OOZ Maribor

Prenehanje veljavnosti interventnih ukrepov na področju plačilnih ugodnosti

Do odloga plačila oziroma obročnega plačila v skladu z interventnimi ukrepi samo še do konca junija.

Zavezanci za davek lahko le še do 30. junija 2021 vlagajo vloge za odlog plačila oziroma obročno plačilo davčnih obveznosti v skladu z interventno zakonodajo. S potekom tega dne prenehata veljati določbi 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), s katerima so bile določene izjeme od splošnih pravil Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) o odlogu oziroma obročnem plačevanju davčnih obveznosti, ki omogočajo zavezancem za davek lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti. 

Na podlagi ukrepov, določenih v 67. in 68. členu ZIUOPDVE, so bile na področju odloga plačila in obročnega plačila davkov uvedene naslednje rešitve: milejši pogoji za odobritev obročnega plačila oziroma odloga plačila za poslovne subjekte, možnost plačilnih ugodnosti tudi za akontacije davka in davčnega odtegljaja ter za prispevke za socialno varnost, neobračunavanje obresti za čas odloga plačila oziroma obročnega plačila. V skladu s temi določbami je bilo do 21. 6. 2021 prejetih 14.157 vlog in odobren odlog plačila obveznosti v višini 26.938.428 EUR, za 173.254.995 EUR obveznosti pa je bilo odobreno obročno plačilo.

Ne glede na prenehanje ukrepov po ZIUOPDVE lahko zavezanci za davek v primeru težav pri izpolnjevanju davčnih obveznosti zaprosijo za odlog plačila oziroma obročno plačilo na podlagi določb Zakona o davčnem postopku. Pri tem pojasnjujemo, da se pogoji za odobritev plačilne ugodnosti razlikujejo glede na plačilno ugodnost, za katero zaprosi davčni zavezanec. Podrobnejša pojasnila o pogojih z obrazci vlog so objavljena na spletni strani FURS.

Vir: FURS

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

20-04-2024

Sodni stolp, Pristan 8, 2000 MARIBOR, Hotel Maribor, Glavni trg 8, 2000 MARIBOR

15-04-2024

OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor