OOZ Maribor

Predstavitev protikorona paketa za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu – SMERNICE 23.3.2020

Predstavitev protikorona paketa za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu

Predstavljen je bil paket ukrepov za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu, t.i. protikorona paket, ki ga je vlada obravnavala na včerajšnji večerni seji, dne 23.3.2020.

Vlada je na seji razpravljala in določila smernice in ukrepe za pripravo zakonskega paketa, s katerim želi v prihodnosti blažiti posledice korona epidemije.

Izpostavljamo najpomembnejše:

– Uzakonjena bo nova ureditev sofinanciranja plač za delavce na čakanju. Vse prispevke zaposlenih, ki so na čakanju, v  obdobju dveh mesecev – veljavnost bo od dneva uveljavitve zakona do 31. maja 2020 z možnostjo podaljšanja, če se situacija ne spremeni –, ki jih je treba vplačati v obe blagajni, tako zdravstveno kot pokojninsko, bo prevzela država, pravice zavarovancev pa se ohranjajo. Nadomestilo za vse bolniške odsotnosti v času epidemije od prvega dne krije ZZZS in ne delodajalec. Sistem nagrajevanja zaposlenih in aktiviranih v kritičnih dejavnostih v času epidemije preko plačil dodatkov za nevarno delo in preko plač za dodatne obremenitve po odločitvi predstojnikov, v razponu od 10 do 200% osnovne plače.

– Status delavcev, ki ne delajo zaradi višje sile, zaradi varstva otrok in nezmožnosti prihoda na delo ter ostalih razlogov, povzročenih z epidemijo, bo izenačen s statusom delavcev na čakanju. Delavcu, ki v času epidemije izgubi službo, od prvega dne avtomatično pripada nadomestilo za brezposelnost. Gospodinjstva in posamezniki javnih storitev, ki se ne izvajajo, v tem času tudi ne plačujejo, torej ne bo položnic.

– Sprejeta je bila tudi vrsta usmeritev za pripravo ukrepov za pomoč samozaposlenim. Do izredne pomoči bodo upravičeni vsi samozaposleni, ki bodo s posebno izjavo preko posebne aplikacije izrazili posebno prizadetost zaradi krize in ta izjava bo javno dostopna. Samozaposleni, ki zaradi krize ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, bodo upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini 70% neto minimalne plače. Prizadetim samozaposlenim v tem obdobju odpiše prispevke. Prispevke zanje v tem obdobju za zdravstveno in pokojninsko blagajno nakazuje država, pravice zavarovancev in prihodki blagajn pa se ohranjajo. Višina prispevkov za krizno leto se določi na podlagi izkazanega dobička po zaključku leta. Do odmere dohodnine za leto 2020 se odloži plačilo akontacije dohodnine.

– Vlada je sprejela vrsto ukrepov za ohranitev delovanja podjetij. Vsi prispevki za pokojninsko zavarovanje za zaposlene, ki ostanejo na delovnem mestu, v tem obdobju plačuje država, pravice zavarovancev in prihodki pa se ohranijo.

– Sprejeti so ukrepi za izboljšanje likvidnosti podjetij in pomoč znanstveno raziskovalnim projektom za boj z epidemijo. Z namenom reševanja likvidnosti se vzpostavi garancijska shema (t.i. “finančni top”) in omogoči odkup terjatev do slovenskih podjetij. Država zagotovi dovolj sredstev z dokapitalizacijo oziroma poroštvom za izvedbo. Zamrzne se plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb in plačilo davka na dohodek iz dejavnosti za samostojne podjetnike. Plačilni roki za plačila zasebnim dobaviteljem iz javnih sredstev se skrajšajo na 8 dni. Del neizkoriščenih sredstev iz Evropskega socialnega sklada (ESS) se usmeri v pomoč podjetjem in institucijam, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem (cepivo, zdravilo, zaščitna oprema) za obvladovanje posledic koronavirusa.

– Vse sejnine in druga denarna nadomestila, ki jih prejemajo člani nadzornih svetov v gospodarskih družbah v neposredni ali posredni večinski lasti države, se znižajo za 30 odstotkov. Znižajo se vse funkcionarske plače na državni ravni za 30% za čas trajanja epidemije. Sodna veja oblasti je zaradi odločitve Ustavnega sodišča iz zakona izvzeta, je pa pozvana, da se sama odpove 30% funkcionarskih plač za čas krize. Tisti, ki v tej veji oblasti in tudi drugod delajo v teh razmerah, ker nujni postopki zaradi zaščite temeljnih človekovih pravic iz ustave, morajo potekati, pa padejo v kategorijo dodatni nagrajenih.

– Vlada je sprejela tudi vrsto smernic za izdelavo ukrepov za pomoč kmetijstvu. Predsednik vlade je poudaril, da je samozadostnost pri pridelavi hrane v teh razmerah, strateškega pomena, zato bomo naredili vse, da se kmetom in kmetijstvu pomaga z enakimi ali sorazmerno enakimi ukrepi kot ostalemu gospodarstvu.

Premier Janša je priporočil tudi delodajalcem v gospodarstvu, da uberejo podoben pristop pri nagrajevanju tistih, ki se s tveganjem in postavljanjem nevarnosti soočajo s posledicami epidemije in priporoča, da se tudi v gospodarstvu nagradi zaposlene v razponu od 10 do 200%, predvsem tiste, ki so izpostavljeni in ohranjajo proizvodnjo in kritično infrastrukturo. Predsednik vlade je poudaril, da bo država izdatke vračala, ko bodo podatki o trenutnem ali bodočem možnem obsegu izplačil znani.

V petek bo vlada obravnavala osnutek tega mega zakonskega paketa.

Po premierjevih besedah je  temeljna vsebina in namen protikorona zakonskega paketa, da »zamrznemo obstoječe stanje na način, da ohranimo ljudi, delovna mesta, gospodarske potenciale, znanstveno-raziskovalne potenciale, potenciale v znanosti in kulturi, potenciale države in družbe nasploh, da bo lahko vse to normalno funkcioniralo po tem, ko bo nevarnost epidemije uspešno premagana.«

Po besedah ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek “vlada ne bo pozabila na nikogar. Gledamo vse zaposlene, vsa podjetja, je poudaril. Dejal je, da je vlada 1 mlrd evrov pomoči SID Banke in SPS dodala še nov paket za vse skupine zaposlenih, tudi najbolj ranljive, oblikovala je celovite socialne ukrepe in ukrepe za zagotavljanje likvidnosti. Pozval je, da slovenskim podjetjem pomagamo s kupovanjem domačih proizvodov. Počitnice doma bodo po tej epidemiji najlepše, pa tudi domača hrana in delo v lokalnem okolju.”

Vlada je začela tudi že z zbiranjem elementov za določitev smernic za že drugi takšen mega paket.

Celoten dokument: Smernice-protikorona-paket-2403-20.

Vir: gov.si

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor