OOZ Maribor

PREGLED DOSEŽKOV in AKTIVNOSTI OZS v LETU 2022


PREGLED DOSEŽKOV in AKTIVNOSTI OZS v LETU 2022

 • Na pristojna ministrstva smo posredovali predloge in pripombe na več kot 50 predpisov.
 • Sodelovali smo v delovnih skupinah na ministrstvih in strokovnih odborih ter pogajaslkih skupinah v okviru Ekonomsko-socialnega sveta.
 • Aktivno smo sodelovali pri pripravi protikoronskih zakonov in vladnih odlokov, v zvezi s preprečevanjem širjenja okužbe koronavirusa in s tem pomagali našim članom, da so lahko lažje poslovali.
 1. ZASTOPANJE

INTERVENTNA ZAKONODAJA

 • Skrajšan postopek za izdajo Potrdila o zaposlitvi voznika tujca, državljana tretjih držav
 • Sprememba Uredbe za male poslovne odjemalce na pobudo OZS
 • Sodelovali smo pri pripravi Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu
 • Sodelovali smo pri pripravi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina
 • Sodelovali smo pri pripravi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize

DELOVO-PRAVNA ZAKONODAJA

 • Sodelovali smo pri spremembi Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – skrajšanje bolniške na 20 dni in skrajšanje na letnem nivoju iz 120 na 80 dni delovnih dni v koledarskem letu
 • V predlogu zakona glede evidentiranja delovnega časa smo uspeli preprečiti izključno elektronski način evidentiranja (tako bo še naprej obstajala tudi možnost ročnega evidentiranja).
 • V predlogu Zakona o čezmejnem izvajanju storitev smo uspeli doseči prehodno obodbje za določbe zakona, vezane na črtanje 2. odstavka 144. člena ZPIZ, in sicer, da se začnejo uporabljati s 1. 1. 2024.

DAVČNA ZAKONODAJA

 • Dosegli smo ugodnejšo obdavčitev normirancev v Zakonu o dohodnini
 • Sodelovali smo pri spremembah Zakona o davčnem postopku – dosegli smo premik roka za plačilo akontacije dohodka iz dejavnosti na 20. v mesecu za pretekli mesec in posredovanje podatkov o osnovah za refundacijo
 • Sodelovali smo pri spremembah Zakona o davčnem potrjevanju računov in Zakona o finančni upravi
 • Sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – dosegli smo znižanje višine neobdavčenih prejemkov in povračil stroškov
 • Sodelovali smo pri spremembah Zakona o izmenjavi elektronskih računov in drugih elektronskih dokumentov in Zakona o trošarinah

IZBOLJŠANJE POGOJEV ZA POSAMEZNE DEJAVNOSTI

 • Uspeli smo in preprečili sprejem predloga zakona (fotografiranje za dokumente na upravnih enotah v sklopu izdelave dokumentov), zato lahko fotografi še vedno fotografirajo za dokumente in izdajajo fizične fotografije ali preko e – fotografa.
 • Finančne spodbude za nakup okolju prijaznih vozil.
 • Regulacija cen pogonskih goriv.
 • Oblikovanje pogojev za izvajanje odvoza pokvarjenih in poškodovanih vozil z AC/HC
 • Na pobudo sekcije za promet izvedena analiza nosilnosti mostu čez Kolpo (MP Vinica)
 • Sodelovanje v medresorski delovni skupini za reševanje pretočnosti mejnih prehodov in aktivnosti na področju MLC ter v tem okvirju varovana in varna parkirišča
 • Sofinanciranje nakupa ekonomičnejših pnevmatik (dvig višine subvencije)
 • Sofinanciranje nakupa obnovljenih pnevmatik
 • Večja vključenost malih prevoznikov v sistem GJS-ijpp
 • Sodelovanje pri odpravi tehničnih težav platforme edifact center 2 (ec)
 • Preverjanje spričeval za upravljavca prevozov, ki so bila pridobljena v tujini
 • Reševanje problematike pomanjkanja parkirinih mest za tovorna vozila ob AC/HC
 • Oblikovanje posojilnega sklada s statusom državne pomoči zaradi energetske krize, ki je posledica agresije Rusije na Ukrajino (SID Banka)
 1. SVETOVANJE

