OOZ Maribor

Poslovna gospodarska prenova za krepitev strateškega razvoja in inovacij v alpskem prostoru

Projekt BE-READI ALPS želi prispevati k oblikovanju podjetniškega okolja, ki bo tradicionalna mala in srednje velika podjetja spodbujalo k “drugemu življenjskemu ciklu” in oblikovanju novih poslovnih priložnosti z ustvarjanjem vrednostih veri, povezanih s partnerstvi na področja digitalnih inovacij, zasebnega financiranja in digitalizacije.

Delovni paket bo potekal na štirih področjih:

1 – razvoj inovativnega poslovnega modela in ustreznih orodij, ki ga bo vsako pilotno vozliče preskusilo v pilotni fazi dela s podjetji;

2 – oblikovanje mostu s ponudniki storitev, partnerji na področju raziskav in tehnologij ter finančnimi akterji, ki bodo vključeni kot strokovnjaki za podporo podjetjem na nadnacionalni ravni;

3 – nadgradnja spretnosti osebja vozlišč, ki vrednotijo ​​medsebojne kompetence in različna poslovna žarišča partnerjev projekta;

4 – spremljanje in vrednotenje modela BE-READI ALPS za prenos in povečanje rezultatov.

OOZ Maribor je koordinator delovnih nalog organizacije mash upov (enodnevni dogodki v Veroni, Milanu, Innsbrucku, Mariboru, Stuttgartu, Marseillu v obdobju 1), ki bodo imeli predvsem cilj spodbuditi podjetja k nastanku idej in oceni njihovih možnosti in oblikovanja živih laboratorijev (Living Labs, kar bo strukturirano kot interaktivna in učna izkušnja za podjetja za razvoj konkretnih inovacijskih projektov v Luganu, Vicenci, Münchnu, Dunaju, Gradcu, Bolzanu in Avignonu). Drugi del koordinacije zajema vključitev in morebiten prenos potrjenega modela BE-READI na druge zainteresirane akterje (npr. posrednike in nosilce odločanja), kjer bodo v publikaciji zbrane izkušnje, modeli delovanja, kot tudi vrzeli, odkrite med pilotnim projektom. Poleg tega bo vzpostavljen sistem akreditacije za vključitev novih vozlišč, ki želijo preskusiti storitve in zagotoviti visoko raven kakovosti predlaganih storitev.

Projekt BE-READI ALPS vključuje 14 partnerjev iz 11 regij (Benečija, Avtonomna provinca Bozen-Južna Tirolska, Lombardija, avstrijska Štajerska, Dunaj, Tirolska, Bavarska, Baden-Württemberg, Région Sud Provansa-Alpe-Côte d ‘ Azur, kanton Ticino).

Partnerstvo vključuje 5 gospodarskih zbornic, 3 agencije za inovacije, 1 agencijo za internacionalizacijo, 1 nacionalno finančno agencijo, 1 univerzo, 1 start-up, 2 podjetji specializirani za privabljanje naložb in podporo digitalizaciji. Projekt podpira tudi 14 opazovalcev, ki bodo aktivno sodelovali pri projektu.

OOZ Maribor bo projekt izvajala v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo za Podravje – Maribor.

Spletna stran projekta: https://www.alpine-space.org/projects/be-readi-alps/en/home