OOZ Maribor

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA MARIBOR

Projekt DIGI INFO TOČKE je ključen za razvoj digitalnih kompetenc prebivalcev Slovenije.

Predstavljamo projekt INFO DIGI TOČKE, v katerem Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije sodeluje kot vodilni partner. Projekt je financiran s strani Ministrstva za digitalno preobrazbo in ima pomembno vlogo pri dvigu digitalnih kompetenc prebivalcev Slovenije.

V okviru tega projekta bo po vsej državi vzpostavljenih kar 222 Digi info točk. V teh točkah bodo vsakodnevno prisotni strokovni svetovalci, ki bodo nudili pomoč in svetovanje pri uporabi digitalnih javnih storitev. Cilj je zagotoviti podporo vsem prebivalcem Slovenije pri njihovih digitalnih izzivih.

 

Odprtje Digi info točk bo potekalo v dveh fazah. Prvih 62 Digi info točk bo odprtih že 13. oktobra, preostalih 160 pa 13. novembra. Te točke bodo prisotne v vsaki občini v Sloveniji, pri čemer bodo večje mestne občine, kot so Celje, Kranj, Koper, Maribor in Ljubljana, dobile več Digi info točk glede na svojo velikost.

 

Del svetovanja in uporabniške podpore bo zagotovljen v prostorih območnih zbornic, medtem ko bo drugi del potekal na drugih lokacijah. Odprtje Digi info točk bo redno obveščeno prek spletnih strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, lokalnih radijskih postaj, interaktivnih plakatov ter tiskanih oglasov v lokalnih in regionalnih medijih. Poleg svetovalnih storitev bodo na vsaki Digi info točki na voljo tudi informativni materiali o digitalnih javnih storitvah.

 

Digi info točke bodo odprte vsaj pet dni v tednu, v različnih časovnih intervalih, skupaj najmanj 18 ur na teden, in sicer do konca novembra 2024. Svetovalci bodo strankam na voljo v slovenskem jeziku, ob upoštevanju potreb avtohtonih italijanskih in madžarskih narodnih skupnosti, pa tudi v jeziku narodne skupnosti.

 

Svetovalci, ki bodo delovali na Digi info točkah, bodo kvalificirane osebe z vsaj štiriletno srednješolsko izobrazbo, dodatno pa bodo opravili začetno usposabljanje in pridobili napredne digitalne kompetence po Europassovem samoocenjevanju. Ministrstvo za digitalno preobrazbo bo usposobljenost svetovalcev testiralo in certificiralo.

 

Med storitvami, ki jih bodo svetovalci nudili, bodo vključene:

 

 • Uporaba elektronske osebne izkaznice in pripadajočih mobilnih aplikacij.
 • Prijava v elektronske storitve in elektronsko podpisovanje.
 • Dostop do informacij o delovanju državne uprave na portalu gov.si.
 • Uporaba elektronskih storitev na portalu eUprava.
 • Registracija in prijava v portal SPOT.
 • Uporaba storitev eZdravja na portalu zVEM.
 • Dostop do e-storitev ZPIZ.
 • Uporaba državnega davčnega portala eDavki.
 • Dostop do elektronske zemljiške knjige.
 • Uporaba elektronskih vinjet na portalu DARS.
 • Storitve v zvezi s študijem in štipendijami.
 • Storitve Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na portalu Volos.
 • Poleg tega se bo spisek digitalnih javnih storitev nenehno posodabljal, in za vsako novo storitev bodo svetovalci prejeli ustrezno usposabljanje in testiranje.

 

Projekt DIGI INFO TOČKE je ključen za razvoj digitalnih kompetenc prebivalcev Slovenije in njihovo lažjo vključitev v digitalno družbo. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je ponosna na svojo vlogo v tem projektu in si prizadeva, da bi vsak prebivalec Slovenije imel dostop do potrebne podpore pri uporabi digitalnih javnih storitev.

 

Za več informacij o projektu in lokacijah Digi info točk nas spremljajte na naših spletnih straneh in lokalna medijska obvestila.

 

»Projekt je financiran s strani Ministrstva za digitalno preobrazbo in ima pomembno vlogo pri dvigu digitalnih kompetenc prebivalcev Slovenije.«