V celotnem zborničnem sistemu smo opravili preko 16.000 individualnih svetovanj (protikoronski zakoni in vladni odloki, gospodarsko, delovno in civilno pravo, davki, računovodstvo, obračun plač, napotitve delavcev na delo v tujino, čezmejno opravljanje storitev, internacionalizacija, varstvo okolja, varstvo in zdravje pri delu, poklicno izobraževanje).

 1. IZOBRAŽEVANJE

Izvedli smo več kot 100 izobraževanj, usposabljanj, dogodkov, srečanj/kongresov strokovnih sekcij; člani so se udeležili dogodkov brezplačno ali pod ugodnejšimi pogoji.

Mojstrski izpiti

 • V okviru 24. razpisa za vpis na mojstrske izpite je v letu 2022 oddalo prijavo 90 novih kandidatov za različne mojstrske nazive.
 • V drugi polovici leta smo po več letih priprav in sodelovanja s CPI objavili razpis za vpis na dva nova mojstrska naziva (mojster suhomontažne gradnje, mojster polagalec talnih oblog).
 • Mojstrski naziv je pridobilo preko 80 novih mojstric in mojstrov, prevladovali so mojstri strojnih instalacij (32).
 • Izvedenih je bilo pet Poslovodno-ekonomskih seminarjev (84 udeležencev) ter trije Pedagoško-andragoški seminarji (60 udeležencev).
 • Poleg rednih seminarjev za IV. PA izpit in III. PE izpit smo uspešno izvedli vse brezplačne pedagoško-andragoške seminarje, ki jih OZS izvaja preko projekta Javni razpis »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2021-2023«.
 • Za nazive zidarski mojster, tesarski mojster ter mojster klepar-krovec smo izvedli 13 sklopov priprav na posamezni izpit iz II. Strokovno teoretičnega dela mojstrskega izpita.
 • Izvedba izpitnih rokov: III. Poslovodno-ekonomski izpit je v letu 2022 opravilo 89 kandidatov, IV. Pedagoško-andragoški izpit je opravilo 102 kandidata.
 • Izpite iz II. Strokovno-teoretičnega dela je opravljalo v celoti 65 kandidatov kar predstavlja največ opravljenih izpitov iz II. Strokovno-teoretičnega dela MI.
 • Praktični del je opravilo 82 kandidatk ter kandidatov. Izpiti so se izvajali na objektih oz. v obratovalnicah kandidatov ter na srednjih strokovnih šolah.
 1. INFORMIRANJE
 • Pripravili smo 100 sporočil za javnost in več sto odgovorov na novinarska vprašanja.
 • Predsednik OZS Blaž Cvar in drugi funkcionarji so se redno pojavljali v osrednjih informativnih oddajah.
 • Članom smo poslali več kot 60 e-novic z aktualnimi informacijami in napovednikom dogodkov.
 • Na spletni strani OZS smo ustvarili posebno rubriko energetska draginja, kjer objavljamo vse informacije o tej tematiki na enem mestu.
 • O aktivnostih zbornice smo člane in nečlane obveščali tudi na družbenih omrežjih. Na Facebook strani smo pridobili več kot 500 novih sledilcev; v enem mesecu smo z objavami dosegli (reach) tudi 100 tisoč oseb.
 • Pripravili in izdali smo 11 številk zbornične revije Obrtnik podjetnik.
 • V vseh številkah revije je izšla svetovalna priloga Obrtnikov svetovalec, ki z nasveti s področja delovnega prava, civilnega in gospodarskega prava, davkov, računovodstva in poslovanja v tujini ter številnimi odgovori na vprašanja članom pomaga pri njihovem poslovanju.
 1. DOGODKI
 • Zimsko srečanje obrtnikov in podjetnikov z družinami 2022
 • Slavnostna podelitev Obrtnik in Podjetnik leta (2020, 2021, 2022)
 • Poletni sprejem
 • Podelitev mojstrskih diplom
 • Nastop in predstavitev OZS na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti v Celju (MOS)
