnost, objektivnost, preglednost in primerljivost reguliranja dostopa do in opravljanje poklicev, z uvedbo enotnih meril za oceno sorazmernosti, da bi se preprečila nadaljnja obremenitev in razdrobljenost notranjega trga. Ključni cilj predloga novele zakona je preprečevanje sprejetja nesorazmernih ukrepov, ki bi povzročili regulativna in upravna bremena.

Predlog novele zakona določa izjemo od zahteve za oceno sorazmernosti, kadar se posebne zahteve v zvezi z regulacijo zadevnega poklica določijo v ločenem aktu EU, ki državam članicam ne prepušča izbire glede točno določenega načina prenosa v nacionalno zakonodajo. Uvaja se tudi obveznost izvedbe predhodnega preskusa sorazmernosti in primernosti predpisov za zagotovitev uresničitve zastavljenega cilja za spremembe obstoječih predpisov (do sedaj le za uvedbo novih predpisov). Jasno se tudi določa zahteva, da mora biti obseg ocene sprememb obstoječih predpisov sorazmeren z naravo, vsebino in učinkom teh predpisov ter vzpostavlja mehanizem za zagotavljanje učinkovitosti pravila o objektivni in neodvisni oceni sorazmernosti predpisov. Nacionalni koordinator in resorno ministrstvo bosta po novem podala mnenje glede objektivnosti in neodvisnosti testa sorazmernosti, ki bo obvezna sestavina predloga novega ali spremenjenega predpisa.

Predlog novele zakona tudi določa, da se zagotovi sistematičen in reden pregled sorazmernosti novih ali spremenjenih predpisov, ki omejujejo dostop do reguliranih poklicev ali njihovo opravljanje, po njihovem sprejetju. Po novem bo resorno ministrstvo pred sprejetjem novih ali spremenjenih predpisov v predlogu predpisa predstavilo tudi pregled skladnosti z načelom sorazmernosti glede na morebiten razvoj od zadnje uvedbe ali spremembe predpisa.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, OZS

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

12-06-2024

SPOT svetovanje Podravje, Pobreška 20

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor