Predlog sprememb Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2N)

Predstavitev_OOZ_TB_JMM