OOZ Maribor

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA MARIBOR

Gostinski in turistični delavci kot ambasadorji čiste pitne vode

Spoštovani!

V mesecu marcu obeležujemo svetovni dan vode, katerega tema je: WATER AND CLIMATE CHANGE.

Naše vodilo in iskanje odgovora na vprašanje »ALI SE ZAVEDAMO PRIVILEGIJA BREZSKRBNE RABE ČISTE PITNE VODE« je bila tema strokovne in tiskovne konference pilotnega projekta KAPLJICA, ki sta potekali konec leta 2019 na Območni obrtno-podjetniški zbornici Maribor in v hotelu Betnava.

Projekt nastaja v sodelovanju med Kooperativo hotelirjev z.o.o., podjetjem Mariborski vodovod d.d. ter Zavodom za inovativnost in podjetništvo, z namenom promocije skrbne in odgovorne rabe čiste pitne vode iz pipe v turizmu in gostinstvu.

NašI ključni partnerji in sodelavci so iz vrst Območne obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Sekcije za gostinstvo in turizem in Sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtni zbornici Slovenije ter člani Štajerske turistične zveze, s katerimi gradimo zgodbo, z željo da povabimo gostince in turistične gospodarske subjekte, turistične kmetije in druge ponudnike, deležnike in partnerje širom po Sloveniji k sodelovanju.

Za kvalitetno zastopanje interesov na lokalni, regijski in nacionalni ravni smo vzpostavili pilotno spletno stran, ki smo jo aktiviral in vas vabimo k ogledu in vpisu v bazo ambasadorjev uporabe čiste pitne vode iz pipe (s klikom na banner dostopate do spletne strani):

Veselimo se sodelovanja z vami in gradimo skupaj na uspešnosti, prepoznavnosti in ozaveščanju o pomenu zdrave pitne vode – iz pipe.

Janja Viher, podpredsednica Sekcije za gostinstvo in turizem OOZ Maribor