OOZ Maribor

Prijava delavcev v obvezna socialna zavarovanja

Delodajalci se v zadnjem času pogosto obračajo na SC OZS glede pravočasnega vlaganja prijav in odjav delavcev v obvezna socialna zavarovanja, kar inšpektorat za delo budno nadzoruje. Delodajalci ste namreč zavezanci za vlaganje: prijave v zavarovanjeodjave iz zavarovanja in prijave sprememb med zavarovanjem za vsakega delavca v delovnem razmerju. Prav tako ste dolžni delavcu vročiti kopijo potrdila o vloženi prijavi in odjavi iz zavarovanja v roku 15 dni od nastopa dela oz. prenehanja delovnega razmerja, v nasprotnem primeru ste v prekršku.

Obveznost prijave delavcev v socialna zavarovanja urejata Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1).

 

Prijavo v zavarovanje in prijavo spremembe v zavarovanje se vloži v roku 8 dni od izpolnitve pogojev za vstop v obvezno zavarovanje oz. dokončnosti odločbe o lastnosti zavarovanca ali pravnomočnosti sodbe pristojnega sodišča oz. od dneva nastanka spremembe med zavarovanjem.

IZJEMA od zgornjega pravila: prijava delavca v delovno razmerje mora biti vložena z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, vendar najkasneje pred začetkom opravljanja dela. V primeru, ko delavec tega dne iz opravičljivih razlogov ne začne z delom, mora biti prijava vložena najkasneje tistega dne, ki je kot dan nastopa dela dogovorjen v pogodbi o zaposlitvi.

 

Odjavo iz zavarovanja se vloži v roku 8 dni od dneva prenehanja pravnega razmerja, ki je podlaga za obvezno zavarovanje oz. od dokončnosti odločbe o lastnosti zavarovanca oz. pravnomočnosti sodbe pristojnega sodišča.

IZJEMA od zgornjega pravila: v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi na podlagi sporazuma oz. odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca, ki izpolnjuje pogoje za priznanje pravice do starostne ali predčasne pokojnine ter je vložil zahtevo za priznanje te pravice, lahko delodajalec vloži odjavo iz zavarovanja do največ 30 dni pred prenehanjem delovnega razmerja.

Vir: Nina Ličar, OZS

 

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

13-06-2024

OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR

22-05-2024

Sodni stolp na Lentu, Ob pristanu 8 v Mariboru

21-05-2024

Obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič, Tržaška cesta 207, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor