OOZ Maribor

PREDSTAVITEV JAVNIH RAZPISOV SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA – UGODNE MOŽNOSTI FINANCIRANJA INVESTICIJ IN/ALI TEKOČEGA POSLOVANJA ,

Vabimo vas na brezplačno

PREDSTAVITEV JAVNIH RAZPISOV SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA – UGODNE MOŽNOSTI FINANCIRANJA INVESTICIJ IN/ALI TEKOČEGA POSLOVANJA , 

 

ki bo potekala v petek, 22.4.2016, ob 12. uri v predavalnici Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor.

Po predstavitvi vam nudimo tudi možnost brezplačnega individualnega svetovanja in pregled točkovanja po posameznem razpisu.

Javni razpis P1 plus 2016 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere za mikro, mala in srednje velika podjetja 

Upravičeni stroški:

–          materialne investicije (brez DDV; nova tehnološka oprema, zemljišče, komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč, gradnja in/ali nakup objekta),

–          nematerialne investicije (brez DDV; str.prenosa tehnologije v obliki patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja),

–          obratna sredstva (z DDV; izdatki za material in trgovsko blago, opravljene storitve, plače, davčne obveznosti iz naslova DDV) – max do 200.000 EUR.

Državna pomoč po pravilu de minimis se odobri za upravičene stroške, nastale od 01.11.2015 do 31.12.2017.

Maksimalna višina kredita:  max do 1.250.000 EUR.

Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 0,15% ali 0,4% ali 0,65% (odvisno od kreditno-garancijske linije, v katero sodi projekt prijavitelja in v okviru katere prijavitelj podaja svojo vlogo na razpis Sklada).

Višina garancije: 60% oziroma 80% glavnice kredita brez obresti

Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 10 let; možen je moratorij do največ dveh let, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita.

Oddaja prijav: 15.5.,1.6.,15.6.,1.7.,15.7.,15.8.,1.9.,15.9.,1.10.,15.10.2016 oz. do porabe sredstev.

Javni razpis P7 2016 – Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Upravičeni stroški: materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov) in obratna sredstva (nakup materiala in trgovskega blaga, opravljene storitve, plače – max 50% zneska kredita), nastale od 1.1.2016 do 25.9.2016 (upravičeni stroški še ne smejo biti poravnani).

Višina kredita:  od 5.000 EUR do 25.000 EUR

Obrestna mera: fiksna in znaša 2,5% letno. 

Zavarovanje kredita: 5 bianco menic podjetja in osebno poroštvo vsaj 1 : 1,25.

Odplačilna doba kredita: od 12 mesecev do 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev.

Oddaja prijav: 25.5.2016 

 

Predavateljici: 

mag. Natašo LORBER, univ.dipl.ekon., SUN Gornja Radgona, d.o.o. (GSM: 040 205 871, e-mail: natasa.lorber@sun.si)

Ireno LIKAR KOTNIK, univ.dipl.ekon., SINERGIJA Irena Likar Kotnik, s.p., Maribor (GSM: 041 970 041, e-mail: sinergija.eu@gmail.com).

 

Reference predavateljic: 

večletne izkušnje in do sedaj pridobljenih več kot 100 milijonov milijonov nepovratnih sredstev in še več povratnih sredstev na področju turizma (Hotel Bellevue na Mariborskem Pohorju, Hotel City v Mariboru, …), kovinske in strojne industrije (proizvodna hala v Markovcih, …), živilske industrije (Mesarstvo Oblak  nov proizvodni objekt z opremo, …), kmetijske in vinarske dejavnosti (Radgonske gorice, Jeruzalem Ormož, …)…

 

Prijave posredujte na maribor@ozs.si

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor