Predstavitev poklicev v gostinstvu in turizmu z naslovom »Zdaj je čas za kariero v turizmu«