 • Ulica obrti na MOS (promocija poklicev)
 • Nacionalna strateška logistična konferenca »Trajnostni razvoj cestnega prometa«
 • Srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije
 • Strokovna srečanja/kongresi sekcij (gradbincev, kleparjev-krovcev in instalaterjev-energetikov, gostincev, tekstilcev in predelovalcev kož, frizerjev in kozmetikov, zlatarjev in draguljarjev, lesnih strok, optikov, fotografov, odbora pogrebnih dejavnosti idr.)
 • Srečanje in piknik slikopleskarjev in fasaderjev
 • Soorganizacija in izvedba donatorske akcije prenove parketnih površin v vrtcu v Slovenski Bistrici
 • Organizacija strokovne ekskurzije – ogled strokovnega največjega sejma surovin, strojev in ostalih pripomočkov za člane Sekcije predelovalcev kož v Milanu
 1. NOVE POSLOVNE PRILOŽNOSTI
 • Organizacija Mednarodnega poslovnega srečanja v okviru MOS
 • Soorganizacija mednarodnih EEN poslovnih srečanj
 • Poslovna hortikulturna delegacija na Nizozemsko in obisk mednarodne razstave FLORIADA
 • Poslovna logistična delegacija v Nemčijo in obisk sejma IAA transport, Hannover
 • Poslovna delegacija Dubaj in obisk svetovne razstave EXPO
 • Poslovna delegacija »Povezovanje in mobilnost«, Dubaj, EXPO
 1. SODELUJEMO V POSTOPKIH PRIPRAVE PREDPISOV oz. UREDITEV PROBLEMATIKE:
 • Zakona o delovnih razmerjih
 • Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
 • Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
 • Zakona o čezmejnem izvajanju storitev
 • Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Zakona o urejanju trga dela
 • Pravilnika o poklicnih boleznih
 • Zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva
 • Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (jasnejša opredelitev prevozne pogodbe in obvezne sestavine računa za opravljeno storitev, obstoj možnosti fleksibilnih oblik zaposlovanja)
 • Zakona o cestninjenju (znižanje višine glob za napake voznika v postopku cestninjenja in garancije zavarovalnic naj se upoštevajo za zavarovanje plačil poplačniških obveznosti plačila cestnine)
 • Zakona o pravilih cestnega prometa (odprava časovne omejitve parkiranja tovornih vozil na počivališčih ob AC/HC)
 • Zakona o cestah (ureditev odvoza pokvarjenih in poškodovanih vozil do 3,5 NDM z AC/HC)
 • Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ureditev delovnega časa za voznike, ki opravljajo linijske in meste prevoze)
 • Odredba o prepovedi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (odprava samoizločanja na lokalnih cestah)
 • Uredba o merilih in kriterijih za poklicno zavarovanje (ureditev obveznega poklicnega zavarovanja za poklicne voznike)
 • Zakona o prevozih v cestnem prometu (implementacija Direktive o najemu vozil)
 • Zakona o motornih vozilih (pogoji za izvajanje tehničnih pregledov za tovorna vozila)
 • Uredbe o odpadkih (pogoji za izvajanje prevoza odpadkov)
 • Uvedbo znižane stopnje DDV za gostinske, kozmetične in pedikerske storitve, turizem, druge dejavnosti za nego telesa, storitve kemičnih čistilnic in pralnic, šivanja izdelkov po meri ter fotografskih storitev
 • Dogovora o preskrbi z medicinskimi pripomočki

Vir: OZS

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

12-06-2024

SPOT svetovanje Podravje, Pobreška 20

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor